Open Access

Determination of Total Polyphenol Content in Food with the Flow-Injection Method


Cite

U ovom radu predložena je modificirana automatizirana metoda ubrizgavanja u protok za odredivanje sadržaja ukupnih polifenola u namirnicama bazirana na Folin-Ciocalteauovoj reakciji u 0,5 mol L-1 NaOH. Metoda omogućuje automatiziranu analizu različitih uzoraka brzinom protoka 55 uzoraka na sat uz upotrebu galne kiseline kao standarda. Primjenom predložene metode na konkretne uzorke (bijelo i crno vino, zeleni, indijski te čaj od lipe, metvice i kamilice i bistri voćni sokovi od crnog ribiza i višnje), odreden je njihov "indeks ukupnih polifenola" s većom repetibilnošću za razliku od ranije objavljenih metoda, manje ovisno o razrjedenju uzorka. U odnosu na "batch" metodu, ova je metoda visoko tolerantna prema najčešćim interferentima (SO2, reducirajući šećeri i askorbinska kiselina). Rezultati dobiveni predloženom metodom pokazali su relativno slaganje s onima dobivenim referentnom Folin-Ciocalteauovom metodom.

ISSN:
0004-1254
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other