1. bookVolume 6 (2018): Issue 1 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2346-5522
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

War and Women in Jānis Streičs’ Films

Published Online: 07 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 6 (2018) - Issue 1 (December 2018)
Page range: 56 - 70
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2346-5522
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Āboliņa, Daira 2016. Jāņa Streiča maģiskais reālisms. Rīga: Dienas Grāmata.Search in Google Scholar

Beumers, Birgit 2009. A History of Russian Cinema. Oxford, New York: Berg.10.5040/9781501351075Search in Google Scholar

Jampoļskis, Mihails 1984. ‘Seši tēli meklē jēgu’. – Māksla 3, 41–44.Search in Google Scholar

Jampoļskis, Mihails 1986. ‘Ceļojums sevī’. – Literatūra un Māksla, 8 August.Search in Google Scholar

Ямпольский, Михаил 1987. ‘Через всю войну’. – Искусство кино 2, 58–64.Search in Google Scholar

Johnston, Claire 2000. ‘Women’s Cinema as Counter-Cinema’. – E. Ann Kaplan (ed.), Feminism & Film. New York, Oxford: Oxford University Press, 22–33.Search in Google Scholar

Kāla, Leonīda 1989. ‘Lai bērni dzīvotu citādi...’. – Rīgas Balss, 3 November.Search in Google Scholar

Kovács, András Bálint 2007. Screening Modernism: European Art Cinema, 1950–1980. Chicago, London: The University of Chicago Press.10.7208/chicago/9780226451664.001.0001Search in Google Scholar

Pērkone, Inga 2008. Es varu tikai mīlēt… Sievietes tēls Latvijas filmās. Rīga: Neputns.Search in Google Scholar

Putniņš, Pauls 1981. ‘Streičs, Jānis. Sarakste no vienas istabas diviem kaktiem’. – Māksla 3, 42–45.Search in Google Scholar

Sarris, Andrew 2004. ‘Notes on the Auteur Theory in 1962.’ – Leo Braudy, Marshall Cohen (eds.), Film Theory and Criticism: Introductory Readings. 6th ed. New York, Oxford: Oxford University Press, 561–564.Search in Google Scholar

Sokolova, Ingrīda 2005. ‘Atskatīšanās uz aizgājušo karu’. – Latvijas Avīze, 5 May. http://lpra.vip.lv/i_sokolova.htm (3 August 2018).Search in Google Scholar

Шпагин, Александр 2005. ‘Религия войны’. – Искусство кино 5, 57–68.Search in Google Scholar

Streičs, Jānis 1987. ‘Jānis Streičs par Tikšanās uz Piena ceļa’. – Sarmīte Ēlerte (ed.), Kino pasaule. Rīga: Liesma, 52–55.Search in Google Scholar

Streičs, Jānis 2006. Lāga dvēseļu straumei. Rīga: Dienas Grāmata.Search in Google Scholar

Vācietis, Ojārs 1987. ‘Bet naktīs jau var dzirdēt: scenārijs melnbaltai pilnmetrāžas mākslas filmai, 1973. gads’. – Sarmīte Ēlerte (ed.), Kino pasaule. Rīga: Liesma, 101–143.Search in Google Scholar

Youngblood, Denise J. 2007. Russian War Films: On the Cinema Front, 1914–2005. Lawrence: University Press of Kansas.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD