1. bookVolume 3 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

E-Diplomacy on Twitter. International Comparison of Strategies and Effectivity

Published Online: 17 May 2018
Volume & Issue: Volume 3 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 34 - 41
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ARENDARSKA J., Elektroniczna dyplomacja - nowe narzędzia komunikowania w dyplomacji [online: June27,2017], http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/Arendarska-J-elektorniczna-dyplomacja.pdf; Search in Google Scholar

BUD (2013) Hashtag Politics: The Polyphonic Revolution of #Twitter, vol.1., Pepperdine Journal of Communication Research http://digitalcommons.pepperdine.edu/pjcr/vol1/iss1/4;Search in Google Scholar

Council of the European Union, Conclusions on electronic diplomacy [online: June 25, 2017], https://data.consil-ium.europa.eu/doc/document/ST-6122-2015-INIT/pl/pdf;Search in Google Scholar

Dyplomacja elektroniczna (2015), Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie dyplomacji elektronicznej, [online: June 25, 2017] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6122-2015-INIT/pl/pdf;Search in Google Scholar

GACKOWSKI T. (2014) Twitter w rękach polityków. Rzecz o metodologii i potencjale badań mediów społecznościowych, [in:] Gackowski T. (ed.) Media początku XXI wieku. Metodologie badań medioznawczych, vol.26., Warszawa, Uniwersytet Warszawski;Search in Google Scholar

KUŹNIAR E., FILIMONIUK N. (2017), E-dyplomacja - jak komunikują Ministerstwa spraw zagranicznych na Twitterze? Case study na przykładzie Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy i Rosji, „TH!NK” Nr 2 (28) 2017, s. 1-9.Search in Google Scholar

LEONOWICZ-BUKAŁA I., MARTENS A. (2016), Twitter jako dziennikarska gra online - popularność kontr efektywność, czyli propozycja indeksu skuteczności graczy, [in:] Gackowski T., Brylska K. (ed.) Media początku XXI wieku, vol.30.,Warszawa, Uniwersytet Warszawski;Search in Google Scholar

STATISTA (2017), Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 3rd quarter 2017 (in millions) [online: June 20, 2017] https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/;Search in Google Scholar

TWIPLOMACY (2016), The 50 Best Connected World Leaders ranking [online: June 20, 2017], http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2017/;Search in Google Scholar

https://twitter.com/foreignoffice?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/BorisJohnson?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/MSZ_RP?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/MFA_Ukraine?lang=plSearch in Google Scholar

https://twitter.com/PavloKlimkinSearch in Google Scholar

https://twitter.com/mfa_russiaSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD