1. bookVolume 3 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Perception of External Marketing Communication of Companies by Young Customers

Published Online: 17 May 2018
Volume & Issue: Volume 3 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 14 - 24
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

External marketing communication of companies is a purposeful process of transferring information to the company’s environment - society, competitors, clients and receiving their feedback. Based on the signals, the company adapts its way of communication. Choosing the most suitable type of communication may be one of the factors deciding about a company’s success. Even the best offer would not be able to attract customer’s attention if the information did not reach one. The article combines secondary data - results of the research conducted in Polish companies regarding the use of communication tools, and primary data obtained from own surveys carried out on students regarding the perception of those tools. The purpose of the article is to evaluate the perception of different communication forms by young customers.

Keywords

BIEŃ A. (2016), Zasięg organiczny postów publikowanych przez wydawców na Facebooku spadł aż o 50%! Wiemy, jak temu przeciwdziałać [online: June 22, 2017], www.socialpress.pl/2016/08/zasieg-organiczny-postowpublikowanych-przezwydawcow-na-facebooku-spadl-az-o-50-wiemy-jak-temu-przeciwdzialac;Search in Google Scholar

DZIEKOŃSKI M. (2015), 7 sprawdzonych metod mierzenia efektów działań marketingowych [online: June 21, 2017], www.marketerplus.pl/teksty/cykle/7-sprawdzonych-metod-mierzenia-efektow-dzialan-marketingowych-czesc-1-wprowadzenie;Search in Google Scholar

FRĄCZEK A., ROBAK P. (2008), Ocena skuteczności reklamy [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Ocena_skuteczno%C5%9Bci_reklamy;Search in Google Scholar

JEDLIŃSKI P., KRUSZCZAK K. (2009), Efektywność [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87;Search in Google Scholar

KACZMARCZYK S. (2015), The Basic Classification of Marketing Communication,[in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Issue No. 39;10.18276/pzfm.2015.39-03Search in Google Scholar

KOSIELIŃSKI S. (2016), Zawrotna kariera bikona [online: June 23, 2017], www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1684620,1,zawrotna-kariera-bikona.read;Search in Google Scholar

KOTLER PH. (2005), Marketing, Rebis;Search in Google Scholar

LEWIŃSKI P.H. (2008), Retoryka reklamy, Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;Search in Google Scholar

MIND PROGRESS GROUP (2016), Raport Nowa Rola Marketingu [online: June 4, 2017], www.marketingprogress.pl/publikacja/raport-nowa-rola-marketingu;Search in Google Scholar

NIEWIADOMSKA E., SULIKOWSKI P. (2010), Metody badania skuteczności i efektywności promocji w Internecie, [in] Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Issue No. 27;Search in Google Scholar

PAWLIK J. (2017), Komunikacja marketingowa [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacjamarketingowa;Search in Google Scholar

PRZYBYLSKA M. (2016), Metody oceny efektywności działań marketingowych [online: June 21, 2017], www.doradcawbiznesie.pl/blog/7-Marketing/141-metody-oceny-efektywnosci-dzialan-marketingowych.html;Search in Google Scholar

PUDEŁKIEWICZ E. (2004), Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Warsaw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe, Issue No. 28;Search in Google Scholar

WIKTOR J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Warsaw, PWN;Search in Google Scholar

ZIĘBA K. (2010), Skuteczność działań marketingowych, [in:] Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse iMarketing, Issue No. 3 (52).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo