1. bookVolume 7 (2019): Issue 1 (November 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Twins In Power. Jarosław Kaczyński and Lech Kaczyński as Leaders of Law and Justice

Published Online: 16 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 7 (2019) - Issue 1 (November 2019)
Page range: 96 - 106
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Albertazzi, Daniele, and Duncan McDonnell. (2008). Introduction: The Sceptre and the Spectre. In D. Albertazzi, D. McDonnell (Eds.), Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy. New York: Palgrave Macmillan pp. 1–11.Search in Google Scholar

Barr, Robert R. (2009). Populists, outsiders and anti-establishment politics. Party Politics 15 (1): 29–48.Search in Google Scholar

Bértoa, Fernando Casal, and Simona Guerra. (2016). Earthquake or Hurricane? The Rise and Fall of Populist Parties in Poland. In S. Wolinetz, A. Zaslove (Eds.), Absorbing the Blow? Populist Parties and Their Impact on Party Systems. Colchester: ECPR Press.Search in Google Scholar

de Beus, Jos. (2009). Populist leadership. In J. Kane, H. Patapan, P. t’Hart (Eds.), Dispersed Democratic Leadership: Origins, Dynamics and Implications. Oxford: Oxford University Press pp. 83–103.Search in Google Scholar

Dzwończyk, Joanna. (1999). Populistyczne tendencje w społeczeństwie posocjalistycznym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Dzwończyk, Joanna. (2001). Populistyczne akcenty w programach wyborczych polskiej lewicy, In J. Kornas (Ed.), Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, Kraków: Towarzystwo Myśli Państwowej pp. 177–193.Search in Google Scholar

Dzwończyk, Joanna. (2005). Populizm jako strategia polskich partii politycznych, In J. Kornas (Ed.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach pp. 297–318.Search in Google Scholar

Hartliński, Maciej. (2011). Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Hartliński, Maciej. (2013). Contemporary “Prince”. Influence, the Position and Authority of Party Leaders, South-East European Journal of Political Science, 1(4): 131–146.Search in Google Scholar

Hartliński, Maciej. (2015). Przywództwo partyjne w Polsce: wzmacnianie pozycji wewnątrzpartyjnej, In M. Hartliński (Ed.) Przywództwo partyjne w państwach post-komunistycznych, Olsztyn: INP UWM pp. 161–177.Search in Google Scholar

Jakubowska, Urszula. (2004). Zainteresowanie polityką i postrzeganie własnej sytuacji ży-ciowej a postawy populistyczne, In R. Markowski (Ed) Populizm a demokracja, Warszawa: ISP PAN.Search in Google Scholar

Jasiewicz, Krzysztof. (2008). The New Populism in Poland: The Usual Suspects?. Problems of Post-Communism 55 (3): 7–25.Search in Google Scholar

Kaltwasser, Cristóbal R., Paul A. Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy (Eds.). (2017). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press.10.1093/oxfordhb/9780198803560.001.0001Search in Google Scholar

Kasprowicz, Dominika, and Agnieszka Hess. (2017). Populism in Poland — between demagoguery and demophilia. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2: 201–214.Search in Google Scholar

Mair, Peter. (2002). Populist democracy vs Party Democracy. In Y. Mény, Y. Surel (Eds.) Democracies and the Populist Challenge, Basingstoke: Palgrave pp. 81–89.Search in Google Scholar

McDonnell Duncan. 2015. Populist Leaders and Coterie Charisma. Political Studies 64 (3): 719–733.Search in Google Scholar

Mizuno, Kosuke, and Pasuk Phongpaichit. (Eds). (2009). Populism in Asia. Singapore: National University of Singapore Press.Search in Google Scholar

Mudde, Cas. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511492037Search in Google Scholar

Mudde, Cas, and Cristóbal R. Kaltwasser. (2014). Populism and Political Leadership. In R.A.W. Rhodes, P. t’Hart (Eds.), The Oxford Handbook of Political Leadership, Oxford: Oxford University Press pp. 376–88.Search in Google Scholar

Nalewajko, Ewa (2004), Populizm w demokracji, In R. Markowski (Ed) Populizm a demokracja, Warszawa: ISP PAN.Search in Google Scholar

Marczewska-Rytko, Maria. (1995), Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Lublin: UMCS.Search in Google Scholar

Pakulski Jan, and András Körösényi. (2012). Toward Leader Democracy. London: Anthem Press.Search in Google Scholar

Pankowski, Rafał. (2010). The Populist Radical Right in Poland: The Patriots. London and New York: Routledge.10.4324/9780203856567Search in Google Scholar

Pappas, Takis S. (2016). Are Populist Leaders ‘Charismatic’? The Evidence from Europe. Constellations 23 (3): 378–390.Search in Google Scholar

Pauwels, Teun. (2011). Measuring populism: a quantitative text analysis of party literature in Belgium. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 21 (1): 97–117.Search in Google Scholar

Przyłęcki, Paweł. (2012). Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Search in Google Scholar

van Kessel, Stijn. (2015). Populist Parties in Europe. Agents or Discontent. London: Palgrave Macmillan.10.1057/9781137414113Search in Google Scholar

Sobolewska-Myślik, Katarzyna, Kosowska-Gąstoł, Beata, Borowiec, Piotr. (2010). Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Stanley, Ben. (2016). Confrontation by default and confrontation by design: strategic and institutional responses to Poland’s populist coalition government. Democratization 23 (2): 263–282.Search in Google Scholar

Stanley, Ben. (2019). A new populist divide? Correspondences of supply and demand in the 2015 Polish parliamentary elections. East European Politics and Societies 33 (1): 17–43.Search in Google Scholar

Stanley, Ben, and Mikołaj Cześnik. (2019). Populism in Poland. In D. Stockemer (Ed). Populism Around the World. A Comparative Perspective, Cham: Springer pp. 67–87.Search in Google Scholar

Taggart, Paul. (1995). New populist parties in Western Europe. West European Politics 18 (1): 34–51.Search in Google Scholar

Taggart, Paul. (2000). Populism. Buckingham: Open University Press.Search in Google Scholar

Tomczak, Łukasz. (2015). Leaders of Polish Political Parties and Their Scope of Power in Party Structures, Political Preferences 11: 7–17.Search in Google Scholar

van der Brug, Wauter, and Anthony Mughan. (2007). Charisma, Leader Effects and Support for Right-wing Populist Parties.”Party Politics 13 (1): 29–51.Search in Google Scholar

Viviani, Lorenzo. (2017). A Political Sociology of Populism and Leadership. SocietàMutamentoPolitica 8 (15): 279–303.Search in Google Scholar

Weyland, Kurt. (2001). Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin American politics. Comparative Politics 34 (1): 1–22.Search in Google Scholar

Zaslove, Andrej. (2008). Here to Stay? Populism as a New Party Type. European Review 16 (3): 319–336.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD