1. bookVolume 20 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1898-0198
First Published
06 May 2008
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Dividend Aristocrats – A Comparative Analysis of Polish and American Dividend Companies During the Period of 2009–2017

Published Online: 20 Aug 2020
Volume & Issue: Volume 20 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 190 - 205
Received: 10 Dec 2018
Accepted: 24 Mar 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1898-0198
First Published
06 May 2008
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Asquith, P., Mullins, Jr D.W. (1983). The Impact of Initiating Dividend Payment on Shareholders’ Wealth. Journal of Business, 56 (1), 77–96.10.1086/296187Search in Google Scholar

Cwynar, A., Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.Search in Google Scholar

Desmukh, S., Goel, A.M., Howe, K.M. (2013). CEO Overconfidence and Dividend Policy. Journal of Financial. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=1496404 (12.09.2018).Search in Google Scholar

Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Fuller, K.P., Goldstein, M.A. (2011). Do Dividends Matter More in Declining Markets? Journal of Corporate Finance, 17 (3), 457–473.10.1016/j.jcorpfin.2011.01.001Search in Google Scholar

Graham, B. (1999). Mądry inwestor. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.Search in Google Scholar

Graham, B. (2007). Inteligentny inwestor. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.Search in Google Scholar

Jabłoński, B., Prymon, K. (2017). Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa – teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.Search in Google Scholar

Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spół-ki publiczne. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu.Search in Google Scholar

Lichtenfeld, M. (2015). Get Rich with Dividends. New Jersey: John Wiley&Sons, Inc.10.1002/9781119157519Search in Google Scholar

Rubin, H., Spaht II, C. (2011). Financial Independence Through Dollar Cost Averaging and Dividends Reinvestment. Journal of Applied Business and Economics, 4, 11–19.Search in Google Scholar

Skinner, D.J., Soltes, E.F. (2011). What Do Dividends Tell Us About Earnings Quality? Review of Accounting Studies, 16 (1).10.1007/s11142-009-9113-8Search in Google Scholar

Skousen, M. (2011). Inwestowanie w jednej lekcji. Warszawa: Fijorr Publishing Company.Search in Google Scholar

Trzaskalik, T. (2006). Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Williams, A., Miller, M. (2013). Do Stocks with Dividends Outperform the Market during Recession. Journal of Accounting and Finance, 13 (1), 58–69.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo