1. bookVolume 11 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Development Directions and Opportunities of Market Places in the Balaton Region Especially Concerning Local Producers’ Markets

Published Online: 07 Oct 2019
Page range: 370 - 387
Received: 11 Nov 2018
Accepted: 27 Jun 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Nowadays, the change of travel and consumption habits of tourists brings a destination into prominence. The characteristic products of the destinations with complex tourism supply appear as univocal association of ideas for the potential tourists. In the analysed Balaton region, besides the accentuated waterside tourism, the definite development of the gastronomy trends can be seen in the certain supply channels. The aim of our research was to determine the development opportunities of the market places and their place in the consumers’ preferences, promising interesting results in relation to the consumer standards of the Hungarian and international demand. We detected three major directions in our researches: the linking of the place with a product, the market as a programme and rural development-gastronomy directions. The present study aims to reveal the rural development direction: the market place forms a space to the sales of the quality, locally produced foodstuff motivating more and more people to create a more near-natural lifestyle.

Keywords

[1] Andrásfalvy, B. (2006). Vásár, búcsúvásár, sokadalom. In: Nagy, J. T. & Szabó, G., eds., Vásárok világa (pp. 7–21). Szekszárd: Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza.Search in Google Scholar

[2] Berki, M. – Csapó, J. (2008). The Geographical Basis for the Development of Thematic Routes. In: Lóczy, D., Tóth, J., Trócsányi, A.: Progress in geography in the European Capital of culture 2010. Pécs: Institute of Geography, University of Pécs.Search in Google Scholar

[3] Csíkné Mácsai, É. (2014). Közvetlen értékesítés a mezőgazdasági termékek piacán. (Ph. D. thesis). Gödöllő: Szent István Egyetem.Search in Google Scholar

[4] Dogi, I., Nagy, L., Csipkés, M. & Balogh, P. (2014). Kézműves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a nők körében. Gazdálkodás 58(2), 160–172.Search in Google Scholar

[5] Domonkos, O., Nabybákai, P. & Tomisa, I. (1991). Magyar Néprajz III. Kézmüvesség. Budapest: Akadémiai Kiadó.Search in Google Scholar

[6] Dudás, K. (2011). A tudatos fogyasztói magatartás dimenziói. Vezetéstudomány 42(7–8), 47–55.10.14267/VEZTUD.2011.07.06Search in Google Scholar

[7] Fehér, I. & Kóródi, M. (2008). A vidéki turizmus fejlesztése. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház.Search in Google Scholar

[8] Fekete, K. (2013). Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac. (Master thesis). Budapest: Eötvös Loránd Tudomány Egyetem.Search in Google Scholar

[9] Gonda, T. (2013). A helyi termék reneszánsza. In: Gonda, T. ed., Helyi ízek Helyi értékek. Gasztrokulturális hagyományok a határ mentén. (pp. 23–41). Glavna: Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége.Search in Google Scholar

[10] Hjalager, A., Kwiatkowski, G. & Larsen, M. (2018). Innovation gaps in Scandinavian rural tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 18(1), 1–17. DOI: 10.1080/15022250.2017.1287002.10.1080/15022250.2017.1287002Search in Google Scholar

[11] Kwiecinska-Zdrenka, M. (2013). Central and Eastern European Countryside from an international perspective (IRSA Congress in Lisbon, 2012). Eastern European Countryside 19, 277–285. DOI: 10.2478/eec-2013-0014.10.2478/eec-2013-0014Open DOISearch in Google Scholar

[12] Nezdei, Cs. (2017). A vásárlói termékválasztás jellemzői a Balaton térség piachelyein – a helyi termelői piacok. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 12(2), 11–19.Search in Google Scholar

[13] Nezdei, Cs. & Alpek, B. L. (2018). Vásárlói csoportok a Balaton kiemelt üdülőkörzet piachelyeinek példáján. Tér és Társadalom (Space and Society) 32(1) 145–160. DOI: 10.17649/TET.32.1.2874.10.17649/TET.32.1.2874Search in Google Scholar

[14] Nezdei, Cs. & Mohos, M. (2017). A piachelyek 21. századi vonzáskörzete – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esettanulmánya. Studia Mundi – Economica 4(3), 21–31. DOI: 10.18531/Studia.Mundi.2017.04.03.21-31.10.18531/Studia.Mundi.2017.04.03.21-31Search in Google Scholar

[15] Piskóti, I., Dankó, L. & Schupler, H. (2002). Régió- és településmarketing. Budapest: KJK-Kerszöv.Search in Google Scholar

[16] Pizam, A. & Mansfeld, Y. eds. (2000). Consumer behavior in travel and tourism. New York: Haworth Hospitality Press.Search in Google Scholar

[17] Reisinger, A. (2010). A civil társadalom mint a sikeres vidék záloga. In: Glatz, F. ed., Sikeres vidéki térségek. Párbeszéd a vidékért (pp. 153–173.) Budapest: MTA Történettudományi Intézet – MTA Társadalomkutató Központ.Search in Google Scholar

[18] Renting, H., Marsden, T. K. & Banks, J. (2003). Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A 35, 393–411. DOI: 10.1068/a3510.10.1068/a3510Open DOISearch in Google Scholar

[19] Sidali, K. L., Kastenholz, E. & Bianchi, R. (2015). Food tourism, niche markets and products in rural tourism: Combining the intimacy model and the experience economy as a rural development strategy. Journal of Sustainable Tourism 23(8–9), 1179–1197. DOI: 10.1080/09669582.2013.836210.10.1080/09669582.2013.836210Open DOISearch in Google Scholar

[20] Spilková, J., Fendrychová, L. & Syrovátková, M. (2013). Farmers’ markets in Prague: a new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30, 179–191. DOI: 10.1007/s10460-012-9395-5.10.1007/s10460-012-9395-5Open DOISearch in Google Scholar

[21] Syrovátková, M. (2016). The adoption of a local food concept in post-communist context: Farm shops in Czechia. Norsk Geografisk TidsskriftNorwegian Journal of Geography 70(1), 24–40. DOI: 10.1080/00291951.2015.1125942.10.1080/00291951.2015.1125942Open DOISearch in Google Scholar

[22] Szabó, D. (2014). A rövid ellátási láncban rejlő lehetőségek és veszélyek Magyarországon. Acta Carolus Robertus 4(2), 109–118.Search in Google Scholar

[23] Szabó, G. (2013). Helyi termékek és terroir termékek, mint attrakciók a turizmusban. In: Gonda, T. eds., Helyi ízek Helyi értékek. Gasztrokulturális hagyományok a határ mentén (pp. 1–18). Glavna: Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége.Search in Google Scholar

[24] Tew, C. & Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: The provider’s perspective. Tourism Management. 33(1), 215–224. DOI: 10.1016/j.tourman.2011.02.005.10.1016/j.tourman.2011.02.005Open DOISearch in Google Scholar

[25] Tomcsányi, P. (1993). A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés: Akadémiai székfoglaló. Budapest: Akadémiai Kiadó.Search in Google Scholar

[26] Törőcsik, M. (2007). Vásárlói magatartás: Ember élmény és feladat között. Budapest: Akadémiai Kiadó.Search in Google Scholar

[27] Törőcsik, M. (2011). Fogyasztói magatartás: insight, trendek, vásárlók. Budapest: Akadémiai Kiadó.Search in Google Scholar

[28] Trunfio, M., Petruzzellis, L. & Nigro, C. (2006). Tour operators and alternative tourism in Italy: Exploiting niche markets to increase international competitiveness. International Journal of Contemporary Hospitality Management 18(5), 426–438. DOI: 10.1108/09596110610673556.10.1108/09596110610673556Open DOISearch in Google Scholar

[29] Williams, H. A., Williams Jr., R. L., Omar, M. (2014). Gastro-tourism as destination branding in emerging markets. International Journal of Leisure and Tourism Marketing 4(1), 1–18. DOI: 10.1504/IJLTM.2014.059257.10.1504/IJLTM.2014.059257Open DOISearch in Google Scholar

[30] Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (BIKN Kft.) (2017). Rövid élelmiszerláncok kialakítási lehetőségeinek vizsgálata Somogy és Zala megyében. Siófok – Balatonfüred, 131 p. Közreműködött: Saturnus-M Bt., Keszthely. http://agrishort.eu/sites/default/files/file/agrishort_tanulmany_bifu.pdf. Last viewed on November 16, 2018.Search in Google Scholar

[31] Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (2014). A Balaton régió fejlesztési irányai, dokumentumai 2014–2020. http://www.balatonregion.hu/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok. Last viewed on September 19, 2018.Search in Google Scholar

[32] Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (2014). Balaton Stratégiai Program. 2014. 10. 30. http://www.balatonregion.hu/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok. Last viewed on September 19, 2018.Search in Google Scholar

[33] Fogyasztóvédő és Érdekszövetség Alapítvány: Milyen panaszlehetőségeink vannak? Hova fordulhatunk, ha megkárosítanak? https://www.fogyasztovedelem.hu/Varia_x/panasz.htm. Last viewd on June 29, 2017.Search in Google Scholar

[34] Hungarian Tourism Agency (2017). Riport a Rekordévről 2016. http://szakmai.itthon.hu/turizmus-magyarorszagon. Last viewd on July 28, 2017.Search in Google Scholar

[35] Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete: Jegyzőkönyv Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. November 24-én 15.00 órakor megtartott soron következő nyilvános üléséről. file:///C:/Users/User/Downloads/2015.11.24.%20jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%20NY.pdf. Last viewd on December 31, 2017.Search in Google Scholar

[36] Lantos, G. (2016). Egy kihagyhatatlan piac a Balatonnál. http://www.origo.hu/tafelspicc/nagyhasab/20160801-liliomkert-kaptalantoti-piac-kolbaszhazi-szorpok-regisegek.html. Last viewd on December 31, 2017.Search in Google Scholar

[37] Molnár, Cs. (2015). Váratlan húzással menekült meg a balatoni kultpiac. Source: http://hvg.hu/gazdasag/20150505_kaptalantoti_piac. Last viewd on December 31, 2017.Search in Google Scholar

[38] Nezdei, Cs. (2018). A biotermékek lehetőségei a Balaton-térség fejlesztésében. (manuscript).Search in Google Scholar

[39] Oláh, M. eds., (2013–2014). Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója 2014–2020. Helyzetelemzés. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, Balatonfüred – Siófok. 398 p. https://www.balatonregion.hu/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok. Last viewed on September 19, 2018.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo