Open Access

Genotoxicity of aluminium oxide, iron oxide, and copper nanoparticles in mouse bone marrow cells


Cite

Cilj ovog istraživanja bio je ocijeniti genotoksično djelovanje nanočestica Al2O3, Fe2O3 i Cu pomoću citogenetičkih testova kromosomskih aberacija, mikronukleus- i komet-testa u stanicama koštane srži muških BALB/c miševa. Miševi su intraperitonalnom injekcijom 14 dana primali jednu od triju doza Al2O3 ili Fe2O3 (75, 150 ili 300 mg/kg) odnosno Cu (5, 10 ili 15 mg/kg) nanočestica jednom na dan, dok je negativna kontrolna skupina primala destiliranu vodu a pozitivna mitomicin C i metil-metansulfonat. Nanočestice Al2O3 i Fe2O3 nisu iskazale genotoksično djelovanje, ali je zato bakar potaknuo značajnu (P<0,05) genotoksičnost u odnosu na negativnu kontrolu. Naši rezultati nadopunjuju spoznaje o rizicima za zdravlje povezanima s profesionalnom i drugom izloženosti (npr. putem potrošačke robe ili gdje se takve čestice primjenjuju u svrhu liječenja) nanočesticama Al2O3, Fe2O3 i Cu u ljudi te mogu poslužiti kao referenca pri utvrđivanju neškodljivih razina izloženosti u regulacijskim aktima. Potrebna su, međutim, daljnja istraživanja kronične toksičnosti ovih nanočestica in vivo kako bi se osigurala njihova sigurna primjena i spriječila štetna prisutnost u okolišu.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other