1. bookVolume 12 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Loss of Agroforestry: Symbolic Annihilation of Mixed Cultures in 19th Century Agricultural Science

Published Online: 31 Dec 2020
Page range: 618 - 635
Received: 25 Apr 2020
Accepted: 03 Nov 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

There is a lot of promise seen in agroforestry—the deliberate keeping of trees on farmland in various forms and contexts. The Czechia, like many other European countries, experiences farmland soil degradation and erosion, climate and water regime changes, and biodiversity loss. Industrial agriculture with high inputs brings not only high yields but also numerous negative externalities. Mixed cultures on Czech lands were common just 150 years ago. However, they were left out of the new cadastral classification in the 19th century and, as this article shows, did not appear in modern agricultural (and forestry) scientific theory- represented by contemporary scholar book selection in this article. The symbolic annihilation of agroforestry cultures in the official agrarian discourse of the 19th century probably contributed to their disappearance from both land-use theory and practice.

Keywords

[1] Agnoletti, M. & Emanueli, F., eds. (2016). Biocultural diversity in Europe. New York: Springer.10.1007/978-3-319-26315-1Search in Google Scholar

[2] Bauman, R. & Briggs, C. L. (2008). Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of Inequality. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

[3] Beranová, M. & Kubačák, A. (2010). Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Prague: Libri.Search in Google Scholar

[4] Berkes, F. (1993). Traditional ecological knowledge in perspective. In: Inglis, J. T., ed., Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases (pp. 1–10). Ottawa: Canadian Museum of Nature.Search in Google Scholar

[5] Berkes, F. (1999). Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management. Ann Arbor: Taylor and Francis.Search in Google Scholar

[6] Berlin, B. (1992). Ethnobiological classification: Principles of categorization of plants and animals in traditional societies. Princeton: Princeton University Press.10.1515/9781400862597Search in Google Scholar

[7] Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In Richardson, J., ed., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). New York: Greenwood.Search in Google Scholar

[8] Campbell, Lisa M./Vainio-Mattila, Arja: Participatory development and community-based conservation: Opportunities missed for lessons learned? In: Human Ecology 31 (2003) 417–437.Search in Google Scholar

[9] Clarkson, L. M. &, Regallet, G. (1992). Our Responsibility to the Seventh Generation: Indigenous Peoples and Sustainable Development. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.Search in Google Scholar

[10] Coolsaet, B. (2016). Towards an agroecology of knowledges: Recognition, cognitive justice and farmers’ autonomy in France. Journal of Rural Studies, 47(Part A), 165–171. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.07.012.10.1016/j.jrurstud.2016.07.012Search in Google Scholar

[11] Dicks, L. V., Ashpole, J. E., Danhardt, J., James, K., Jonsson, A. M., Randall, N., Showler, D. A., Smith, R. K., Turpie, S. W., David, R. & Sutherland, W. J. (2014). Farmland Conservation – Evidence for the Effects of Interventions in northern and western Europe. Exeter: Pelagic Publishing.Search in Google Scholar

[12] Dokoupil, A. (1887). Len a jeho hospodářský význam pro Říši rakouskou a Království české. Chrudim: Zemědělská rada pro království české.Search in Google Scholar

[13] Dokoupil, A. (1890). Kůň Percheron: na základě svého studia a pramenů francouzských. Chrudim: at his own expense.Search in Google Scholar

[14] Dokoupil, A. (1892). Jak lze u nás skot zvelebiti? Chrudim: at his own expense.Search in Google Scholar

[15] Dokoupil, A. (1892). Odchov telat a mladého skotu. Chrudim: at his own expense.Search in Google Scholar

[16] Dokoupil, A. (1893). Krmení dojnic. Chrudim: at his own expense.Search in Google Scholar

[17] Doubleday, N. C. (1993). Finding common ground: Natural law and collective wisdom. In Inglis, J. T., ed., Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases (pp. 1–9). Ottawa: Canadian Museum of Nature.Search in Google Scholar

[18] Dumek, J. (1878a). Zdravověda zvířectva hospodářského, či Návod, pomocí něhož možno dobytek hospodářský zdravým a tím též i k stálému poskytování užitku schopným udržovati. Prague: B. Stýbl.Search in Google Scholar

[19] Dumek, J. (1878b). O prostředcích, jakými lze trvale zvýšiti výnos živností rolnických. Prague: B. Stýbl.Search in Google Scholar

[20] Dumek, J. (1878c). Stelivo, se zvláštním ohledem na hrabanku lesní, vliv jeho ma jakost a dobrotu hnoje. Prague: B. Stýbl.Search in Google Scholar

[21] Dumek, J. (1874). Řepařství: čeho třeba šetřiti, bychom z půd co možná nejlepší a nejcukernatější řípy vytěžili, a jak odpadků řepařských i továrnických v hospodářství využitkovati můžeme. Prague: Theodor Mourek.Search in Google Scholar

[22] Dumek, J. (1876). Účetnictví hospodáře: návod jakby na nejjednodušší způsob v hospodářství knihy zakládati a zápisky vésti se měly. Olomouc: Vlad. Žákovský.Search in Google Scholar

[23] Dumek, J. (1877a). Hospodářská čítanka. Brno: Dědictví ss. Cyrilla a Methoda.Search in Google Scholar

[24] Dumek, J. (1877b). Vinařství: návod k pěstování vína na vinici, v zahradě, u domů, na besídkách atd., taktéž i zacházení s tím to ve sklepích. Olomouc: Vlad. Žákovský.Search in Google Scholar

[25] Dumek, J. (1877c). Stelivo, se zvláštním ohledem na hrabanku lesní, vliv jeho ma jakost a dobrotu hnoje. Prague: B. Stýbl.Search in Google Scholar

[26] Dumek, J. (1880a). Látky hnojivé, připravování a užívání jich, aneb, Jak by se měla půdě za odebrané sklizně náhrada poskytovati, by stále úrodnou zůstávala. Prague: Zemědělská rada pro království české.Search in Google Scholar

[27] Dumek, J. (1878b). Zemáky: nauka o pěstování, sklízení a zužitkování zemákův jakož I nepřátelích a nemocech jejich. Prague: Zemědělská rada pro království české.Search in Google Scholar

[28] Dumek, J. (1880b). Stromoví ovocné: návod pro rolníky, jak pěstovati a ošetřovati stromy ovocné, aby hojného a stálého užitku poskytovaly. Prague: Slavík & Borový.Search in Google Scholar

[29] Dumek, J. (1886a). Nemoce stromů ovocných. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[30] Dumek, J. (1886b). Škůdcové ovocného stromoví a prostředky proti nim. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[31] Dumek, J. (1881). Drůbežnictví. Díl II, Chov hus, kachen, jakož i labutí. Prague: Alois Hynek.Search in Google Scholar

[32] Dumek, J. (1884). Vrba: pěstování a zužitkování její. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[33] Dumek, J. (1888). Pícní rostliny. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[34] Dumek, J. (1889). Postupy osevní. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[35] Dumek, J. (1889). Rostliny obilné a moučné. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[36] Dumek, J. (1890a). Mléko, máslo, sýr. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[37] Dumek, J. (1890b). Přátelé a nepřátelé zemědělství, hlavně zahrad, 7th ed. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[38] Dumek, J. (1890c). Zahrady pro okrasu a pěstování květin. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[39] Dumek, J. (1884). Zelinářství: praktická kniha pro každého: návod k zařizování a zdokonalení domácích a zelinářských zahrad. Prague: A. Reinwart.Search in Google Scholar

[40] Ebert, K. J. (1858). Die Hülfs- und Neben-Gewerbe der Landwirthschaft in ihrer Bedeutung für Ackerbau und Viehzucht: ein Vademecum für vorstrebende Landwirthe. II., Die Bierbrauerei vom Standpunkte ihrer heutigen Vervollkommnung zunächst für Landwirthe und Brauer. Prague: Karl André.Search in Google Scholar

[41] Ebert, K. J. (1859). Die Hülfs- und Neben-Gewerbe der Landwirthschaft in ihrer Bedeutung für Ackerbau und Viehzucht: ein Vademecum für vorstrebende Landwirthe. III.], Die Spiritus-, Branntwein- und Liqueur-Fabrikation, auf dem Standpunkte ihrer heutigen Vervollkommnung zunächst für Landwirthe und Brauer. Prague: Karl André.Search in Google Scholar

[42] Ebert, K. J. (1860). Die Hülfs- und Neben-Gewerbe der Landwirthschaft in ihrer Bedeutung für Ackerbau und Viehzucht: ein Vademecum für vorstrebende Landwirthe. I. Abtheilung, Die Rübenzuckerfabrikation, und Kultur der Zuckerrübe. Prague: Karl André.Search in Google Scholar

[43] Ebert, K. J. (1860). Die Hülfs- und Neben-Gewerbe der Landwirthschaft in ihrer Bedeutung für Ackerbau und Viehzucht: ein Vademecum für vorstrebende Landwirthe. Prague: R. André.Search in Google Scholar

[44] Ebert, K. J. (1867). Schlüssel zur Bildung der Futterationen nach Dr. H. Grouven’s Fütterungsnormen und Nährstofftaxen: ein Leitfaden für vorstrebende Landwirthe. 2nd ed. Prague: Reichenacker.Search in Google Scholar

[45] Ebert, K. J. & André, K. (1865). Die landwirthschaftlichen Verhältnisse in vergleichender Darstellung für das praktische Bedürfniß: ein gemeinnütziges Vademecum für Freunde des Fortschrittes. 3rd ed. Prague: Karl André.Search in Google Scholar

[46] Eichhorn, M. P., Paris, P., Herzog, F., Incoll, L. D., Liagre, F., Mantzanas, K. (2006). Silvoarable systems in Europe – past, present and future prospects. Agroforestry Systems 67, 29–50. DOI: 10.1007/s10457-005-1111-7.10.1007/s10457-005-1111-7Search in Google Scholar

[47] Ellen, R. (2000). Local knowledge and environmentally sustainable development in developing countries. In: Lee, K., Holland, E. & McNeill, D., eds., Global sustainable development in the 21st century (pp. 163–186). Edinburgh University Press.Search in Google Scholar

[48] Fabian, J. (1983). Time and the Other: How Anthropology Makes its Object. New York: Columbia University Press.Search in Google Scholar

[49] Fressoz, J.-B. (2009). French hygienic discourse and orientalism: the making of a safe industrial society in a barbarous and miasmatic world (1800–1850) [presentation at WCEH, 4th–8th August 2009, Copenhagen.Search in Google Scholar

[50] Grosz, B. & Sidner, C. L. (1986). Attention, intentions, and the structure of discourse. Computational Linguistics 12(3), 175–204.Search in Google Scholar

[51] Hejduk, B. (1862). Poznámky k hospodářským účetním tabulkám, jež sestavil a rolníkům českým věnoval Bedřich Heyduk. Prague: Rohlíček and Sievers.Search in Google Scholar

[52] Hejduk, B. (1864). Faßliche Anleitung zu einer einfachen und leichten Buch- und Rechnungsführung fur Bauerngüter und städtische Kleinwirthschaften. Prague: Verlag der Slawischen Buchhandlung.Search in Google Scholar

[53] Hejduk, B. (1863). Pomoc v čas nouze o píci: krátký návod, co hospodář při nynějším nedostatku píce činiti má. Prague: at his own expense.Search in Google Scholar

[54] Hejduk, B. (1863a). O mrvě. Prague: Slovanské kněhkupectví.Search in Google Scholar

[55] Hejduk, B. (1863b). Jak má býti založeno hnojiště: jak se má na něm mrva ukládati, aby sílu neztratila, a hojně se množila. Prague: Slovanské kněhkupectví.Search in Google Scholar

[56] Hejduk, B. (1863c). Hospodářský katechismus, čili, Krátká náuka hospodářská v otázkách a odpovědích. Prague: Slovanské kněhkupectví.Search in Google Scholar

[57] Hejduk, B. (1863d). Pomoc v čas nouze o píci: krátký návod, co hospodář při nynějším nedostatku píce činiti má. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[58] Horská, P., Maur, E. & Musil, J. (1996). Zrod velkoměsta. In Velký sociologický slovník, Volume 2 (pp. 1358–1359). Prague: Karolinum.Search in Google Scholar

[59] Horský, F. (1853). Dienstweisung über das neu ein- und durchzuführende Ackerungssystem an die meiner Leitung untergeben Wirthschafts-Directionen. Prague: K. Gerzabek.Search in Google Scholar

[60] Horský, F. (1861a). Střídavé hospodářství a jeho všeobecné rozšíření: nejmocnější prostředek k rozmnožení národního bohatství a k usnadnění placení daně, odůvodněno výsledky zkušenosti: předchůdce národní knihy O výkonném rolnictví. Prague: Jindřich Mercy.Search in Google Scholar

[61] Horský, F. (1869). Wohlfeile und zugleich zweckmäßig hergestellte Wirtschaftsgebäude auf der Herrschaft Kolin: nebst kurzem Hinweis auf die daselbst durchgeführten Meliorationen. Prague: Franz Ritter Horsky von Horskysfeld.Search in Google Scholar

[62] Horský, F. (1850). Neues Culturverfahren der Hackfrüchte insbesondere der Kartoffeln und der Zuckerrüben, wie überhaupt der Drill- oder Reihensaat mittelst Anwendung des neu erfundenen patentirten Kartoffel-, des Rüben- un des Drill-Cultivators. Prague: Karl André.Search in Google Scholar

[63] Horský, F. (1861b). Die vervollkommnete Drillkultur der Feldfrüchte, besonders der Kartoffeln und Zuckerrüben auf Erdkämme: Gartenmäßig im Großen ausführbar durch neue Geräthe und Maschinen. Prague: K. André.Search in Google Scholar

[64] Horský, F. (1861b). Die allgemeine Verbreitung der Fruchtwechsel-Wirthschaft als wirksamstes Mittel zur Hebung des Nationalreichthums und zur Erleichterung der Steuerzahlung, begründet durch Thatsachen: zugleich als Vorläufer des Volksbuches über den praktischen Ackerbau. Prague: Heinrich Mercy.Search in Google Scholar

[65] Horský, F. (1867). Keine Dungstätte, keine Jauchenbehälter und keine Jauchenpumpen mehr! oder, Neue Düngerbehandlung in Verbindung mit meinem neuen Ackerungs-Systeme. Prague: Heinrich Mercy.Search in Google Scholar

[66] Horský, F. (1861). Landwirthschaftliche Feldpredigten über das Nothwendigste des praktischen Ackerbaues zunächst für Kleingrundbesitzer, 1st vol. Prague: Heinrich Mercy.Search in Google Scholar

[67] Horský, F. (1864). Horsky’s Feldpredigt am 15. Februar 1864 zu Rokycan bei der ersten Versammlung des Rokycan-Blowitzer landwirthschaftlichen Bezirks-Vereines. Prague: Heinrich Mercy.Search in Google Scholar

[68] Horský, F. (1873). Mein Streben, Wirken, meine Resultate, nebst praktischen Rathschlägen zur Organisirung und Systemisiruug [sic] landwirthschaftlicher Besitzungen ohne Geldvorauslage. Kolín: Fr. Sudek.Search in Google Scholar

[69] Horský, F. (1862). Návrh k urychlení pokroku v rolnictví mezi malostatkáři v Čechách a ku konečnému uskutečnění jeho. Prague: Kněhtiskárna Dra. J. Grégra & Fr. Šimáčka.Search in Google Scholar

[70] Horský, F. (1872). Souhrn a průkaz nejúčinnějších praktických poučných prostředkův pro hospodářské ústavy a malostatkáře za účelem výnosného vedení hospodářství. Prague: Franz Ritter Horsky von Horskysfeld.Search in Google Scholar

[71] Horský, F. (1863). Krátké odůvodnění návrhu k zřizování vzorných hospodářství a návod, kterak se mají zařizovati. Prague: Heinrich Mercy.Search in Google Scholar

[72] Horský, F. (1863). Vzorná hospodářství a co jimi zamýšlí hospodářský rada František Horský. Prague: Franz Ritter Horsky von Horskysfeld.Search in Google Scholar

[73] Howell, S. (2017). Different knowledge regimes and some consequences for “Sustainability”. In Brightman, M. & Lewis, J., eds, The Anthropology of sustainability. Beyond development and progress (pp. 127–145). New York: Palgrave Macmillan.Search in Google Scholar

[74] Hunn, E. S. (2002). Traditional Environmental Knowledge: Alienable or Inalienable Intellectual Property. In Stepp, J. R., Wyndham, F. S. & Zarger, R. K., eds., Ethnobiology and Biocultural Diversity (pp. 3–10). Athens: University of Georgia Press.Search in Google Scholar

[75] Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Priceton: Princeton University Press.Search in Google Scholar

[76] Janovský, F. (1876). Zásady hospodářsko-vědecké. Prague: I. L. Kober.Search in Google Scholar

[77] Janovský, F. (1872). Rolník v práci a vědění: zásady hospodářsko-vědecké pro školu i dům. 2nd ed. Prague: I. L. Kober.Search in Google Scholar

[78] Janovský, F. (1866). Hospodář česko-moravský: první sbírka poučných dopisů hospodářských. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[79] Janovský, F. (1874). Melasné výpalky a extract z melasných výpalků co krmiva: prostonárodní pojednání se stanoviska praktického. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[80] Jeleček, L. (1985). Zemědělství a půdní fond v Čechách ve 2. polovině 19. století. Prague: Academia.Search in Google Scholar

[81] Komers, A. E. (1868). Abriß der National-Oekonomie: Beitrag zur Verbreitung der wichtigsten national-ökonomischen Kenntnisse im Kreise der Landwirthe und Industriellen 2nd ed. Prague: I. G. Calve’sche k.k. Univ.-Buchhandlung Ottomar Beyer.Search in Google Scholar

[82] Komers, A. E. (1848). Ueber landwirthschaftliche Unterrichtsanstalten in Böhmen. 1. Heft, Beitrag zur Lösung der Frage über die Errichtung eines landwirthschaftlichen Institutes in Böhmen. Prague: J. G. Calve’sche Buchhandlung.Search in Google Scholar

[83] Komers, A. E. (1851). Ueber landwirthschaftliche Unterrichtsanstalten in Böhmen. 2. Heft, Ueber Einführung der Ackerbauschulen in Böhmen. Prague: J. G. Calve’sche Buchhandlung.Search in Google Scholar

[84] Komers, A. E. (1856). Betrachtungen über die landwirthschaftliche Unterrichtsfrage, und die landwirthschaftliche Lehranstalt in Tetschen-Liebwerd mit Skizzen aus der Güter-Verwaltung in Böhmen. Prague: J. G. Calve’sche Verlagsbuchhandlung.Search in Google Scholar

[85] Komers, A. E. (1861a). Návrh o zařízení hospodářského oddělení při nižší realní škole o třech třídách. Prague: Jarosl. Pospíšil.Search in Google Scholar

[86] Komers, A. E. (1861b). Ueber Ziele und Mittel des Fortschrittes in der Landwirthschaft Oesterreichs. Prague: Kath. Gerzabek.Search in Google Scholar

[87] Komers, A. E. (1869). Základové národního hospodářství: příspěvek k rozšíření nejdůležitějších vědomostí národno-hospodářských mezi rolními a řemeslními průmyslníky. Prague: K. F. Procházka.Search in Google Scholar

[88] Komers, A. E. (1859). Die Lage der Rübenzucker- und Spiritus-Fabrikation: Beitrag zur Beurtheilung derselben. Prague: K.k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne.Search in Google Scholar

[89] Komers, A. E. (1870). Die landwirthschaftliche Betriebs-Organisation. Prague: J. G. Calve’sche k.k. Hof- und Univ.- Buchhandlung Ottomar Beyer.Search in Google Scholar

[90] Komers, A. E. (1873). Skizzen über die Verwaltungs-Organisation von Grossgrundbesitz-Complexen in Böhmen: als Beitrag zur land- und forstwirthschaftlichen Collectiv-Ausstellung des Königreiches Böhmen auf der Weltausstellung in Wien 1873. Prague: at his own expenses.Search in Google Scholar

[91] Komers, A. E. (1876). Základové nauky národního hospodářství i statistiky. Olomouc: Kramář a Procházka.Search in Google Scholar

[92] Komers, A. E. (1862). Die Bodenkraft-Erschöpfung: vorbereitender Beitrag zur Beantwortung der Frage: “Beruht die Moderne Landwirthschaft nach Wissenschaft und Erfahrung in der That auf Beraubung des Bodens?” Prague: Kath. Gerzabek.Search in Google Scholar

[93] Komers, A. E. (1875). Die Bedeutung der Pflanzenernährungslehre für Sicherung und Steigerung der Ernten: (nach den bisherigen Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung und der Erfahrung). Prague: J. G. Calve’sche k.k. Hof- und Univ.- Buchhandlung Ottomar Beyer.Search in Google Scholar

[94] Krausmann, F. (2004). Milk, manure and muscle power. Livestock and the transformation of preindustrial agriculture in Central Europe. Human Ecology 32(6), 735–772. DOI: 10.1007/s10745-004-6834-y.10.1007/s10745-004-6834-ySearch in Google Scholar

[95] Krčmářová, J. & Arnold, M. (2016). Traditional agriculture as cultural heritage. Forgotten agroforestry practices recorded in textual part of 19th century tax records. In Agnoletti, M. & Emanueli, F., eds., Biocultural diversity in Europe (pp. 211–231). Cham: Springer Verlag.Search in Google Scholar

[96] Krčmářová, J. & Jeleček, L. (2017). Czech traditional agroforestry: historic accounts and current status. Agroforestry Systems 91(6), 1087–1100. DOI: 10.1007/s10457-016-9985-0.10.1007/s10457-016-9985-0Search in Google Scholar

[97] Malanima, P. (2009). Pre-Modern European Economy: One Thousand Years (10th–19th Centuries), Leiden: Brill.10.1163/ej.9789004178229.i-428Search in Google Scholar

[98] Massy, C. (2017). Call of the Reed Warbler: A New Agriculture – A New Earth. St Lucia: University of Queensland Press.Search in Google Scholar

[99] Mitterauer, M. (1995). Peasant and non-peasant family forms in relation to the physical environment and the local economy. In Rudolf, R.L., ed., The European Peasant Family and Society (pp. 26–48). Liverpool: Liverpool University Press.Search in Google Scholar

[100] Mollenda, A. (1886). Hlasatel povětrnosti: stručný výklad veškerých proměn povětrnosti s praktickým návodem jak poznati příští povětrnosť: pro školy odborné, pro hospodáře, lesníky a každého, jehož meteorologie zajímá. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[101] Mollenda, A. (1893). Průmysl hospodářský. Českoslovanská Matice rolnická. Chrudim: M. E. Holakovský.Search in Google Scholar

[102] Mollenda, A. (1909). Hospodářská technologie. Chrudim: M. E. Holakovský.Search in Google Scholar

[103] Mollenda, A. (1911). Chemie hospodářská: Učebnice pro nižší školy hospodářské I, Chemie obecná. Prague: Šimáček.Search in Google Scholar

[104] Mollenda, A. (1921). Nerostopis zemědělský pro nižší školy hospodářské. 2nd ed. Prague: Šolc a Šimáček.Search in Google Scholar

[105] Mosse, D. (2013). The anthropology of international development. Annual review of anthropology 42, 227–246. DOI: 10.1146/annurev-anthro-092412-155553.10.1146/annurev-anthro-092412-155553Search in Google Scholar

[106] Munzar, J. (1894a). Illustrované nauky o polním hospodářství. I. a II. díl, Nauka o půdě: půdoznalství, pedologie. Chrudim: M. E. Holakovský.Search in Google Scholar

[107] Munzar, J. (1895). Lukařství. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[108] Munzar, J. (1894b). Směsky semenné a pícní: jejich význam, důležitosť, sestavování a pěstování: směsky jetelotravné jako zdroje větších, jistějších a lepších užitkův pícních s četnými příklady směsek těch a s návodem jak osivo pro ně vypěstovati: směsky Wagnerovy a směsky odrůd. Prague: A. Reinwart.Search in Google Scholar

[109] Munzar, J. (1896). Illustrované nauky o polním hospodářství III. díl, Nauka o zornění a zlepšování půdy. Chrudim: M. E. Holakovský.Search in Google Scholar

[110] Munzar, J. (1899). Výroba zvířecí a zemědělsko-průmyslová: příspěvek k ocenění vlivu výrob těchto na výrobu rostlinnou a jejich organisace. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[111] Munzar, J. (1900a). Kartel cukrovarnický. Sbírka drobných spisů hospodářských; seš. 51. Chrudim: Ad. Eckert.Search in Google Scholar

[112] Munzar, J. (1900b). Obilní skladiště. Chrudim: Ad. Eckert.Search in Google Scholar

[113] Munzar, J. (1904a). Neúroda píce a zimní výživa dobytka. Prague: Zemědělská rada pro království České, Český odbor.Search in Google Scholar

[114] Munzar, J. (1904b). Zušlechťování obilí. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[115] Munzar, J. (1906). Rostliny pícní. Chrudim: Hospodářský list.Search in Google Scholar

[116] Munzar, J. (1908). Výživa skotu. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[117] Munzar, J. (1909). Základy pěstování rostlin hospodářských. Část povšechná. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[118] Munzar, J. (1910). Obilniny. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[119] Munzar, J. (1911). Luskoviny (luštěniny). Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[120] Munzar, J. (1912). Okopaniny. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[121] Munzar, J. (1913). Stručný návod k pěstování ječmene pivovarského. Prague: Čes. odbor zeměděl. rada.Search in Google Scholar

[122] Munzar, J. (1915). Nauka o půdě, jejím vzdělávání a zlepšování: pro potřebu zemědělských učilišť i praxe. Chrudim: Michael Emanuel Holakovský.Search in Google Scholar

[123] Pátek, J. (2015). Zemědělství za průmyslové revoluce. Agriculture during industrial revolution. In Balcarová, J., Kubů, E., Šouša, J., eds., Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka. Prague: Národní zemědělské museum.Search in Google Scholar

[124] Pettigrew, A. (1972). The Politics of Organisational Decision Making. London: Tavistock.Search in Google Scholar

[125] Richards, P. (1994). Local knowledge formation and validation: the case of rice in central Sierra Leone. In Scoones, I. & Thompson, J., eds., Beyond farmer first: Rural peoples knowledge, agricultural research and extension practice (pp. 165–170). London: Intermediate Technology Publications.Search in Google Scholar

[126] Rigueiro-Rodriguez, A., McAdam, J., Mosquera-Losada, M. R., eds. (2009). Agroforestry in Europe, vol 6. Dordrecht: Springer.10.1007/978-1-4020-8272-6Search in Google Scholar

[127] Szabo, P. (2013). They did not know what they were doing: The realities of the transition to “scientific” forestry in the Czech Lands. In Circulating Natures: Water – Food – Energy. Munich: European Society for Environmental History.Search in Google Scholar

[128] Šouša, J. (2012). Mezi brázdou a bankovních úvěrem: O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov.Search in Google Scholar

[129] Tello, E., Garrabou, R. & Cusso, X. (2006). Energy balances and land use: the making of an agrarian landscape from the vantage point of social metabolism (the Catalan Valles county in 1860/70). In Agnoletti, M., ed.: The Conservation of Cultural Landscapes (pp. 42–56). Wallingford: CABI International Publishing.Search in Google Scholar

[130] Thapa, B., Sinclair, F. & Walker, D. H. (1995). Incorporation of indigenous knowledge and perspectives in agroforestry development. Part 2: Case-study on the impact of explicit representation of farmerś knowledge. Agroforestry Systems 30(1–2), 249–261. DOI: 10.1007/BF00708924.10.1007/BF00708924Search in Google Scholar

[131] Tragau, K. (1884). Die Wiesen und ihre Kultur. Prag: Verlag des Deutschen Vereines zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.Search in Google Scholar

[132] Tragau, K. (1884). Die Korbweidenkultur. Prag: Verlag des Deutschen Vereines zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.Search in Google Scholar

[133] Treybal, R. (1881). Přehled nerostů: pro ústavy učitelské a nižší střední školy. Jičín: Jan Pašek.Search in Google Scholar

[134] Treybal, R. (1901). Mlékařství na světové výstavě v Paříži roku 1900. Plzeň: R. Treybal.Search in Google Scholar

[135] Treybal, R. (1891a). Hospodářské zkušebné stanice: prostonárodní spisek pro potřebu rolnictva. Plzeň: Okresní zastupitelstvo Plzeňské.Search in Google Scholar

[136] Treybal, R. (1889). Pěstování chmele na Klatovsku: Studie historická a národohospodářská. Klatovy: Max. Čermák.Search in Google Scholar

[137] Treybal, R. (1906). Hnojiva draselnatá zvětšují úrodu plodin zelinářských: Náčrtek v základě pokusů. České Budějovice: R. Treybal.Search in Google Scholar

[138] Treybal, R. (1884). Jak pěstovati řepu cukrovou? Krátká úvaha pro pp. členy hospodářského spolku klatovsko-plánického. Klatovy: Hospodářský spolek klat.-plánický.Search in Google Scholar

[139] Treybal, R. & Novák, F. J. (1890). Illustrovaná nauka o polním hospodářství pro žactvo ústavů učitelských, učitelstvo škol obecných, chovanců škol hospodářských, jakož i rolnictvo vůbec. II, Podrobné rostlinářství. Prague: Reinwart.Search in Google Scholar

[140] Treybal, R. (1891b). Přehled hospodářského zákonodárství za poslední dobu. Chrudim: M. E. Holakovský.Search in Google Scholar

[141] Tyler, M. E. (1993). Spiritual stewardship in aboriginal resource management systems. Environments 22(1), 1–7.Search in Google Scholar

[142] Van Dijk, T. A. (1989). Structures of discourse and structures of power. In Anderson, J.A., ed., Communication Yearbook 12 (pp. 18–59). Newbury Park, Ca: Sage.Search in Google Scholar

[143] Van Dulmen, R. (2002). Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Prague: Dokořán.Search in Google Scholar

[144] Verboven, K., Carlier, M. & Dumolyn, J. (2007). A short manual to the art of prosopography. In Verboven, K., Carlier, M. & Dumolyn, J., eds., Prosopography Approaches and Applications. A Handbook (pp. 35–70). Vancouver: Linacre College.Search in Google Scholar

[145] Vondra, R. (2013). České země v letech 1792–1848. Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry. Praha: Libri.Search in Google Scholar

[146] Velková, A. (2007). Krutá vrchnost, ubozí poddaní, Proměny venkovské společnosti v letech 1750–1850. Praha: Historický ústav AV ČR.Search in Google Scholar

[147] Warren, M. D. (1991). Using indigenous knowledge in agricultural development [World Bank Discussion Paper 127]. Washington, DC: World Bank.Search in Google Scholar

[148] West, P. (2006). Conservation is our government now: The politics of ecology in Papua New Guinea. Durham: Duke University Press.Search in Google Scholar

[149] Zeithammer, L. M. (1863). Die Erschöpfung des Bodens durch den Rübenbau: aus dem Gesichtspunkte der v. Liebig’schen Theorie erörtert, durch praktische Erfahrung und Beispiele mehrerer Musterrübenwirthschaften des Auslandes erläutert. Prague: J. G. Calve’sche k.k. Universitäts-Buchhandlung Friedrich Becke.Search in Google Scholar

[150] Zeithammer, L. M. (1890a). Chmel a jeho pěstování. Prague: J. Otto.Search in Google Scholar

[151] Zeithammer, L. M. (1890b). Ječmen: hospodářské pojednání o původu, rozšíření, povaze, pěstování a užitku ječmene. Prague: A. Reinwart.Search in Google Scholar

[152] Zeithammer, L. M. (1898). Ovocné stromoví: úvahy, jak by mohl náš rolník z pěstování ovocných stromků trvanlivý užitek bráti: spolehlivá pravidla. Prague: A. Reinwart.Search in Google Scholar

[153] Zeithammer, L. M. (1901). Simmenský skot a jeho význam pro zvelebení českého dobytkářství: Zároveň pouč. o družstvech pro chov plemenného skotu ve Švýcařích a horním Badensku a o zřízení tamních trhů na plemenný skot, s návod., jak sobě počínati mají hospodářské spolky a družstva i jednotliví hospodáři při nákupu simmenského plemeniva. České Budějovice: Spisovatel.Search in Google Scholar

[154] Zeithammer, L. M. (1878). Jak bychom měli na malém statku hospodařiti a jakých prostředků se uchopiti, bysme svůj stav rolnický povznesli: sbírka polních kázání, jež odbýval cestující učitel hospodárský pro okresy Budějovický a Třebonský Leopold M. Zeithammer. České Budějovice: Hynek Wolf.Search in Google Scholar

[155] Zeithammer, L. M. (1874). Hlavní zásady a pravidla racionalného hospodářství. Rolník nového věku. Prague: I. L. Kober.Search in Google Scholar

[156] Zeithammer, L. M. (1873). Die Geschäfts-Praktik der landwirthschaftlichen Verwaltung, in ihren Grundsätzen und aus dem Geschichtspunkte wissenschaftlicher Lehre und der Erfahrung. Prague: J.G. Calve’sche k.k. Univ.-Buchhandlung (Ottomar Beyer).Search in Google Scholar

[157] Zeithammer, L. M. (1877). O povětrnosti, jejích činitelech a vlivu na rostlinstvo, jakož i pranostika povětrná. České Budějovice: F. Zdarss.Search in Google Scholar

[158] ICSU/UNESCO: Science, Traditional Knowledge and Sustainable Development. ICSU Series on Science for Sustainable Development (2002) No. 4.Search in Google Scholar

[159] Ottův slovník naučný [Otto dictionary]. 27. díl V–Ž. Prague 1908 (J. Otto), 547.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo