1. bookVolume 3 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Online Marketing in Political Communication – Its Essence, Instruments, and Functions

Published Online: 17 May 2018
Volume & Issue: Volume 3 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 25 - 33
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ALLARD PH. (2012), Gagnez les élections avec Internet, Liège, Edi.pro, Editions des CCI SA;Search in Google Scholar

BROWN E. (2012), Working the Crowd: Social Media Marketing for Business, BCS, Swindon;Search in Google Scholar

DASH A. (2010), A blog about making culture, [online: December 2, 2017] http://anildash.com/2010/01/remembering-brad-l-graham.html; Digital in 2016 - Special Reports [online: December 4, 2016 http://wearesocial.com/uk/special-reports/digitalin-2016;Search in Google Scholar

FARACIK-NOWAK M. (2013) Kampanie wyborcze w dobie mediów społecznościowych [in:] M. Kolczyński, Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, GNOME - Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne, Katowice;Search in Google Scholar

GERSTLÉ J. (2016), La Communication politique, Paris, Armand Colin, Collection: Cursus Science politique;10.3917/arco.gerst.2016.01Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2017), Opracowanie sygnalne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Warszawa, 20.10.2017 [online: November 30, 2017], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjnewpolscew-2017-roku,2,7.html;Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2017), Polska w liczbach. Maj 2017 [online: November 30, 2017] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/10/1/polska_w_liczbach_2017.pdf;Search in Google Scholar

Infogram, [online: December 2, 2017] https://infogr.am/number-of-blogs-worldwide;Search in Google Scholar

Internetowe kampanie wyborcze [online: December 3, 2016] http://doradztwomedialne.pl/prasa/internetowekampanie- wyborcze.Search in Google Scholar

KARNKOWSKI K. (2012) Blogosfera polityczna w Polsce, rozprawa doktorska, Warszawa, Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, [online: February 17, 2017] https://depotuw.ceon.pl/handle/item/242;Search in Google Scholar

KAZNOWSKI D. (2014) Social media - społeczny wymiar Internetu [in:] eds. Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa, , Wydawnictwo PWN;Search in Google Scholar

LUPA I. (2016) Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Katowice, Wydawnictwo Naukowe Sophia;Search in Google Scholar

MAAREK P. J. (2014) Communication et marketing de l’homme politique, Paris, LesisNexis SA;Search in Google Scholar

MICHALCZYK S. (2005), Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”;Search in Google Scholar

MIOTK, A. (2016), Nowy PR. Jak internet zmienił public relations, Lublin, Wydawnictwo Słowa i Myśli;Search in Google Scholar

NEVEU É. (2012), Les mots de la communication politique, Toulouse, Presse Universitaire du Mirail;Search in Google Scholar

PRONIEWICZ J (2014), Kampania samorządowa w internecie, Warszawa, Gazeta Samorządu i Administracji nr 17/2014 z 2014-09-05, Grupa INFOR PL; STRAUSS J., FROST R. (2016) E-Marketing, London and New York, Routledge Taylor & Francis Group;Search in Google Scholar

TRÉTARRE F. (2012), Campagnes Électorales. Principes et pratiques de la préparation et de la conduite de campagnes, Paris, Gualino éditeur, Lextenso éditions;Search in Google Scholar

TRZECIAK S. (2014) Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.;Search in Google Scholar

WOLTON D. (2015), La communication, les hommes et la politique, Paris, CNRS Éditions, coll. „Biblis”;Search in Google Scholar

WIŚNIEWSKI R., ZARZECKI M., Wykorzystanie marketingu internetowego w kampanii wyborczej, INFOR [online: February 19, 2017] http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/marketing/462833,Wykorzystanie-marketinguinternetowego-w-kampanii-wyborczej.html;Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD