Cite

Ozljede i bolesti mogu znatno utjecati na stvaralačku sposobnost, kreativnost i dostignuća umjetnika. Povezanost uvjeta i načina rada s pojavom bolesti u umjetnika prepoznata je već u srednjem vijeku. Tjelesna zahtjevnost izvedbe, gdje se tijelo koristi kao instrument izražavanja, može uzrokovati ozljede i razvoj profesionalnih bolesti koje mogu dovesti do nemogućnosti umjetničke interpretacije na očekivanoj razini, prekinuti aktivnosti i onemogućiti nastavak profesionalne karijere. Plesači su jedna od skupina umjetnika-izvođača koji su izloženi specifičnim rizicima i kojima treba specifična zdravstvena zaštita, što nije moguće ostvariti bez poznavanja mehanizama nastajanja ozljeda i uvažavanja posebnosti potreba plesača. Mnogi plesači teže visokim umjetničkim i estetskim kriterijima izvedbe, pri čemu često protežu svoje tjelesne mogućnosti i izdržljivost i zanemaruju vlastita tjelesna ograničenja. Zdravstveni problemi plesača obuhvaćaju čitav niz ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad koji se kreću od stresa i straha od nastupa sve do poremećaja u prehrambenim navikama. Također obuhvaćaju ozljede mišićno-koštanoga sustava, sindrome prenaprezanja i trenažnoga preopterećenja koje može uzrokovati karakterističnu topološku pojavu boli, koja je često početak kroničnih zdravstvenih problema kod plesača. Navedeni zdravstveni problemi plesača sve su češće područje zanimanja liječnika različitih specijalizacija, unaprjeđenja i provođenja preventivnih programa, dijagnostičkih metoda i liječenja u tom djelu populacije.

ISSN:
0004-1254
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other