1. bookVolume 10 (2017): Issue 19 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6040
First Published
30 Jan 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Contribution of harmonious physical development exercises to increase bio-motor process at preschool children

Published Online: 28 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 10 (2017) - Issue 19 (December 2017)
Page range: 130 - 136
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6040
First Published
30 Jan 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Dragomir Ș., Barta A. (1995). Educația fizică – Manual pentru cl. a IX a, școli normale, Ed. Didactică și Pedagogică R.A.. BucureștiSearch in Google Scholar

2. Dragnea A., Bota A. (1999). Teoria Activităţilor Motrice, Ed. Didactică Şi Pedagogică, Bucureşti,Search in Google Scholar

3. Drăgulin Saitoc I. (1990). Exercițiul fizic în dezvoltarea armonioasă a copiilor, Ed. Sport - Turism, BucureștiSearch in Google Scholar

4. Faur M-L. (2014). Teoria Educaţiei Fizice și Sportului, Ed. Mirton, TimişoaraSearch in Google Scholar

5. Faur M.-L., Benea R., Pantea C. (2011). Contribuţia jocurilor de mișcare la realizarea capacității coordinative la copii de 3-4 ani, Analele UVT - Seria EFS, No 13. – NoiembrieSearch in Google Scholar

6. Golu F. (2010). Psihologia dezvoltării umane, Ed. Universitară, BucureștiSearch in Google Scholar

7. Gonczi Raicu M., Nicolin M. (2002). Gimnastica, Ed. Mirton, TimişoaraSearch in Google Scholar

8. Ludu V. (1978). Îndemânarea şi metodica dezvoltării ei, Ed. Stadion, BucureştiSearch in Google Scholar

9. Scarlat E., Scarlat M.B. (2011). Tratat de Educaţie fizică, Ed. Didactică şi Pedagogică, BucureştiSearch in Google Scholar

10. Stoica M. (2001). Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, CraiovaSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD