1. bookVolume 11 (2019): Issue 2 (June 2019)
    Special issue to the Centennial of the Mendel University in Brno
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Multi-Local Living – An Opportunity for Rural Health Services in Finland?

Published Online: 04 Jul 2019
Page range: 257 - 280
Received: 16 Oct 2018
Accepted: 02 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In the simplest definition, multi-local living means that a person or family have more than one residence or place to stay. In Finland, multi-locality has become a common phenomenon in recent decades, but the effects of it are not yet considered in decision-making or planning. This is because the “invisible population” created by multi-locality is not reflected in traditional population statistics. The assumption in this article is that multi-locality would provide opportunities to improve accessibility of health and social services in rural areas. The assumption is tested in the North Kymenlaakso region, Finland. The results point to that one-stop services and mobile services are cost-efficient and flexible provision models for rural areas. The results call for making the increasing multi-locality in society more visible and to utilize it better than at present as a resource for the development of rural areas.

Keywords

[1] Adamiak, C., Pitkänen, K. & Lehtonen, O. (2016). Seasonal residence and counterurbanization: the role of second homes in population redistribution in Finland. GeoJournal 82(5), 1035–1050. DOI: 10.1007/s10708-016-9727-x.10.1007/s10708-016-9727-xOpen DOISearch in Google Scholar

[2] Adamiak, C., Vepsäläinen, M., Strandell, A., Hiltunen, M., Pitkänen, K., Hall, M., Rinne, J., Hannonen, O., Paloniemi, R. & Åkerlund, U. (2015). Vapaa-ajan asuminen Suomessa – Asukas- ja kuntakyselyn tuloksia vapaa-ajan asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.Search in Google Scholar

[3] Amcoff, J. (2006). Rural population growth in Sweden in the 1990s: unexpected reality or spatial–statistical chimera? Population, Space and Place 12(3): 171–185. DOI: 10.1002/psp.407.10.1002/psp.407Open DOISearch in Google Scholar

[4] Antikainen, J., Honkaniemi, T., Jolkkonen, A., Kahila, P., Kotilainen, A., Kurvinen, A., Lemponen, A., Lundström, N., Luoto, I., Niemi T., Pyykkönen, S., Rehunen, A., Saukkonen, P., Viinamäki, O-P. & Viinikka, A. (2016). Smart Countryside: Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä. Helsinki: Prime Minister Office.Search in Google Scholar

[5] Dick, E. & Duchêne-Lacroix, C. (2016). Multi-local living in the Global South and the Global North: differences, convergences and universalities of an underestimated phenomenon. Trialog 116/117(1–2), 4–9.Search in Google Scholar

[6] Dittrich-Wesbuer, A., Kramer, C., Duchêne-Lacroix, C. & Rumpolt, P. (2015). Multi-local living arrangements: Approaches to quantification in German language official statistics and surveys. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106(4): 409–424. DOI: 10.1111/tesg.12160.10.1111/tesg.12160Open DOISearch in Google Scholar

[7] Farstad, M. (2013). Local residents' valuation of second home owners' presence in a sparsely inhabited area. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 13(4), 317–331. DOI: 10.1080/15022250.2013.863062.10.1080/15022250.2013.863062Open DOISearch in Google Scholar

[8] Hakimi, S. L. (1964). Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of a graph. Operations Research 12(3), 450–459.10.1287/opre.12.3.450Search in Google Scholar

[9] Haukkala, T. (2011). Monipaikkaisuus – ilmiö ja tulevaisuus. Sitran selvityksiä 54, Helsinki: SITRA.Search in Google Scholar

[10] Heinonen, S. & Ruotsalainen, J. (2011). Kestävä monipaikkaisuus: Sitran tulevaisuusklinikan tulokset. University of Turku.Search in Google Scholar

[11] Helminen, V., Ristimäki, M. & Oinonen, K. (2003). Etätyö ja työmatkat Suomessa. Ympäristöministeriö. Helsinki: Edita Publishing Oy.Search in Google Scholar

[12] Huotari, T., Antikainen, H., Pukkinen, M. & Rusanen, J. (2012). Synnytyspäivystyksen ja erikoissairaanhoidon palveluiden saavutettavuus. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Healt Care.Search in Google Scholar

[13] Huotari, T., Antikainen, H. & Rusanen, J. (2013). Perusterveydenhuollon ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuus. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Healt Care.Search in Google Scholar

[14] Hyrkkänen, U. & Vartiainen, M. (2007). Hyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä. Työ ja ihminen 21(2), 160–172.Search in Google Scholar

[15] Immonen, M., Koivuniemi, J., Natunen, S. & Laasonen, K. (2012). Liikkuvat palvelukonseptit hyvinvointipalvelujärjestelmässä: Ikäihmisten hyvinvointipalvelutarpeet Etelä-Karjalan hajaasutusalueella. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.Search in Google Scholar

[16] Knuth, D. E. (1977). A Generalization of Dijkstra's Algorithm. Information Processing Letters. 6(1): 1–5. DOI: 10.1016/0020-0190(77)90002-3.10.1016/0020-0190(77)90002-3Open DOISearch in Google Scholar

[17] Kotavaara, O., Antikainen, H. & Rusanen, J. (2011). Population change and accessibility by road and rail networks: GIS and statistical approach to Finland 1970–2007. Journal of Transport Geography 19(4): 926–935. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2010.10.013.10.1016/j.jtrangeo.2010.10.013Open DOISearch in Google Scholar

[18] Kotavaara, O., Hakkarainen, T., Huotari, T., Keistinen, T. & Rusanen, J. (2015). Mapping Opportunities for Enhancing Effectiveness of Health Care System by GIS Based Accessibility Analysis: Locating Core and Support Services within Long Distances in Northern Finland. In Gartner, G. & Haosheng, H. eds., Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography (pp. 76–91). Vienna University of Technology.Search in Google Scholar

[19] Kwan, M-P. (1998). Space-time and integral measures of individual accessibility: A comparative analysis using a point-based framework. Geographical Analysis 30, 191–216. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1998.tb00396.x.10.1111/j.1538-4632.1998.tb00396.xOpen DOISearch in Google Scholar

[20] Leinamo, K. (2010). Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. University of Vaasa.Search in Google Scholar

[21] Lehtonen, O. (2015). Paikkaperustaisen aluekehittämisen indeksi. Askelia kohti erilaistavaa aluekehittämistä. Yhteiskuntapolitiikka 80(1), 19–45.Search in Google Scholar

[22] Lehtonen, O. (2017). Digitaalisten terveyspalvelujen mahdollisuudet maaseudulla – tapauksena Pohjois-Kymenlaakso. In: Kauronen, M-L., Lehtonen, O., eds, Maaseudun ennaltaehkäisevät terveyspalvelut: nykytila, saavutettavuus ja palvelujen tuottamisen paikkaperustaisuus (pp. 81–106). Kouvola: University of Applied Sciences of Sout-East Finland.Search in Google Scholar

[23] Moseley, M. J. & Owen, S. (2008). The Future of Services in Rural England: The Drivers of Change and a Scenario for 2015. Progress in Planning, 69(3), 93–130. DOI: 10.1016/j.progress.2007.12.002.10.1016/j.progress.2007.12.002Open DOISearch in Google Scholar

[24] Moseley, M. J., Parker, G. & Wragg, A. (2004). Multi-Service Outlets in Rural England: The Co-location of Disparate Services. Planning, Practice & Research, 19(4), 375–391. DOI: 10.1080/0269745052000343226.10.1080/0269745052000343226Open DOISearch in Google Scholar

[25] Moussa, Y., Mahdanian, A. A., Yu, C., Segal, M., Looper, K. J., Vahia, J. I. & Rej, S. (2017). Mobile Health Technology in Late-Life Mental Illness: A Focused Literature Review. The American Journal of Geriatric Psychiatry 25(8), 865–872, DOI: 10.1016/j.jagp.2017.04.003.10.1016/j.jagp.2017.04.003Search in Google Scholar

[26] Muilu, T. & Rusanen, J. (2003). Rural young people in regional development – the case of Finland in 1970–2000. Journal of Rural Studies 19(3), 295–307. DOI: 10.1016/S0743-0167(03)00003-2.10.1016/S0743-0167(03)00003-2Open DOISearch in Google Scholar

[27] Müller, D. K. (2002). Second Home Ownership and Sustainable Development in Northern Sweden. Tourism and Hospitality Research 3(4), 343–355. DOI: 10.1177/146735840200300406.10.1177/146735840200300406Open DOISearch in Google Scholar

[28] Pitkänen, K. (2013). Vapaa-ajan asumisen muutos nostaa esille tarpeen tarkastella asumisen monipaikkaisuutta. Hyvinvointikatsaus 2, 2–6.Search in Google Scholar

[29] Pitkänen, K., Sireni, M., Rannikko, P., Tuulentie, S. & Hiltunen, M. J. (2017). Temporary mobilities regenerating rural places. Case studies from northern and eastern Finland. The Journal of Rural and Community Development, 12(2/3), 93–113.Search in Google Scholar

[30] Pyykönen, M. & Lehtonen, O. (2016). Tietoliikenneyhteyksien merkitys maatilojen ja kuntien kehityksessä. Helsinki: Natural Resources Center.Search in Google Scholar

[31] Rannikko, P. (2008). Sivakan metsät avoimina ja suljettuina tiloina. In: Knuuttila, S. & Rannikko, P., eds., Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä (pp. 25–58). Helsinki: Society of the Finnish Literature.Search in Google Scholar

[32] Rehunen, A., Rantanen, M., Lehtola, I. & Hiltunen, M. (2012). Palvelujen saavutettavuus muutoksessa – maaseudun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden palveluympäristön kehityssuunnat ja uudet mahdollisuudet. Helsinki: Ruralia Institute.Search in Google Scholar

[33] Rissanen, R., Rehunen, A., Kalenoja, H., Ahonen, O., Mäkelä, T., Rantala, J. & Pöllänen, M. (2013). Alli-kartasto: Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan pohjustus. Helsinki: Ministry of Environment.Search in Google Scholar

[34] Rodriguen, J-P., Comtois, C. & Slack, B. (2013). The Geography of Transport Systems, 3rd Edition. Routledge, New York.Search in Google Scholar

[35] Schier, M., Schlinzig, T. & Montaniri, G. (2015a). The Logic of Multi-Local Living Arrangements: Methodological Challenges and the Potential of Qualitative Approaches. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106(4), 425–438. DOI: 10.1111/tesg.12159.10.1111/tesg.12159Open DOISearch in Google Scholar

[36] Schier, M., Hilti, N., Schad, H., Tippel, C., Dittrich-Wesbuer, A. & Monz, A. (2015b). Residential multi-locality studies – the added value of research on families and second homes. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106(4), 439–452. DOI: 10.1111/tesg.12155.10.1111/tesg.12155Open DOISearch in Google Scholar

[37] Silm, S. & Ahas, R. (2010). The seasonal variability of population in Estonian municipalities. Environment and Planning A: Economy and Space 42(10), 2527–2546. DOI: 10.1068/a43139.10.1068/a43139Search in Google Scholar

[38] Sireni, M., Halonen, M., Hannonen, O., Hirvonen, T., Jolkkonen, A., Kahila, P., Kattilakoski, M., Kuhmonen, H-M., Kurvinen, A., Lemponen, V., Rautiainen, S., Saukkonen, P., Åström, C. (2017). Maaseutukatsaus 2017. Helsinki: Ministry of Agriculture and Forestry.Search in Google Scholar

[39] Tuorila, H. (2002). Kaupallisten palvelujen tarjonta ja tulevaisuudennäkymät kehityssuunnaltaan erilaisilla paikkakunnilla. Helsinki: Consumer Research Centre.Search in Google Scholar

[40] Wood, G., Hilti, N., Kramer, C. & Schier, M. (2015). A residential perspective on multi-locality: Editorial. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106(4): 363–377. DOI: 10.1111/tesg.12158.10.1111/tesg.12158Open DOISearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo