1. bookVolume 13 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Endangered Municipalities ? Case Study of Three Small and Critically Indebted Czech Municipalities

Published Online: 02 Jun 2020
Volume & Issue: Volume 13 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 35 - 59
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Arcelus, F. J., P. Arocena, F. Cabasés and P. Pascual. 2015. “On the Cost-Efficiency of Service Delivery in Small Municipalities.” Regional Studies 49(9), 1469 – 1480.Search in Google Scholar

Aristotle. 1998. Politics. Prague: Rezek.10.1093/oseo/instance.00259310Search in Google Scholar

Baldersheim, H., M. Illner and H. Wollmann (eds). 2003. Local Democracy in Post-Communist Europe. Opladen: Springer VS.10.1007/978-3-663-10677-7Search in Google Scholar

Baldersheim, H. and L. E. Rose (eds). 2010. Territorial Choice. The Politics of Boundaries and Borders. London: Palgrave Macmillan.10.1057/9780230289826Search in Google Scholar

Balík, S. 2009. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Prague: Grada.Search in Google Scholar

Bartl, W. 2011. Personalpolitik in schrumpfenden Kommunen: Ostdeutschland, West-deutschland und Polen im Vergleich. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.10.1007/978-3-531-93078-7Search in Google Scholar

Bernard, J. 2011. “Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí: Obtížné hledání a měření jejich vlivu.” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47(4), 745 – 775.Search in Google Scholar

Bernard, J. 2015. “Demokratie im Dorf: Demokratiequalität in keinen Schweizer Gemeinden.” In D. Kübler and O. Dlabac (eds). Demokratie in der Gemeinde. Herausforderungen und mögliche Reformen. Zurich: Schulthess.Search in Google Scholar

Bernard, J., T. Kostelecký, M. Illner and J. Vobecká. 2011. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Prague: Sociologické nakladatelství SLON.Search in Google Scholar

Blore, I., N. Devas and R. Slater. 2004. Municipalities and Finance. London: Earth-scan.Search in Google Scholar

BPB. 2003. “Schrumpfende Städte in Ostdeutschland.” Bundeszentrale für politische Bildung. Available at http://www.bpb.de/gesellschaft/staedte/stadt-und-gesellschaft/75695/grundlagen (last accessed 12 October 2017).Search in Google Scholar

Brand, S. 2014. Kommunale Insolvenz und Kommunalrating als Steuerungsinstrumente einer nachhaltigen kommunalen Finanz- und Haushaltspolitik. Münster: LIT Verlag Münster.Search in Google Scholar

Bubeníček, V. 2010. Lokální modely demokracie v malých obcích ČR. Prague: Česká zemědělská univerzita in Prague. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd.Search in Google Scholar

Česká televize / Czech Television (ČT24). 2018. “Voda nenese potíž jen Pramenům: Zadlužila i Bublavu, teď pomůže stát.” Česká televize. Available at https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2683967-voda-nenese-potiz-jen-pramenum-zadluzila-i-bublavu-ted-pomuze-stat (last accessed 10 May 2019).Search in Google Scholar

Český statistický úřad / Czech Statistical Office (ČSÚ). 2015 / 2018. Volby.cz. Available at http://www.volby.cz/ (last accessed 30 December 2018).Search in Google Scholar

Český statistický úřad / Czech Statistical Office (ČSÚ). 2017. Malý lexikon obcí. Prague: Český statistický úřad.Search in Google Scholar

Čmejrek, J. 2010. “Definice venkovských obcí.” In J. Čmejrek, V. Bubeníček and J. Čopík (eds). Demokracie v lokálním politickém prostoru. Prague: Grada, 89 – 93.Search in Google Scholar

Čmejrek, J., V. Bubeníček, and J, Čopík. 2010. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Prague: Grada.Search in Google Scholar

Čmejrek, J. and J. Čopík. 2015. “Risk Management of Rural Municipalities as a Limit of their Basic Self-Governing Functions”. In L. Stutka and H. Rezbova (eds). Agrarian Perspectives XXIV: Global Agribusinnes and the Rural Economy. Praha: CULS Prague, 99 – 108.Search in Google Scholar

Čmejrek, J. et al. 2009. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Prague: Kernberg Publishing.Search in Google Scholar

Council of European Municipalities and Regions (CEMR). 2009. The Economic and Finances Crisis: The Impact on Local and Regional Authorities. Second survey. Paris: CEMR.Search in Google Scholar

Denters, B. and L. E. Rose (eds). 2005. Comparing Local Governance. Trends and Developments. New York: Palgrave Macmillan.10.1007/978-0-230-21242-8Search in Google Scholar

Dolanská, J. 2017. “Prameny jsou zas bez vedení, zastupitelům vadí smlouva s ruským investorem.” iDnes.cz. Available at https://vary.idnes.cz/v-zadluzenych-pramenech-se-opet-rozpadlo-zastupitelstvo-pms-/vary-zpravy.aspx-?c=A170623_154057_vary-zpravy_ba&setver=touch (last accessed 13 December 2017).Search in Google Scholar

Drozdík, J. 2018. “Starosta zadlužené Bublavy po letech končí.” Chebský deník. Available at https://chebsky.denik.cz/z-regionu/starosta-zadluzene-bublavy-po-letech-konci-20180918.html (last accessed 4 November 2018).Search in Google Scholar

Geißler, R. 2011. Kommunale Haushaltskonsolidierung: Einflussfaktoren lokaler Konsolidierungspolitik. Berlin: Springer-Verlag.10.1007/978-3-531-93362-7Search in Google Scholar

Hansmann, M. (ed.). 2011. Kommunalfinanzen in der Krise: Problemlagen und Handlungsansätze. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.Search in Google Scholar

Holtkamp, L. 2010. Kommunale Haushaltspolitik bei leeren Kassen: Bestandsaufnahme, Konsolidierungsstrategien, Handlungsoptionen. Baden-Baden: Edition sigma bei Nomos.10.5771/9783845269634Search in Google Scholar

Hornek, J. 2016. Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice. Prague: Sociologické nakladatelství (SLON).Search in Google Scholar

Hornek, J. 2017. “Komunální politika v malých bohatých obcích v České republice: politické souboje o zastupitelská křesla či všestranná kooperace ve prospěch obcí ?” Scientia et Societas 13(4), 115 – 143.Search in Google Scholar

Hulst, R. and A. Van Montfort (eds). 2007. Inter-Municipal Cooperation in Europe. Amsterdam: Springer.10.1007/1-4020-5379-7Search in Google Scholar

iDnes.cz 2013. “Soud vrátil na začátek spor Bublavy se Skanskou o 38 milionů.” iDnes. cz. Available at http://zpravy.idnes.cz/spor-obce-bublava-a-firmy-skanskase-vraci-na-zacatek-fyt-/domaci.aspx?c=A130213_120346_vary-zpravy_slv (last accessed 11 March 2015).Search in Google Scholar

Illner, M. 2006. “Jsou venkovské obce v ČR příliš malé ?” In V. Majerová (ed.). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Venkov je náš svět, Český Krumlov 1. – 3. 3. 2006. Prague: Česká zemědělská univerzita, 369 – 379.Search in Google Scholar

Illner, M. 2010. “The Voluntary Union of Municipalities: Bottom-up Territorial Consolidation in the Czech Republic ?” In P. Swianiewicz (ed.). Territorial Consolidation Reforms in Europe. Budapest: Open Society Institute, 219 – 235.Search in Google Scholar

Ipoint.cz. 2013. “Bisnode: Počet obcí s rizikovým hospodařením mírně klesl.” Ipoint.cz. Available at http://www.ipoint.cz/zpravy/1129324911-bisnode-pocet-obci-s-rizikovym-hospodarenim-mirne-klesl/ (last accessed 9 February 2015).Search in Google Scholar

Jirsík, I. 2014. Interview with the mayor of the municipality of Bublava, Igor Jirsík on 20 March 2014.Search in Google Scholar

Jüptner, P. 2017. “Debating Directly Elected Mayors in the Czech Republic: Political Games and Missing Expertise ?” In D. Sweeting (ed.). Directly Elected Mayors in Urban Governance: Impact and Practice. Bristol: Policy Press, 201 – 218.Search in Google Scholar

Keating, M. 1995. “Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choice.” In D. Judge, G. Stoker and H. Wollman (eds). Theories of Urban Politics. London: Sage Publications, 117 – 134.Search in Google Scholar

Klimovský, D. 2009. “O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry: Inšpirácia pre Slovensko.” Acta Politologica 1(2), 182 – 213.Search in Google Scholar

Knieling, J. and F. Othengrafen (eds). 2016. Cities in Crisis: Socio-Spatial Impacts of the Economic Crisis in Southern European Cities. New York: Routledge.10.4324/9781315725048Search in Google Scholar

Kopřiva, R., J. Čopík and J. Čmejrek. 2017. “Mechanismy rozhodování o investičních záměrech a rozpočtech obcí.” Sociólogia 49(5), 482 – 506.Search in Google Scholar

Kořan, M. 2008. “Jednopřípadová studie.” In P. Drulák et al. (eds). Jak zkoumat politiku. Prague: Portál, 29 – 61.Search in Google Scholar

Kruntorádová, I. 2015. Politické aspekty financování českých měst. Prague: Karolinum.Search in Google Scholar

Kuhlmann, S. and G. Bouckaert (eds). 2016. Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. London: Palgrave Macmillan.10.1057/978-1-137-52548-2Search in Google Scholar

Málková, M. 2013. An interview with the mayor of the municipality of Prameny, Michala Málková on 13 November 2013.Search in Google Scholar

Maříková, P. 2012. “Vymezení venkova: Metodologické souvislosti.” In M. Pěchula et al. (eds). Venkov na prahu 21. století. Prague: Alfa Nakladatelství, 319.Search in Google Scholar

Matějová, L., J. Nemec, M. Křápek and D. Klimovský. 2017. “Economies of Scale on the Municipal Level: Fact or Fiction in the Czech Republic ?” NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 10(1), 39 – 59.Search in Google Scholar

Ministerstvo financí ČR / Ministry of Finance of the Czech Republic (MF ČR). 2013. “Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012.” MF ČR. Available at http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2013/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-2012-11641 (last accessed 15 November 2014).Search in Google Scholar

Ministerstvo financí ČR / Ministry of Finance of the Czech Republic (MF ČR). 2014. “Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013.” MF ČR. Available at http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2013/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-roce-201-17755 (last accessed 30 April 2015).Search in Google Scholar

Monitor. 2019. Monitor informační portál Ministerstva financí. Available at http://monitor.statnipokladna.cz/2018/ (last accessed 25 May 2019).Search in Google Scholar

Newton, K. 1982. “Is Small Really so Beautiful ? Is Big Really so Ugly ? Size, Effectiveness and Democracy in Local Government.” Political Studies 30(2), 190 – 206, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9248.1982.tb00532.x.10.1111/j.1467-9248.1982.tb00532.xSearch in Google Scholar

Ryšavý, D. 2006a. “Proměny lokálních politických elit na venkově a malém městě.” In J. Němec and M. Šůstková (eds). III. Kongres českých politologů, Olomouc 8. – 10. 9. 2006. Prague, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 755 – 766.Search in Google Scholar

Ryšavý, D. 2006b. “Spolupráce venkovských obcí: Zkušenosti a výhledy.” In V. Majerová (ed.). Venkov je náš svět. Countryside: Our world (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Český Krumlov 01. – 03. 03. 2006). Prague: ČZU, 518 – 526.Search in Google Scholar

Ryšavý, D. and J. Bernard. 2011. “Velikost obcí: Klíčová kontextuální proměnná.” In D. Ryšavý and P. Šaradín (eds). Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Prague: SLON, 22 – 40.Search in Google Scholar

Sedmihradská, L. and E. Bakoš. 2016. “Municipal Tax Autonomy and Tax Mimicking in Czech Municipalities.” Lex Localis: Journal of Local Self-Government 14(1), 75 – 92.Search in Google Scholar

Sharpe, L. J. 1995. “Local Government: Size, Efficiency and Citizen Participation.” In The Size of Municipalities, Efficiency and Citizen Participation. Local and Regional Authorities in Europe (56). Strasbourg: Council of Europe.Search in Google Scholar

Soukopová, J., F. Ochrana; D. Klimovský and B. M. Meričková. 2016. “Factors Influencing the Efficiency and Effectiveness of Municipal Waste Management Expenditure.” Lex Localis: Journal of Local Self-Government 14(3), 359 – 378.Search in Google Scholar

Steen, T., F. Teles and H. Torsteinsen. 2017. “Improving Local Service Delivery: Increasing Performance through Reforms.” In Ch. Schwab, G. Bouckaert and S. Kuhlmann (eds). The Future of Local Government in Europe: Lessons from Research and Practice in 31 Countries. Baden-Baden: Nomos Verlag, 53 – 77.Search in Google Scholar

Steiner, R. 2002. Interkommunale Zusammenarbeit und Gemeindezusammenschüsse in der Schweiz: Erklärungsätze, Umsetzungsmöglichkeiten und Erfolgsaussichten. Bern: Haupt.Search in Google Scholar

Swianiewicz, P. (ed.). 2002. Consolidation or Fragmentation ? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute.Search in Google Scholar

Tavares, A. F. 2018. “Municipal Amalgamations and Their Effects: A Literature Review.” Miscellanea Geographica: Regional Studies on Development 22(1). 1 – 11.10.2478/mgrsd-2018-0005Search in Google Scholar

Teles, F. 2016. Local Governance and Intermunicipal Cooperation. London: Palgrave Macmillan.10.1057/9781137445742Search in Google Scholar

Teles, F. and P. Swianiewicz (eds). 2018. Inter-Municipal Cooperation in Europe. London: Palgrave Macmillan.10.1007/978-3-319-62819-6Search in Google Scholar

Úfis 2014. Ministerstvo financí ČR. Available at http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl (last accessed 3 January 2015).Search in Google Scholar

United Cities and Local Governments (UCLG). 2009. The Impact of the Global Crisis on Local Government. Barcelona: UCLG.Search in Google Scholar

Ústava ČR / Constitution of the Czech Republic 2015. Ústava České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Available at http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html (last accessed 3 May 2015).Search in Google Scholar

Vlková, J. 2013. Interview with the mayor of the municipality of Nebanice, Jitka Vlková on 20 May 2013.Search in Google Scholar

Yin, R. K. 2003. Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.Search in Google Scholar

Zákon č. 128 / 2000 Sb. Zákon o obcích / Act no. 128 / 2000 coll., on municipalities.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD