1. bookVolume 11 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Family Policy in the Strategic Planning of Rural Municipalities in the Czech Republic

Published Online: 07 Oct 2019
Page range: 388 - 403
Received: 28 Apr 2018
Accepted: 20 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper is focused on Family Policy of rural municipalities. National strategic documents, documents intended for implementation of Family Policy at regional and local levels and local plans/conceptions for Family Policy within municipalities of up to 5,000 inhabitants are analysed. Special attention is paid to the competition: “Family-friendly Community”. Results of the analysis show that this competition does not fulfil its mission, despite the favourable environment for Family Policy within rural municipalities. The results of the study in accordance with generally prevailing opinion show, that it is not efficient to elaborate conceptions of Family Policy within such small municipalities.

Keywords

[1] Amin, A. & Thrift, N. (1995). Institutional Issues for the European Regions – from Markets and Plans to Socioeconomics and Powers of Association. Economy and Society 24(1), 41–66. DOI: 10.1080/03085149500000002.10.1080/03085149500000002Open DOISearch in Google Scholar

[2] Arts, W. & Gelissen, J. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European Social Policy 12(2), 137–158. DOI: 10.1177/0952872002012002114.10.1177/0952872002012002114Open DOISearch in Google Scholar

[3] Atkinson, R. (2000). Občanství a boj proti sociální exkluzi v kontextu reformy sociálního státu. Sociální studia 5, 43–51.Search in Google Scholar

[4] Atterton, J. (2007). The Strength of Weak Ties: Social Networking by Business Owners in the Highlands and Islands of Scotland. Sociologia Ruralis 47(3), 228–245. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2007.00435.x.10.1111/j.1467-9523.2007.00435.xOpen DOISearch in Google Scholar

[5] Belling, V. (2005). Perspektiven der Familienpolitik nach der EU-Osterweiterung. In Lissewski, C. & Winkler, B., eds., Internationales Jahr der Familie: 10 Jahre danach (pp. 57–63). Berlin: AGF.Search in Google Scholar

[6] Blažek, J. & Uhlíř, D. (2011). Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

[7] Drucker, P. (2004). Fungující společnost: vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. Praha: Management Press.Search in Google Scholar

[8] Esping-Andersen, G. (2009). The Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women’s New Roles. Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

[9] Frejka, T. & Basten, S. G. (2016). Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative Population Studies 41(1), 3–56. DOI: 10.12765/CPoS-2016-03en.Search in Google Scholar

[10] Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness. The American Journal of Sociology 91(3), 481–510.10.1086/228311Search in Google Scholar

[11] Hudson, R. (2007). Rethinking Local and Regional Development – Implications for Radical Political Practice in Europe. European Urban and Regional Studies 14(2), 99–113. DOI: 10.1177/0969776407076290.10.1177/0969776407076290Open DOISearch in Google Scholar

[12] Jirková, K. (2009). Koncepce rodinné politiky a opatření iniciovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Demografie 51(4), 280–286.Search in Google Scholar

[13] Kocourková, J. (2009). Family Policy in EU member states. In Fialová, L., Bartoňová, D., Burcin, B., Kalibová, K., Kocourková, J., Kučera, T. & Rychtaříková, J., eds., Population Development in the Czech Republic. Prague: SLON.Search in Google Scholar

[14] Kučera, M. (2009). Pronatalitní populační politika už nestačí – Nutností se stala komplexní rodinná politika. Demografie 51(4), 274–279.Search in Google Scholar

[15] Kuchařová, V., Barvíková, J., Höhne, S., Janurová, K., Nešporová, O., Paloncyová, J., Svobodová, K. & Vidovičová, L. (2017). Zpráva o rodině. Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

[16] Kuchařová, V., Svobodová, K., Šťastná, A. & Podrápský, F. (2014). Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska. Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

[17] Lendvai, N. (2004). The weakest link? EU accession and enlargement: dialoguing EU and post-communist social policy. Journal of European Social Policy 14(3), 319–333. DOI: 10.1177/0958928704044626.10.1177/0958928704044626Open DOISearch in Google Scholar

[18] Lowe, P. (2000). The Challenges for Rural development in Europe. In Conference Proceedings of 5th European Conference on Higher Agricultural Education. Newton Abbot: University of Plymouth.Search in Google Scholar

[19] Matějková, B. & Paloncyová, J. (2004). Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

[20] Mlčoch, L. (2009). Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná. Praha: FSV UK.Search in Google Scholar

[21] Mlčoch, L. (2014). Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

[22] Morgan, K. (2007). The learning region: Institutions, innovation and regional renewal. Regional Studies 41 (sup1), S147–S159. DOI: 10.1080/00343400701232322.10.1080/00343400701232322Open DOISearch in Google Scholar

[23] Možný, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství.Search in Google Scholar

[24] Munková, G. (2005). Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

[25] Neyer, G. (2003). Family Policies and Low Fertility in Western Europe. Journal of Population and Social Security (Population) 1 (Supplement), 46–93.10.4054/MPIDR-WP-2003-021Search in Google Scholar

[26] Rákoczyová, M. (2006). Srovnání národních akčních plánů sociálního začleňování v zemích EU a v České republice. In Mareš, P., Rákoczyová, M. & Sirovátka, T., eds., Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda. Praha: CESES FSV UK.Search in Google Scholar

[27] Ray, Ch. (2000). The EU LEADER programme: rural development laboratory. Sociologia Ruralis 40(2), 163–171. DOI: 10.1111/1467-9523.00138.10.1111/1467-9523.00138Open DOISearch in Google Scholar

[28] Shucksmith, M. (2010). Disintegrated Rural Development? Neo-endogenous Rural Development, Planning and Place-Shaping in Diffused Power Contexts. Sociologia Ruralis 50(1), 1–14. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2009.00497.x.10.1111/j.1467-9523.2009.00497.xOpen DOISearch in Google Scholar

[29] Shucksmith, M. (2012). Class, Power an Inequality in Rural Areas: Beyond Social Exclusion?. Sociologia Ruralis 52(4), 377–397. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2012.00570.x.10.1111/j.1467-9523.2012.00570.xOpen DOISearch in Google Scholar

[30] Sirovátka, T., Hora, O., Horáková, M., Klimplová, L., Rákoczyová, M. & Winkler, J. (2006). Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? In Mareš, P., Rákoczyová, M. & Sirovátka, T., eds., Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda (55–77). Praha: CESES FSV UK.Search in Google Scholar

[31] Smutek, M. (2015). Modely rodinných politik a teorie implementace ve veřejné politice. Hradec Králové: Gaudeaumus.Search in Google Scholar

[32] Thévenon, O. (2011). Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis. Population and Development Review 37(1), 57–87. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2011.00390.x.10.1111/j.1728-4457.2011.00390.xOpen DOISearch in Google Scholar

[33] Ward, N., Atterton, J. H., Kim, T. Y., Lowe, P., Phillipson, J. & Thompson, N. (2005). Universities, the knowledge economy and ‘neo-endogenous rural development’ [discussion paper]. University of Newcastle upon Tyne.Search in Google Scholar

[34] Barca, F. (2009). Agenda for reformed cohesion policy. Available: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf, [24 Jan 2018].Search in Google Scholar

[35] Belling, V. (2010). Rodinná politika: výhledy v ČR a v EU. Presentation at Conference “Modern Social System”, Jihlava.Search in Google Scholar

[36] Kuronen, M. (2010). Research on Families and Family Policies in Europe: State of the Art. Final Report of the FAMILYPLATFORM project. pp. 17–33.Search in Google Scholar

[37] MLSA (2005). Národní koncepce rodinné politiky. Available: https://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf, [24 Jan 2018].Search in Google Scholar

[38] MLSA (2008). Rodinná politika na úrovni krajů a obcí – Metodické doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí. Available: https://www.mpsv.cz/files/clanky/6778/Rodinna_politika.pdf, [24 Jan 2018].Search in Google Scholar

[39] MLSA (2016). Koncepce rodinné politiky. Available: https://www.mpsv.cz/files/clanky/28437/Koncepce_rodinne_politiky_5.1.pdf, [24 Jan 2018].Search in Google Scholar

[40] MLSA (2018). Family-friendly Community Competition. Available: https://www.mpsv.cz/cs/14475, [16 Dec 2018].Search in Google Scholar

[41] NNLAG (2011). National strategic plan LEADER 2014+. Available: http://nsmascr.cz [11 Jan 2018].Search in Google Scholar

[42] NNLAG (2012). Community-led local development in the Czech Republic. Available: http://nsmascr.cz [11 Jan 2018].Search in Google Scholar

[43] Wingen, M. (1997). Směřuje Evropa ke společné rodinné politice? Lecture presented at the Civic Institute.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo