Cite

Fosfogips (FG) otpadni je nusproizvod (rezidua) koji potječe iz proizvodnje fosforne kiseline i fosfatnih mineralnih gnojiva. FG je kontaminiran kemijskim i radioaktivnim tvarima, stoga se uglavnom odlaže na kontroliranim odlagalištima. U svijetu se samo oko 15 % FG-a reciklira i ponovno koristi. U današnje vrijeme, političke i poslovne strategije stavljaju na prvo mjesto održivi razvoj kroz kružno gospodarstvo, a tu svoje mjesto može pronaći i FG. Time se stvaraju nove prilike u Republici Hrvatskoj za korištenje FG-a kao aditiva u različitim industrijama, od poljoprivrede do građevinske industrije. Zbog svojih kemijskih i radioloških svojstava, korištenje FG-a može potencijalno prouzročiti probleme za okoliš i ljudsko zdravlje. Stoga je prije korištenja nužno detaljno znanje o potencijalnim opasnostima FG-a kako bismo zaštitili ljude i okoliš. Cilj je ovoga preglednog rada sažeti dostupne podatke o FG-u u Republici Hrvatskoj, usporediti ih sa svjetskim podatcima i prepoznati nedostatke i manjak podataka o riziku koji nose potencijalno opasne tvari u FG-u.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other