1. bookVolume 51 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

“Carte-á-figure” maps of Poland: dates, states, and provenances

Published Online: 21 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 51 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 39 - 46
Received: 09 Feb 2019
Accepted: 10 Mar 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Kozica K., Pezda J., 2002, Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.Search in Google Scholar

Kozica K., Pezda J., 2004, Dantiscum emporium totius Europae celeberrimum. Gdańsk i Bałtyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego (Bitburg, Niemcy). Katalog wystawy. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.Search in Google Scholar

van der Krogt P., 1997, Koeman’s Atlantes Neerlandici, Vol. 1: The Mercator-Hondius-Jansonius Atlases. ‘t Goy-Houten: HES Publishers.Search in Google Scholar

van der Krogt P., 2000, Koeman’s Atlantes Neerlandici. Vol. II: The Blaeu Atlases. ‘t Goy-Houten: HES Publishers.10.1163/9789004475267Search in Google Scholar

Łuczyński J., 2011, XVII-wieczne mapy Polski według pierwowzoru Gerarda Merkatora z 1585 roku (próba ustalenia filiacji map wydanych drukiem). “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 43, nr 3, pp. 263–280.Search in Google Scholar

Paćko T., Stachnal-Talanda D., Gołąb-Jankowska E., 1992, Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego. Tom 2: Mapy XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.Search in Google Scholar

Schilder G., 1985, Jodocus Hondius, Creator of the Decorative Map Border. “Map Collector” Vol. 32, pp. 40–43.Search in Google Scholar

Schilder G, Stopp K., 2000, Monumenta Cartographica Neerlandica. Vol. VI: Dutch folio-sized single sheet maps with decorative borders 1604–60. Alphen aan den Rijn: Canaletto.Search in Google Scholar

Shirley R.W., 2004, Maps in the Atlases of the British Library: a Descriptive Catalogue c. 850–1800. London: British Library.Search in Google Scholar

Timann U., Kott H., 1988, Von Stettin bis Breslau. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten von Pommern, Oestlicher Mark Brandenburg und Schlesien aus der Graphischen Sammlung des Germanis-chen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg: Verlag des Germanischen Nationalmuseums.Search in Google Scholar

Welu J.A., 1987, The Sources and Development of Cartographic Ornamentation in the Netherlands. In: Art and Cartography: Six Historical Essays, ed. D. Woodward, Chicago: University of Chicago Press, pp. 147–173.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD