1. bookVolume 50 (2018): Issue 3 (September 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A medal minted by the Dutch West India Company in 1637 in honour of Krzysztof Arciszewski as a cartographic source

Published Online: 06 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 50 (2018) - Issue 3 (September 2018)
Page range: 151 - 161
Received: 09 May 2018
Accepted: 28 Sep 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Albertrandy J.Ch., 1809, Medale polskie. Krzysztof Arciszewski. „Pamiętnik Warszawski” 3, nr 7, pp. 94-103.Search in Google Scholar

Adams J.W., Verschoor D., 2011, The Artischofski Medal, MCA Advisory. “The Journal of the Medal Collectors of America” Vol. 14, no. 6, pp. 5-8.Search in Google Scholar

Augustyniak U., 2001, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizm patronatu. Warszawa.Search in Google Scholar

Augustyniak U., 2004, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Warszawa.Search in Google Scholar

Barreto A., 1958, Fortificações no Brasil (Resumo Histórico). Rio de Janeiro.Search in Google Scholar

Betts C.W., 1894, American Colonial History. Eds. W.T.R. Marvin, L.H. Low. New York.Search in Google Scholar

Bogacz T., Konopska B., 1995, Motywy kartograficzne w medalierstwie polskim. In: Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii, „Z Dziejów Kartografii” T. 7. Eds. J. Ostrowski, W. Wernerowa. Warszawa, pp. 99-124.Search in Google Scholar

Czajewski J., 2011, Medal zwycięstwa. „Spotkania z Zabytkami” nr 7-8, pp. 49-53.Search in Google Scholar

Czapski-Hutten E.Z.M., 1880, Catalogue de la colection des médailles et monnaies Polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski, [Vol. 3]. Cracovie.Search in Google Scholar

Czapski-Hutten E.Z.M., 1916, Catalogue de la colection des médailles et monnaies Polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski, Vol. 5. Cracovie.Search in Google Scholar

Die Reichelsche Münzsammlung in St. Petersburg, 1842, Bd. 7.Search in Google Scholar

Dubas-Urwanowicz E., 2011, Wesele Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną. „Białostockie Teki Historyczne” T. 9, pp. 237-251.10.15290/bth.2011.09.14Search in Google Scholar

Early American Medals - a check list, 1951, “The Coin Collector’s Journal” 18, no. 4, pp. 90-94.Search in Google Scholar

Franczak G., 2017, Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku. „Terminus” T. 19, z. 1, pp. 193-252.10.4467/20843844TE.17.006.7895Search in Google Scholar

Hildebrand B.E., 1874, Sveriges och Svenska Konungahusets minnespenningar praktynt och belöningsmedaljer. Stockholm.Search in Google Scholar

Hulsman L.A.H.C., 2015, Colonial fortifications in Brazil preliminary inventory. Part 1: Historical research in the Netherlands, (without place of publication). International Medal Auction: J & J Sale Number 14. Art Medals of the World, 1983, (without place of publication).Search in Google Scholar

Kluczycki J.F., 1835, Pamiątki polskie w Wiedniu i jego okolicach. Kraków.Search in Google Scholar

Kowalczyk J., 1976, Triumf i sława wojenna „all’antica” w Polsce w XVI w. In: Renesans. Sztuka i ideologia. Ed. T.S. Jaroszewski. Warszawa, pp. 293-335.Search in Google Scholar

Kraushar A., 1893, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego. T. II, Petersburg.Search in Google Scholar

Krokosz P., 2017, Sunt mihi quae valeant in talea pondera. Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r. In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, T. VII. Eds. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok, pp. 217-276.Search in Google Scholar

Kronika polska, Marina Bielskiego nowo przez Ioach. Bielskiego syna iego wydana, 1597, Kraków.Search in Google Scholar

Kupczewska M., 2010, Działalność polityczno-wojskowa Jana, Jakuba i Stefana Potockich w okresie kampanii smoleńskiej. „Białostockie Teki Historyczne” T. 8 pp. 27-46.10.15290/bth.2010.08.02Search in Google Scholar

Laet J. de, 1644, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van ’t jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert. Leyden.Search in Google Scholar

Loon G. van, 1722, Histoire Métallique des XVII Provinces des Pays-bas, Vol. II, La Haye.Search in Google Scholar

Łopatecki K., 2009, Między włoską a holenderską sztuką fortyfikacyjną. Plan rozbudowy Brześcia Litewskiego w świetle „Geometrich Plan der Statt Brzesche in Littawen” z 1657 roku. „Zapiski Historyczne” T. 74, nr 4, pp. 77-94.Search in Google Scholar

Łopatecki K., 2016, Ofensywa Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii w latach 1634-1636. „Prace Historyczne” T. 143, nr 4, pp. 685-702.Search in Google Scholar

Materiały do słownika kartografów i geodetów polskich, 1999. Eds. J. Szeliga, W. Wernerowa, Warszawa.Search in Google Scholar

Moreland M., 2014, Jerusalem destroyed: the setting of Acts, [in:] Engaging Early Christian History: Reading Acts in the Second Century. Eds. R.R. Dupertuis, T. Penner. Oxon - New York, pp. 17-44.Search in Google Scholar

Niedźwiedź J., 2017, Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej. „Terminus” T. 19, z. 1, pp. 127-152.Search in Google Scholar

Olszewicz B., 2004, Kartografia polska XV-XVII wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny. Ed. J. Ostrowski, Warszawa.Search in Google Scholar

Paradowska M., 1987, Przyjmij laur zwycięski. Katowice.Search in Google Scholar

Pollak M., 2010, Cities at War in Early Modern Europe. Cambridge.Search in Google Scholar

Pufendorf S., 1696, De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis. Norimbergae.Search in Google Scholar

Pufendorf S., 2013, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji. Ed. and trans. W. Krawczuk. Warszawa.Search in Google Scholar

Raczyński E., 1838-1845, Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów polski tyczą. Vol. I-II, Wrocław - Berlin.Search in Google Scholar

Rokita J.G., 2015, Medal upamiętniający zwycięstwo pod murami Wiednia (12 września 1863 roku) z wyobrażeniem dwóch orłów: polskiego i austriackiego, autorstwa Jana Höhna mł. Uwagi ikonograficzne. „Studia Historyczne” T. 58, nr 4, pp. 459-481.Search in Google Scholar

Röell G., 2015, Uit verre streken from distant shores. Luxury goods from Dutch trading posts in the West Indies, East Indies, China, Japan and Africa 17th-19th Centuries. Maastricht.Search in Google Scholar

Schneeberger A., 2008, De bona militum valetudine conservanda liber. Księga o zachowaniu dobrego zdrowia żołnierzy. Trans. R.A. Sucharski, eds. S. Ilnicki, R.A. Sucharski. Warszawa.Search in Google Scholar

Stahr M., 1990, Medale Wazów w Polsce. Wrocław.Search in Google Scholar

Svenberg E., 2013, Översättningar av latinet på svenska kungliga medalier. Ed. P. Sjökvist. Uppsala.Search in Google Scholar

Więcek A., 1972, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce. Kraków.Search in Google Scholar

Wilson P.H., 2009, The Thirty Years War: Europe’s Tragedy. Cambridge.10.1007/978-1-137-06977-1Search in Google Scholar

Theatrum Europaeum, Bd. III, 1639, Franckfurt am Mayn.Search in Google Scholar

Zanvliet K., 2007, Mapping the Dutch World Overseas in the Seventeenth Century. In: The History of Cartography, Vol. 3: Cartography in the European Renaissances, part 2, ed. by D. Woodward. Chicago - London, pp. 1433-1462.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo