1. bookVolume 10 (2017): Issue 19 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6040
First Published
30 Jan 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Modification of heart rate in lactacid anaerobic effort among amateur athletes

Published Online: 28 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 10 (2017) - Issue 19 (December 2017)
Page range: 201 - 206
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6040
First Published
30 Jan 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Apostol I. (2002). Curs de ergofiziologie, Al. I. Cuza University Press, Iași.Search in Google Scholar

2. Billat V. (2003). Physiologie et methodologie de l'entraînement. Science et pratiques du sport, Edition De Boeck, Paris.Search in Google Scholar

3. Carp C. (2003). Tratat de cardiologie (vol.2), Editura Medicală Națională, Bucharest.Search in Google Scholar

4. Chelcea S., Mărginean I., Cauc I. (1998). Cercetarea sociologică – metode și tehnici, Editura Destin, Deva.Search in Google Scholar

5. Cojocariu A. (2010). Fundamentele teoretice ale educației fizice și sportului, Editura Pim, Iași.Search in Google Scholar

6. Habor A. (2008). Fiziologie (sângele, respirația, aparatul cardio-vascular), Editura University Press - Târgu-Mureș.Search in Google Scholar

7. Hăulică I. (2009). Fiziologia umană, Editura Medicală, Bucharest.Search in Google Scholar

8. Honceriu C. (2015). Fiziologia efortului fizic, Editura Pim, Iași.Search in Google Scholar

9. Honceriu C. (2014). Fiziologia și ergofiziologia activităților fizice – handbook for master, Al. I. Cuza University Press, Iași.Search in Google Scholar

10. Ionescu A. (1998). Contribuții privind validarea unor metode de determinare a capacității de efort anaerob la sportivii de performanță, Editura Univ. De Medicină și Farmacie Carmen Davila, Bucharest.Search in Google Scholar

11. Mărcuș S. (1994). Inima și efortul fizic, Editura Gramar, Bucharest.Search in Google Scholar

12. Millet G., Perrey S. (2005). Physiologie de l’exercice musculaire, Edition Ellipses, Paris.Search in Google Scholar

13. Mitu F. (2008). Semiologie medicală. Aparatul respirator și cardiovascular, Editura Gr. T. Popa. UMF, Iași.Search in Google Scholar

14. Mogoș V. (1990). Inima și efortul fizic, Editura Sport-Turism, Buchares.Search in Google Scholar

15. Noveanu L., Mihalaș G. (2005). Fiziologie practică – Vol. 2 – Aparatul cardio-vascular, Aparatul respirator, Editura Mirton, Timișoara.Search in Google Scholar

16. Plătăreanu V. (1940). Aparatul cardio-vascular, Editura „Bucovina”, Bucharest.Search in Google Scholar

17. Străuț I. (1996). Efortul sportiv – efecte fiziologice, Editura Mirton, Timișoara.Search in Google Scholar

18. Tache S., Staicu M. (2010). Adaptarea organismului la efort fizic (vol.1), Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca.Search in Google Scholar

19. Wilmore J., H., David L., Costill D., L. (2002). Physiologie du sport et de l’exercise, De Boeck Universite, Paris.Search in Google Scholar

20. Yin Robert K., (2005). Studiu de caz – designul, analiza și colectarea datelor, translated by Alupoaie Valentin Editura Polirom, Iași.Search in Google Scholar

Electronic references:Search in Google Scholar

21. http://anatomie.romedic.ro/inima-cordul, accessed on 22 June 2017;Search in Google Scholar

22. http://anatomie.romedic.ro/inima-cordul, accessed on 22 June 2017;Search in Google Scholar

23. http://www.ymed.ro/revolutia-cardiaca/, accessed on 23 June 2017.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD