1. bookVolume 3 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Perception of External Marketing Communication of Companies by Young Customers

Published Online: 17 May 2018
Volume & Issue: Volume 3 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 14 - 24
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BIEŃ A. (2016), Zasięg organiczny postów publikowanych przez wydawców na Facebooku spadł aż o 50%! Wiemy, jak temu przeciwdziałać [online: June 22, 2017], www.socialpress.pl/2016/08/zasieg-organiczny-postowpublikowanych-przezwydawcow-na-facebooku-spadl-az-o-50-wiemy-jak-temu-przeciwdzialac;Search in Google Scholar

DZIEKOŃSKI M. (2015), 7 sprawdzonych metod mierzenia efektów działań marketingowych [online: June 21, 2017], www.marketerplus.pl/teksty/cykle/7-sprawdzonych-metod-mierzenia-efektow-dzialan-marketingowych-czesc-1-wprowadzenie;Search in Google Scholar

FRĄCZEK A., ROBAK P. (2008), Ocena skuteczności reklamy [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Ocena_skuteczno%C5%9Bci_reklamy;Search in Google Scholar

JEDLIŃSKI P., KRUSZCZAK K. (2009), Efektywność [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87;Search in Google Scholar

KACZMARCZYK S. (2015), The Basic Classification of Marketing Communication,[in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Issue No. 39;10.18276/pzfm.2015.39-03Search in Google Scholar

KOSIELIŃSKI S. (2016), Zawrotna kariera bikona [online: June 23, 2017], www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1684620,1,zawrotna-kariera-bikona.read;Search in Google Scholar

KOTLER PH. (2005), Marketing, Rebis;Search in Google Scholar

LEWIŃSKI P.H. (2008), Retoryka reklamy, Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;Search in Google Scholar

MIND PROGRESS GROUP (2016), Raport Nowa Rola Marketingu [online: June 4, 2017], www.marketingprogress.pl/publikacja/raport-nowa-rola-marketingu;Search in Google Scholar

NIEWIADOMSKA E., SULIKOWSKI P. (2010), Metody badania skuteczności i efektywności promocji w Internecie, [in] Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Issue No. 27;Search in Google Scholar

PAWLIK J. (2017), Komunikacja marketingowa [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacjamarketingowa;Search in Google Scholar

PRZYBYLSKA M. (2016), Metody oceny efektywności działań marketingowych [online: June 21, 2017], www.doradcawbiznesie.pl/blog/7-Marketing/141-metody-oceny-efektywnosci-dzialan-marketingowych.html;Search in Google Scholar

PUDEŁKIEWICZ E. (2004), Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Warsaw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe, Issue No. 28;Search in Google Scholar

WIKTOR J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Warsaw, PWN;Search in Google Scholar

ZIĘBA K. (2010), Skuteczność działań marketingowych, [in:] Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse iMarketing, Issue No. 3 (52).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD