1. bookVolume 23 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-5422
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

A Final Eneolithic Research Inspirations: Subcarpathia Borderlands Between Eastern and Western Europe

Published Online: 06 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 23 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 259 - 291
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-5422
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This study explores a Subcarpathian assemblage of Corded Ware funeral materials as evidence obtained over the last decade, with a focus on their research value for studies of the transmission of civilization models embraced by Final Eneolithic/Early Bronze communities settling the border zone between eastern and western Europe. Results of studies on the correspondence among ceremonial traditions that existed in the area between the Dnieper and the Vistula in the third millennium BC are presented, with two stages of adaptation of Black Sea or ‘barrow’ thanatological belief systems by Corded Ware groups in Lesser Poland being highlighted. Chronometric determinations relating to the development of ceremonial centres of the Rzeszów Foothills (Szczytna) and Lower San Valley (Święte) in the context of ‘western intrusions’ of late Yamnaya and Catacomb cultures are considered significant, providing the date range of ca. 2550-2400 BC.

Keywords

Alexandrov S. 2009 Ukrasheniya za kosa ot zlato i srebro prez bronzovata epoha v Severna Bylgariya. Arheologiya 50(1-2): 7-20.Search in Google Scholar

Antoniewicz W. 1925 Eneolityczne groby szkieletowe we wsi Złota w pow. sandomierskim. Wiadomości Archeologiczne 9: 191-242.Search in Google Scholar

Artemenko I.I. 1967 Plemena verkhnego i srednego Podnieprovya w epokhu bronzy. Moskva.Search in Google Scholar

Bátora J. 2003 Kupferne Schaftlochäxte im Mittel-, Ost- und Südosteuropa (Zu Kulturkontakten und Datierung – Äneolithikum/Frühbronzezeit). Slovenská Archeológia 51(1): 1-38.Search in Google Scholar

2006 Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej. Bratislava.Search in Google Scholar

Belka Z., Dopieralska J., Szczepanek A., Jarosz P. 2018 Human mobility in the Final Eneolithic population of Święte, Jarosław District, south-eastern Poland: evidence from strontium isotope data. Baltic-Pontic Studies 23: 246-258.Search in Google Scholar

Bondar M.M. 1991 Pro pamiatki ranniogo etapu seredniodniprovskoi kultury. In: Pokhovalnyi obriad davniogo naselennia Ukraini, 56-65. Kyiv.Search in Google Scholar

Borkowski W. 1987 Neolithic and Early Bronze Age heart-shaped arrow-heads from the Little Poland Upland. In: J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski (Eds) New in Stone Age archaeology. Archaeologia Interregionalis 8, 147-181. Warsaw-Cracow.Search in Google Scholar

Bratchenko S.N., Klochko V.I., Soltys O.B. 2000 Metalevi sokory yamnoyi kultury srednoyi Naddniprianschyny. Arkheolohichnyi Litopys Livoberezhnoyi Ukraini 1-2: 8-14.Search in Google Scholar

Budziszewski J., Tunia K. 2000 A Grave of the Corded Ware culture arrowheads producer in Koniusza, southern Poland. Revisited. In: S. Kadrow (Ed.) A Turning of Ages/Im Wandel der Zeiten. Jubilee book dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th anniversary, 101-135. Kraków.Search in Google Scholar

Bunyatyan K.P. 2005 Khronologiya ta periodizatsiya pokhovan seredniodniprovskoi kulturi pravoberezhnoy Ukraini. Arkheologiya 4(2005): 26-36.Search in Google Scholar

Bunyatyan K.P., Samolyuk V. 2009 Manifestations of Middle Dnieper culture in the Volhynia territory and the ancient routes. Baltic-Pontic Studies 14: 252-268.Search in Google Scholar

Bydłowski A. 1905 Mogiły w Jackowicy w powiecie lipowieckim w gub. Kijowskiej. Światowit 6: 8-30, Tables I-V.Search in Google Scholar

Chachlikowski P. 1996 Ze studiów nad pochodzeniem i użytkowaniem surowców importowanych w wytwórczości kamieniarskiej społeczności Kujaw. In: A. Kośko, J. Bednarczyk (Eds) Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, 121-153. Poznań-Kruszwica-Inowrocław.Search in Google Scholar

Chernykh E.N. 1977 Ob evropeyskoy zone tsircumpontiyskoy metallurgicheskoy provintsii (CMP). Acta Archaeologica Carpathica 17: 29-54.Search in Google Scholar

1992 Ancient metallurgy in USRR. The early Metal Age. Cambridge.Search in Google Scholar

Chiojdeanu C., Stan D.S., Constantinescu B. 2011 Gold and silver coating characterization using an x-ray fluorescend based method – the case of archaeological artifacts. Romanian Reports in Physics 63(3), 685-692.Search in Google Scholar

Dani J. 2013 The significance of metallurgy at the beginning of the third millennium BC in the Carpathian basin. In: V. Heyd, G. Kulcsár, V. Szeverényi (Eds) Transitions to the Bronze Age. Interregional interaction and socio-cultural change in the third millennium BC Carpathian Basin and neighbouring regions, 203-232. Budapest.Search in Google Scholar

Dobrakowska T., Włodarczak P. 2018 Święte 20: graves of the Corded Ware culture. Baltic-Pontic Studies 23: 140-162.10.2478/bps-2018-0004Search in Google Scholar

Durman A. 1983 Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa. Opuscula Archaeologica 8: 1187.Search in Google Scholar

Frînculeasa A., Preda, B., Heyd V. 2015 Pit-Graves, Yamnaya and kurgans along the lower Danube: disentangling IVth and IIIrd Millennium BC burial customs, equipment and chronology. Praehistorische Zeitschrift 90(1-2), 45-113.Search in Google Scholar

Gazda L. 2009 Analiza zabytków kamiennych z grobów podkurhanowych na Grzędzie Sokalskiej. In: J. Machnik, J. Bagińska, W. Koman, Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badan archeologicznych w latach 1988-2006. Z aneksami Jerzego Libery i Lucjana Gazdy, 303-308. Kraków.Search in Google Scholar

Gedl M. 2000 Miedziane topory ze schyłku III tysiąclecia przed Chrystusem z terenu Polski. Rocznik Przemyski 36(1): 3-10.Search in Google Scholar

Goslar T., Klochko V.I., Kośko A., Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2015 Chronometry of late Eneolithic and ‘Early Bronze’ cultures in the middle Dniester area: investigations of the Yampil barrow complex. Baltic-Pontic Studies 20: 256-291.10.1515/bps-2017-0006Search in Google Scholar

Hansen S. 2009 Kupferzeitliche Äxte zwischen dem 5. und 3. Jahrtausend in Südosteuropa. Analele Banatului 17: 139-158.10.55201/TAFY4506Search in Google Scholar

Hensel Z., Pawlicka E. 2017 Analiza chemiczna zabytków miedzianych kultury ceramiki sznurowej i domniemanej mierzanowickiej ze Szczytnej na stanowiskach 5 i 6, pow. Jarosław. In: P. Jarosz, J. Machnik (Eds) Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej. Via Archaeologica Ressoviensia 12, 221-226. Rzeszów.Search in Google Scholar

Heyd V. 2011 Yamnaya groups and tumuli west of the Black Sea. In: E. Borgna, S. Müller Celka (Eds) Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th-2nd millennium B.C.). Travaux Maison Orient 58, 535-556. Lyon.Search in Google Scholar

Hozer M., Machnik J., Bajda-Wesołowska A. 2017 Groby kultury ceramiki sznurowej i domniemane kultury mierzanowickiej w Szczytnej, pow. Jarosław – źródła, analizy, wnioski. In: P. Jarosz, J. Machnik (Eds) Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej. Via Archaeologica Ressoviensia 12, 7-130. Rzeszów.Search in Google Scholar

Ivanova S.V. 2007 „Serebrianyi vek” Severo-Zapadnogo Prichernomoria. Vid neolitu do Kimeriytsiv. Materialy ta doslidzheniya z arkheologii Shidnoy Ukrainy 72, 85-91. Lugansk.Search in Google Scholar

Ivanova M. 2008 Befestigte Siedlungen auf dem Balkan, in der Ägäis und in Westanatolien, ca. 5000-2000 v. Chr. Tübinger Schrifte zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 8. Münster/New York/München/Berlin.Search in Google Scholar

Ivanova S.V. 2007 Serebrianyi vek Severo-Zapadnogo Prichernomorya. Vid neolitu do Kimeriyciv. Materyaly ta doslidzheniya z archeologii Schidnoy Ukrainy 72, 85-91. Lugansk.Search in Google Scholar

Ivanova S.N., Klochko V.I., Kośko A., Szmyt M., Toschev G.N., Włodarczak P. 2015 „Yampil inspirations”: A study of the Dniester cultural contact area at the frontier of Pontic and Baltic drainage basins. Baltic-Pontic Studies 20: 406-416.10.1515/bps-2017-0009Search in Google Scholar

Janczewski P., Kraus P., Włodarczak P. 2018 Święte 15: cemetery of the Corded Ware culture. Baltic-Pontic Studies 23: 93-139.10.2478/bps-2018-0003Search in Google Scholar

Jarosz P. 2016 Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Lubelskiej i terenach przyległych. In: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (Eds) Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, 509-536. Kraków.Search in Google Scholar

Jarosz P., Machnik J. (Eds) 2017 Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr., w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej. Via Archaeologica Ressoviensia 12. Rzeszów.Search in Google Scholar

Jarosz P., Włodarczak P. 2007 Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 55: 71-108.Search in Google Scholar

Juras A., Chyleński M., Ehler E., Malmström H., Żurkiewicz D., Włodarczak P., Wilk S., Peška J., Fojtík P., Králík M., Libera J., Bagińska J., Tunia K., Klochko V.I., Dabert M., Jakobsson M., Kośko A. 2018 Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations. Scientific Reports 8(2018): DOI:10.1038/s41598-018-29914-5.10.1038/s41598-018-29914-5Search in Google Scholar

Klochko V.I. 2001 Weaponry of societies of the Northern Pontic culture circle: 5000-700 BC. Baltic-Pontic Studies 10.Search in Google Scholar

2017 Yamnaya culture hoard of metal objects, Ivanivka, Lower Murafa: autogenesis of „Dniester copper/bronze metallurgy”. Baltic-Pontic Studies 22: 226-245.10.1515/bps-2017-0027Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A. 2009 The societies of Corded Ware cultures and those of Black Sea steppes (Yamnaya and Catacomb grave cultures) in the route network between the Baltic and Black seas. Baltic-Pontic Studies 14: 269-301.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko L. 2013 Complex of metal foods between the Vistula and Dnieper rivers at the turn of the 4th/3rd top the 3rd millennium BC. Concept of the Carpathian-Volhynia „Willow Leaf” Metallurgy Centre. Baltic-Pontic Studies 18: 39-71.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Manichev V.I., Kompanec G.S., Kovalchuk M.S. 2003 Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy Zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia 10/11: 47-77.10.14746/fpp.2003.10.03Search in Google Scholar

Klochko V.I., Manichev V.I., Kvasnitsa V.N., Kozak S.A., Demchenko L.V., Sokhatskiy M.P. 2000 Issues concerning Tripolye metallurgy and the virgin copper of Volhynia. Baltic-Pontic Studies 9: 168-186.Search in Google Scholar

Kośko A. 2000 From research into the issue of the development dependencies of the Corded Ware culture and Yamnaya culture. In: S. Kadrow (Ed.) A Turning of Ages/Im Wandel der Zeiten. Jubilee book dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th anniversary, 337-346. Kraków.Search in Google Scholar

2011 Z badań nad kontekstem kultur wczesnobrązowych strefy pontyjskiej w rozwoju społeczności środkowoeuropejskich obszaru dorzecza Wisły w III tys. przed Chr. In: U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (Eds) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnego brązu w Polsce północno-wschodniej, 183-194. Białystok.Search in Google Scholar

2014 Traits of “Early Bronze” Pontic cultures in the development of lowland and eastern European forest cultural environments in the Baltic southern drainage basin. An outline of the state of research. Baltic-Pontic Studies 19: 53-73.Search in Google Scholar

Kośko A., Klochko V.I., Olszewski A., Włodarczak P., Goslar T. 2018 Święte 11, feature 1149: sequence of funerary rites practiced by Corded Ware peoples and Early Bronze North Pontic cultures. Baltic-Pontic Studies 23: 69-92.Search in Google Scholar

Kośko A., Potupczyk M., Razumow S. (Eds) 2014 Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Poznań.Search in Google Scholar

Kośko A., Szmyt M. 2011 Udział społeczności Niżu Środkowoeuropejskiego w poznaniu środowisk biokulturowych Płyty Nadczarnomorskiej: IV-IV/III tys. BC. In: M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt (Eds) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr., 205-221. Poznań.Search in Google Scholar

Kośko A., Szmyt M., Goslar T. 2017 Zespoły typu Bożejewice – Krusza Zamkowa w sekwencji przemian kulturowych na Niżu Polskim w pierwszej połowie III tys. przed Chr. In: A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki, M. Wąs, A. Golański (Eds) Nie tylko krzemienie. Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin, 249-264. Łódź.Search in Google Scholar

Kraynov D.A. 1972 Drevneyshaya istoriya volgo-okskogo mezhdurechia. Moskva.Search in Google Scholar

Kryvaltsevich M., Kovalyukh N.N. 1999 Radiocarbon dating of the Middle Dnieper culture from Belarus. Baltic-Pontic Studies 7: 151-162.Search in Google Scholar

Krywalcewicz M. 2007 Prorwa 1. Cmentarzysko z połowy III – początku II tysiąclecia przed Chr. na górnym Naddnieprzu. Archaeologia Bimaris – Monografie 2. Poznań.Search in Google Scholar

Libera J., Sobieraj J. 2016 Topory kamienne jako identyfikatory kultury ceramiki sznurowej w środkowej i północnej części Lubelszczyzny. In: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (Eds) Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, 411-454. Kraków.Search in Google Scholar

Łysenko S., Szmyt M. 2011 Środkowe Naddnieprze jako graniczny areał osadnictwa ludności kultury amfor kulistych. In: M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt (Eds) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr., 239-246. Poznań.Search in Google Scholar

Machnik J. 1966 Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław-Warszawa-Kraków.Search in Google Scholar

1979 Ze studiów nad kulturą ceramiki sznurowej w dorzeczu górnego Dniestru. Acta Archaeologica Carpathica 19: 51-71.Search in Google Scholar

1999 Radiocarbon chronology of the Corded Ware Culture on Grzęda Sokalska. A Middle Dnieper traits perspective. Baltic-Pontic Studies: 221-250.Search in Google Scholar

2011 Znaczenie archeologicznych badań ratowniczych na trasie planowanej budowy autostrady A4 na odcinku Przeworski-Radymno dla znajomości problematyki schyłku neolitu i początków epoki brązu. In: S. Czopek (Ed.) Autostradą w przeszłość, 61-78. Rzeszów.Search in Google Scholar

2014 Transfer of ideas and cultural (taxonomic) traits between the Vistula and Dnieper in the late Neolithic. Archaeological evidence on Subcarpathian plateaus. Baltic-Pontic Studies 19: 87-106.Search in Google Scholar

Machnik J., Bagińska J., Koman W. 2001 Nowa, synkretyczna grupa kultury ceramiki sznurowej w Polsce środkowo-wschodniej. In: B. Ginter, B. Drobniewicz, B. Kazior, M. Nowak, M. Połtowicz (Eds) Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi K. Kozłowskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim, 391-400. Kraków.Search in Google Scholar

2009 Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badan archeologicznych w latach 1988-2006. Z aneksami Jerzego Libery i Lucjana Gazdy. Kraków.Search in Google Scholar

Machnik J., Jarosz P., Mazurek M. 2019 Groby kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie, pow. Przeworsk. In: P. Jarosz, J. Machnik, A. Szczepanek (Eds) Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej, 7-134. Rzeszów.Search in Google Scholar

Machnik J., Pilch A. 1997 Zaskakujące odkrycie zabytków kultury środkowodnieprzańskiej w Młodowie-Zakąciu koło Lubaczowa w woj. przemyskim. Sprawozdania Archeologiczne 49: 143-170.Search in Google Scholar

Machnik J., Sosnowska E. 1996 Starożytna mogiła z początku III tysiąclecia przed Chrystusem, ludności kultury ceramiki sznurowej w Średniej, gm. Krzywcza. Rocznik Przemyski 32(3): 3-28.Search in Google Scholar

Olszewski A., Włodarczak P. 2018 Święte 11: cemetery of the Corded Ware culture. Baltic-Pontic Studies 23: 7-68.10.2478/bps-2018-0001Search in Google Scholar

Makohonienko M. 2009 Natural scientific aspects of prehistoric and early historic transit routes in the Baltic-Pontic cultural area. Baltic-Pontic Studies 14: 19-71.Search in Google Scholar

Nikolova L. 1999 The Balkans in later prehistory. Periodization, chronology and cultural development in the Final Copper and Early Bronze Age (fourth an third millennia BC). BAR International Series 791. Oxford.Search in Google Scholar

Primas M. 1996 Velika Gruda I. Hügelgräber des frühen 3. Jahrtausends v. Chr. im Adriagebiet – Velika Gruda, Mala Gruda und ihr Kontext. UPA 32. Bonn.Search in Google Scholar

Popescu A.-D. 2010 Silver artefacts of the third and second millennia BC at the Lower and Middle Danube. Transylvanian review 19. Supplement 5-1: 163-180.Search in Google Scholar

Razumov S.M. 2011 Flint artifacts of northern Pontic populations of the Early and Middle Bronze Age: 3200-1600 BC. Baltic-Pontic Studies 16.Search in Google Scholar

Rybicka M. 2017 Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia. Collectio Archaeologica Ressoviensis 37. Rzeszów.Search in Google Scholar

Ryndina N. 2009 The potential of metallography in investigations of early objects made of copper and copper-based alloys. Historical Metallurgy 43(1): 1-18.Search in Google Scholar

Serdyukova I.L. 1994 Sushchestvoval li ranniy etap srednedneprovskoy kultury? In: Drevneyshiye obshchnosti zemledeltsev i skotovodov Severnovo Prichernomoria V tys. do n.e. – V v. n.e., 99-102. Tiraspol.Search in Google Scholar

Skrzyniecki R. 2014 Tożsamość wojownika w grupie krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej. Folia Praehistorica Posnaniensia 19: 151-174.10.14746/fpp.2014.19.07Search in Google Scholar

Sulimirski T. 1968 Corded Ware and Globular Amphorae North-East of Carpathians. London.Search in Google Scholar

Szeverényi V. 2013 The earliest copper shaft-hole axes in the Carpathian basin: interaction, chronology and transformations of meaning. In: A. Anders, G. Kulcsár (Eds) Moments in time. Papers presented to Pal Raczky on His 60th Birthday, 661-669. Budapest.Search in Google Scholar

Szmyt M. 1999 Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe. Baltic-Pontic Studies 8. Poznań.Search in Google Scholar

2000 In the far reaches of two worlds. On the study of contacts between the societies of the Globular Amphora and Yamnaya cultures. In: S. Kadrow (Ed.) A Turning of Ages/Im Wandel der Zeiten. Jubilee book dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th annivesary, 443-466. Kraków.Search in Google Scholar

2009 Eastern European destinations of Central European cultural patterns. The case of Globular Amphora culture (end of the 4th – middle of the 3rd millennium BC). Baltic-Pontic Studies 14: 232-251.Search in Google Scholar

Sznajdrowska A. 2013 Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm. Przeworsk. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34: 9-17.Search in Google Scholar

Vangorodska O. G. 1987 Virobi z zolota ta sribra v kulturakh eneolitu – bronzii z teritorii Ukraini. Arheologiya 59: 1-12.Search in Google Scholar

Werens K., Szczepanek A., Jarosz P. 2018 Light stable isotope analysis of diet in Corded Ware culture communities: Święte, Jarosław District, south-eastern Poland. Baltic-Pontic Studies 23: 229-245.Search in Google Scholar

Włodarczak P. 2006 Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków.Search in Google Scholar

2008 Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. In: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (Eds) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, 555-576. Poznań.Search in Google Scholar

2014a Sekwencja czynności obrzędowych: problem korespondencji tradycji funeralnych kultury jamowej i kultury ceramiki sznurowej na Wyżynie Podolskiej. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki, 313-340. Poznań.Search in Google Scholar

2014b The traits of Early-Bronze Pontic cultures in the development of old upland Corded Ware (Małopolska groups) and Złota culture communities. Baltic-Pontic Studies 19: 7-52.Search in Google Scholar

2017a Battle axes and beakers. The Final Eneolithic societies. In: P. Włodarczak (Ed.) The Past societies. 2. 5500-2000 BC. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages, 275-336. Warszawa.Search in Google Scholar

2017b Kurgan rites in the Eneolithic and Early Bronze age Podolia in light of materials from the funerary-ceremonial centre at Yampil. Baltic-Pontic Studies 22: 246-283.10.1515/bps-2017-0028Search in Google Scholar

2018 Chronometry of the Final Eneolithic cemeteries at Święte, Jarosław District, from the perspective of cultural relations among Lesser Poland, Podolia and the north-western Black Sea region. Baltic-Pontic Studies 23: 178-212.10.2478/bps-2018-0006Search in Google Scholar

Wojciechowski W. 1988 Próba lokalizacji ośrodków produkcyjnych toporów ślężańskich w świetle badań petroarcheologicznych. Przegląd Archeologiczny 35: 101-138.Search in Google Scholar

Żaki A. 1961 Toporki miedziane na północnych stokach Karpat. Acta Archaeologica Carpathica 2: 87-105.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo