1. bookVolume 13 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Participatory Budget as a Tool Supporting the Development of Civil Society in Poland

Published Online: 02 Jun 2020
Volume & Issue: Volume 13 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 61 - 79
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Act of 11 January 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, “ustawa zmieniająca”).Search in Google Scholar

Aragonès, Enriqueta and Santiago Sánchez-Pagés. 2019. “A Theory of Participatory Democracy Based on the Real Case of Porto Alegre.” European Economic Review 53(1), 56 – 72.Search in Google Scholar

Barber, Benjamin. 2001. “Dżhad kontra McŚwiat”. Warszawa: Muza.Search in Google Scholar

Boc, Emil. 2019. “The Development of Participatory Budgeting Processes in Cluj-Napoca.” Transylvanian Review of Administrative Sciences 15(58), 38 – 51.Search in Google Scholar

Brzeziński, Kamil and Agnieszka Michalska-Żyła. 2018. “Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej – przykład Łodzi.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 534, 57 – 69.Search in Google Scholar

Buliński, Leszek. 2018. Budżet partycypacyjny w obszarze inicjatyw obywatelskich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Cabannes, Yves. 2004. “Participatory Budgeting: A Significant Contribution to Participatory Democracy.” Environment and Urbanization 16(1), 27 – 46.Search in Google Scholar

Cohen, Tom. 2019. “Can Participatory Emissions Budgeting Help Local Authorities to Tackle Climate Change ?” Environmental Development 2, 18 – 35.Search in Google Scholar

Džinić, Jasmina, Mária Murray Svidroňová and Ewa Markowska-Bzducha. 2016. “Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland and Slovakia.” NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 9(1), 31 – 56.Search in Google Scholar

Fukuyama, Francis. 2005. “Budowanie Państwa, Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku”. Poznań: Rebis.Search in Google Scholar

Gajewski, Sebastian. 2018. Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykł-adami i wzorami dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.Search in Google Scholar

Gondášová, Lýdia and Mária Murray Svidroňová. 2016. “Participatory Budgeting as an Innovation in Local Public Service Delivery: The Slovak Case.” In Dagmar Špalková and Matějová Lenka (ed.). Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 248 – 256.Search in Google Scholar

Grzebyk, Mariola, Agata Pierścieniak and Patrycja Pytko. 2019. “Administracja lokalna w procesie partycypacji społecznej (na przykładzie miast grodzkich województwa podkarpackiego).” Studia z Polityki Publicznej / Szkoła Główna Handlowa 3, 39 – 60.Search in Google Scholar

Gumkowska, Marta. 2017. “Ile organizacji jest w Polsce i na świecie.” Klon / Jawor Association Research Team.Search in Google Scholar

Hübner, Danuta. 2010. “Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w ? Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność rządzenia oraz partycypację obywatelską ?” In Jan Szomburg (ed.). Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w ? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 5 – 11.Search in Google Scholar

Jaruga, Kinga. 2013. “Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego strukturach władzy: Przejawy i uwarunkowania.” In Robert Radek (ed.). Decentralizacja współczesnego państwa: Wybrane problemy. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 39 – 56.Search in Google Scholar

Kębłowski, Wojciech. 2013. Budżet partycypacyjny: Krótka historia obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski.Search in Google Scholar

Kłos, Bożena and Kamila Marchewka-Bartkowiak. 2015. “Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce.” Studia Biura Analiz Sejmowych 4(44), 5.Search in Google Scholar

Kociuba, Dagmara and Klaudia Rabczewska. 2019. “Rola budżetów partycypacyjnych w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych polskich miast: Studium przypadku Lublina.” Studia Regionalne i Lokalne 2, 82 – 109.Search in Google Scholar

Kozłowski, Artur Roland and Jarosław Kempa. 2013. “Building a Decentralised Model of a European State: The Case of Poland.” In Vladimír Hiadlovský, Marta Orviská and Peter Pisár (eds). The EU budget, innovation and economic growth = Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast: Proceedings of Abstracts from International Scientific Conference. Banska Bystrica: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 11 – 12.Search in Google Scholar

Kraszewski, Dariusz and Karol Mojkowski. 2014. Budżet obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.Search in Google Scholar

Krenjova, Jelizaveta and Ringa Raudla. 2013. “Participatory Budgeting at the Local Level: Challenges and Opportunities for New Democracies.” Halduskultuur – Administrative Culture 14(1), 18 – 46.Search in Google Scholar

Kukučkova, Soňa and Eduard Bakoš. 2019. “Does Participatory Budgeting Bolster Voter Turnout in Elections ? The Case of the Czech Republic.” NISPAceeJournal of Public Administration and Policy 12(2), 109 – 129.Search in Google Scholar

Ładysz, Iwona. 2009. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego. Warszawa: CeDeWu.Search in Google Scholar

Olejniczuk-Merta, Anna. 2014. “Innowacje społeczne: Aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej ?” In Witold Kwaśnicki (ed.). Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 18 – 26.Search in Google Scholar

Rocha Franco, Sérgio and Wendell Ficher. 2019. “Participatory Budgeting and Transformative Development in Brazil.” Geoforum 103, 85 – 94.Search in Google Scholar

Pietrzyk-Reeves, Dorota. 2004. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Pytlik, Bogusław. 2016. “Istota i znaczenie budżetu partycypacyjnego we współczesnej Europie.” In Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska (ed.). Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 107 – 128.Search in Google Scholar

Rynio, Dorota and Adamiczka Hanna. 2019. “Pobudzanie aktywności społecznej przez budżet obywatelski.” Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia 19(385), 78 – 93.Search in Google Scholar

Shah, Anwar. 2007. Participatory Budgeting. Washington: The World Bank.10.1596/978-0-8213-6923-4Search in Google Scholar

Sintomer, Yves, Carsten Herzberg and Anja Röcke. 2008. “Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges.” International Journal of Urban and Regional Research 32(1), 164 – 178.Search in Google Scholar

Sobol, Agnieszka. 2019. “Towards Sustainability ? Analysis of Participatory Budgeting in the City of Katowice.” Studia Periegetica 1(25), 49 – 63.Search in Google Scholar

Sousa Santos, Boaventura de. 1998. “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive Democracy.” Politics & Society 26(4), 461 – 510.Search in Google Scholar

Sześciło, Dawid. 2018. Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.Search in Google Scholar

Szuber-Bednarz, Ewa Tamara. 2015. “Budżet partycypacyjny a zasada jawności działania samorządu terytorialnego.” In Bogdan Dolnicki (ed.). Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 702 – 709.Search in Google Scholar

Wampler, Brian. 2007. Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation and Accountability. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.Search in Google Scholar

Węglarz, Barbara. 2018. “Budżet obywatelski województwa małopolskiego.” Eastern Review 7, 189 – 202.Search in Google Scholar

Wiśniewska, Magdalena. 2018. “Budżet obywatelski w polskich miastach: Doświadczenia w województwie łódzkim.” Studia Miejskie 29, 91 – 99.Search in Google Scholar

Zalewski, Alojzy. 2007. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza.Search in Google Scholar

Miasto2077 is a non-governmental information service and an association promoting the idea of a modern model of society and a modern way of lifeSearch in Google Scholar

www.miasto2077.plSearch in Google Scholar

Statistics PolandSearch in Google Scholar

www.gus.gov.plSearch in Google Scholar

The Town of Sopot – Official WebsiteSearch in Google Scholar

www.miasto.sopot.plSearch in Google Scholar

Urbnews.pl is a non-governmental website about urban planning and spatial managementSearch in Google Scholar

http://urbnews.plSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD