1. bookVolume 34 (2015): Issue 2 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Creative Industries In The Polish Economy

Published Online: 22 Jun 2015
Volume & Issue: Volume 34 (2015) - Issue 2 (June 2015)
Page range: 35 - 43
Received: 02 Oct 2014
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bombol M., 2008. Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego (Leisure time as a diagnostic category of socio-economic development). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.Search in Google Scholar

Buchholtz S., Kuskowski J., Lewandowski P., Magda I., Ośka M., Pospieszyńska-Burzyńska J., Regulski A., Sekuła E. Ślęzak-Tazbir W., Zawistowski J., Zub M., 2012. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy – kultura i przemysły kreatywne (Analysis of the development potential of metropolitan functions of urban agglomerations – centres of the economic growth of the voivodeship of Silesia, in terms of processes taking place on the regional labour market: culture and creative industries). Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.Search in Google Scholar

Dąbrowska A., 2008. Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy (Development of the service market in Poland: determinants and prospects). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.Search in Google Scholar

Debord G., 1967. La société du spectacle (The society of the spectacle). Gallimard, Paris.Search in Google Scholar

Department for Culture, Media and Sport, 2001. Creative Industries Mapping Document. London.Search in Google Scholar

Dziennik Ustaw (Official Gazette), 2012. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm of 24 April 2012 on the publication of a consolidated text of the Public Statistics Act), position 591, Warszawa.Search in Google Scholar

Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T., 2012. Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim – raport z badań (The creative sector in Pomerania and Kujavia-Pomerania: a research report). Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk.Search in Google Scholar

Janoś-Kresło M., 2002. Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce (Social services in the process of the systemic transformation in Poland). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.Search in Google Scholar

Kasprzak R. 2013. Przemysły kreatywne w Polsce – uwarunkowania i perspektywy (Creative industries in Poland: determinants and prospects). Wydawnictwo Kamon Consulting Warszawa.Search in Google Scholar

Segers K., Huijgh E., 2006. Clarifying the complexity and ambivalence of the cultural industries. Centre for Studies on Media and Culture, Vrije Universiteit Brussel, Working Papers 8, Brussels.Search in Google Scholar

Throsby D., 2001. Economics and culture. Cambridge University Press, Cambridge.Search in Google Scholar

UNCTAD, 2010. Creative economy report 2010: A feasible development option. New York, Geneva.Search in Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Marshal’s Office of Małopolska Voivodeship), 2013. Program strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego (Strategic programme Heritage and Leisure-Time Industries). Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Departament Turystyki, Sportu i Promocji Województwa Małopolskiego, Kraków.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo