1. bookVolume 27 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Safety Management of Water Economy. Case Study of the Water and Sewerage Company

Published Online: 28 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 27 (2019) - Issue 3 (September 2019)
Page range: 189 - 196
Received: 01 Jan 2019
Accepted: 01 Apr 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] J. Alcamo. (2019, Feb.). „Water quality and its interlinkages with the Sustainable Development Goals”. Current Opinion in Environmental Sustainability. Vol. 36, pp. 126-140. DOI: 10.1016/j.cosust.2018.11.005.10.1016/j.cosust.2018.11.005Open DOISearch in Google Scholar

[2] R. Barik, S.K. Pattanayak. (2019, Apr.). „Assessment of groundwater quality for irrigation of green spaces in the Rourkela city of Odisha, India”. Groundwater for Sustainable Development. Vol. 8, pp. 428-438. DOI: 10.1016/j.gsd.2019.01.005.10.1016/j.gsd.2019.01.005Search in Google Scholar

[3] G. Bełz. „Kształtowanie nowoczesnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym” in Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania. P. Chudziński, Ed. Warszawa: PWE, 2018, pp.185-202.Search in Google Scholar

[4] R. Brouwer, C.M. Ordens, R. Pinto, M.T. Condesso de Melo. (2018, May). „Economic valuation of groundwater protection using a groundwater quality ladder based on chemical threshold levels”. Ecological Indicators. Vol. 88, pp. 292-304. DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.01.041.10.1016/j.ecolind.2018.01.041Open DOISearch in Google Scholar

[5] D. Carstens, R. Armer. (2019, Feb.). „Spatio-temporal analysis of urban changes and surface water quality”. Journal of Hydrology. Vol. 569, pp. 720-734. DOI: 10.1016/j.hydrol.2018.12.033.10.1016/j.hydrol.2018.12.033Open DOISearch in Google Scholar

[6] P. Chudziński. „Charakterystyka przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce” in Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania. P. Chudziński, Ed. Warszawa: PWE, 2018, pp.17-38.10.15199/17.2017.2.9Search in Google Scholar

[7] S. Cyfert. „Zarządzanie strategiczne i strategie” in Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania. P. Chudziński, Ed. Warszawa: PWE, 2018, pp. 135-150.Search in Google Scholar

[8] R. Gupta, A.K. Misra. (2018, Mar.). „Groundwater quality analysis quaternary aquifers in Jhajjar District, Haryana, India: Focus on groundwater fluoride and health implications”. Alexandria Engineering Journal. Vol. 57, pp. 375-281. DOI: 10.1016/j.aej.2016.08.031.10.1016/j.aej.2016.08.031Search in Google Scholar

[9] G. Kądzielawski. „Woda – palący problem”. Fede. Fundacja Energia dla Europy (Jan. 07, 2013).Search in Google Scholar

[10] Khanoranga, S. Khalid. (2019, Feb.). „An assessment of groundwater quality for irrigation and drinking purposes around brick kilns in three districts of Balochistan province, Pakistan, through water quality index and multivariate statistical approaches”. Journal of Geochemical Exploration. Vol. 197, pp. 14-26. DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.11.007.10.1016/j.gexplo.2018.11.007Search in Google Scholar

[11] Z. Kundzewicz, M. Zalewski, A. Kędziora, E. Pierzgalski. (2010). „Zagrożenia związane z wodą”. Nauka. Vol. 4, pp. 87-96.Search in Google Scholar

[12] J.G. Leveque, R.C. Burns. (2019, Mar.). „Water quality perceptions and natural resources Extraction: A matter of geography?” Journal of Environmental Management. Vol. 234, pp. 379-386. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.11.126.10.1016/j.jenvman.2018.11.12630639861Open DOISearch in Google Scholar

[13] F. Muzenda, M. Masocha, S.N. Misi. (2019, Feb.). „Ground-water quality assessment using a water quality index and GIS: A case of Ushewokunze Settlement, Harare, Zimbabwe”. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. DOI: 10.1016/j.pce.2019.02.011.10.1016/j.pce.2019.02.011Open DOISearch in Google Scholar

[14] T.T. Nguyen, H.H. Ngo, W. Guo, X.C. Wang, N.Ren, G. Li, J. Ding, H. Liang. (2019, Feb.). „Implementation of a specific urban water management – Sponge City”. Science of The Total Environment. Vol. 652, pp. 147-162. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.10.168.10.1016/j.scitotenv.2018.10.16830359798Open DOISearch in Google Scholar

[15] PWiK Rybnik. The Internet: www.pwik-rybnik.pl/laboratorium.html, [Nov. 27, 2018].Search in Google Scholar

[16] E. Radzka, J. Jankowska. (2015). „Struktura organizacyjna i zarządzanie gospodarką wodną w Polsce”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie. Vol. 106, pp. 185-193.Search in Google Scholar

[17] Regulation of the Minister of Health of 7 December 2017 (Dz. U. of 2017 item 2294).Search in Google Scholar

[18] T. Strzelecki. „Zarządzanie wodami w oparciu o doświadczenie grupy SUEZ”. Perspektywy i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego. Materiały pokonferencyjne. (Nov. 28, 2017), p. 17.Search in Google Scholar

[19] Act on Collective Water Supply and Collective Sewage Disposal (Dz. U. of 2017 item 328).Search in Google Scholar

[20] S. Zereg, A. Boudoukha, L. Benaabidate. (2018, Nov.). „Impacts of natural conditions and anthropogenic activities on groundwater quality in Tebessa plain, Algeria”. Sustainable Environment Research. Vol. 28, Issue 6, pp. 340-349. DOI: 10.1016/j.serj.2018.05.003.10.1016/j.serj.2018.05.003Open DOISearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD