1. bookVolume 52 (2020): Issue 2 (July 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A comparative analysis of urban development and the tram line network in Lviv in 1932−2016

Published Online: 22 Sep 2020
Volume & Issue: Volume 52 (2020) - Issue 2 (July 2020)
Page range: 74 - 84
Received: 24 Apr 2020
Accepted: 21 Jul 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Affek A., 2012, Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. In: J. Plit (ed.), Źródła kartograficzne w badaniu krajobrazu kulturowego. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 48–62.Search in Google Scholar

Bonusiak A., 2007, Przeobrażenia przestrzenne miasta Lwowa. Studium historyczne. In: M. Mali-kowski, S. Solecki (eds.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-­Wschodniej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 70−98.Search in Google Scholar

Gojawiczyński A., 1926, Przewodnik po Lwowie. Lwów: “Reklama Polska”, pp. 3−39.Search in Google Scholar

Hora E., 1937, Małopolska Wschodnia i Wołyń zapraszają turystów: przewodnik informacyjno­turystyczny. Lwów: P.B.P. Orbis, pp.10−23.Search in Google Scholar

Ilustr. przewodnik po Lwowie: z wykazem ulic i planem orient. Miasta, 1933. Lwów: “Gazeta Mieszkaniowa”, pp. 6−52.Search in Google Scholar

Ilustrowany przewodnik po Lwowie z planem orjentacyjnym ze wskaźnikiem, 1936. Lwów: “Reklama Lwowska”, pp. 20−71.Search in Google Scholar

Medyński A., 1938, Lwów: ilustrowany przewodnik dla zwiedzających. Lwów: Gubrynowicz i Syn, pp.18−21.Search in Google Scholar

Pamiątkowy przewodnik po Lwowie, 1927. Lwów: Biuro handlowo-inform. i wydawn.-reklam. K. Zamorski i A. Link, pp. 96−108.Search in Google Scholar

Podhorodecki L., 1993, Dzieje Lwowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, pp. 175−182.Search in Google Scholar

Posatsky B., 2014, Transformacje przestrzenne centrum Lwowa (plany i realizacje w ciągu XX i na początku XXI wieku). “Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo” Nr 20, pp. 210−226.Search in Google Scholar

Shabliya O., 2012, Lviv. Kompleksnyi atlas. Kijiv: Vydavnyctvo DNVP “Kartohrafiya”.Search in Google Scholar

Tarkow S., 1994, Istorya lvivskoho tramvayu. Lviv: Vydavnyctvo Phoenix.Search in Google Scholar

Tscherkes B., 2000, Stalinist visions of the urban transformation of Lviv, 1939−1955. “Harvard Ukrainian Studies” Vol. 24, pp. 205−218.Search in Google Scholar

Wang M., Li Q., Hu Q., Zhou M., 2013, Quality analisys of open street map data. “International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences” Vol. 40, pp. 155−158.10.5194/isprsarchives-XL-2-W1-155-2013Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo