Open Access

Juniper and immortelle essential oils synergistically inhibit adhesion of nontuberculous mycobacteria to Acanthamoeba castellanii


Cite

Akantameba je oportunistička protozoa, široko rasprostranjena u vodenom okružju, gdje može kao endosimbionte sadržavati više od 30 različitih patogenih bakterija, uključujući netuberkulozne mikobakterije (NTM). Protozoe kao rezervoar infekcije imaju ključnu ulogu u mikobakterijskoj patogenezi. Sposobnost mikobakterija da se vežu, ulaze i umnožavaju se unutar protozoa vjerojatno im je omogućila da postanu intracelularni patogeni. Budući da je adhezija prvi korak u uspostavi kontakta bakterija s amebama, zanimalo nas je istražiti mogu li prirodni spojevi poput eteričnih ulja utjecati na taj kontakt. Cilj ove studije bio je istražiti učinak eteričnih ulja borovice (Juniperus communis) i smilja (Helichrysum italicum) prema NTM-ovima (M. avium, M. intracellulare i M. gordonae) u pitkoj vodi. Također, ispitana je mogućnost inhibicije adhezije tih NTM-ova na Acanthamoeba castellanii (A. castellanii) primjenom sinergijskih koncentracija eteričnih ulja. M. avium i M. intracellulare, u odnosu na M. gordonae, u većoj su mjeri adherirali na A. castellanii. Adhezija svih NTM-ova inhibirana je subinhibicijskim koncentracijama eteričnih ulja borovice i smilja. Kad se usporedi učinak sinergijskih kombinacija i učinka pojedine koncentracije iz sinergije, uočen je veći postotak inhibicije adhezije kod primjene svih sinergijskih kombinacija, osim jedne prema M. gordonae. Oba eterična ulja u ispitivanim koncentracijama nisu imala citotoksično djelovanje na stanice A. castellanii. Na taj su način primijenjene subinhibicijske koncentracije eteričnih ulja sa smanjenim toksičnim učinkom, uz zadržan antimikrobni i antiadhezivni učinak. Primjena eteričnih ulja ili njihovih komponenata u umjetnom vodenom okolišu mogla bi oslabiti kontakt NTM-ova i slobodno živućih ameba i posredno dovesti do smanjenja patogenoga potencijala okolišnih NTM-ova.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other