1. bookVolume 27 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Selected Results of the Experimental Research of Solid Fuel Pneumatic Transportation to Ship’s Boiler

Published Online: 28 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 27 (2019) - Issue 3 (September 2019)
Page range: 144 - 148
Received: 01 Nov 2018
Accepted: 01 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] G.P. Assima, A.M. Dashliborun, F. Larachi. “Emulation of Gas-Liquid Flow in Packed Beds for Offshor Floating Applications Using a Swell Simulation Hexapod”. AIChE Journal, Vol. 61, No. 7 pp. 2354-2367, July 2015.Search in Google Scholar

[2] A.M. Dashliborun, M. Hamidipour, F. Larachi. “Hydrodynamics of inclined packed beds under flow modulation – CFD simulation and experimental validation”, AIChE Journal, vol. 63, No. 9 pp. 4161-4176, Sept. 2017.Search in Google Scholar

[3] A.M. Dashliborun, F. Larachi, M. Scubert. “Hydrodynamics of gas-liquid cocurrent upflow in oscillating packed beds for offshore marine applications”, Chemical Engineering Science, Vol. 170, pp. 583-596, Oct. 2017.10.1016/j.ces.2016.12.056Search in Google Scholar

[4] T. Hardy, A. Piotrowska-Musialik, J. Ciołek, K. Mościcki, W. Kordylewski. (2010). Negatywne efekty związane ze spalaniem i współspalanie biomasy w kotłach, [On-line], pp. 145-146. Available: www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_2010/Hardy%20145-152.pdf [Nov. 26, 2018].Search in Google Scholar

[5] I. Iliuta, F. Larachi. “Two-fluid simulation of liquid drainage in oscillating packed beds for offshore floating applications”, Chemical Engineering Science, Vol. 149, pp.1-62, July 2016.10.1016/j.ces.2016.04.028Search in Google Scholar

[6] T. Kniaziewicz, L. Piaseczny. ”Wybrane aspekty stosowania okrętowych dwupaliwowych silników spalinowych”. Combustion Engines, no. 1(148), pp. 25-34, Jan. 2012.10.19206/CE-117048Search in Google Scholar

[7] M. Kratofil, R. Zarzycki, R. Kobyłecki, Z. Bis. ”Analiza procesu toryfikacji biomasy”, Scientific letters of Rzeszow University of Technology, Mechanika, vol. 32 letter 87, no. 2 pp. 119-126, April-June 2015.10.7862/rm.2015.12Search in Google Scholar

[8] W.M. Lewandowski, M. Ryms, Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, 2013, p. 384.Search in Google Scholar

[9] D. Łuszczyński, W. Zeńczak. ”Transport pneumatyczny paliwa stałego do kotła w warunkach morskich”. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. No. 4(199), pp. 39-50, 2014.10.5604/0860889X.1139632Search in Google Scholar

[10] D. Łuszczyński, W. Zeńczak. ”Wstępne wyniki badań eksperymentalnych transportu pneumatycznego paliwa stałego do kotła okrętowego,” in Wybrane problemy eksploatacji siłowni okrętowych. Matuszak, Ed Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016, pp. 175-187.Search in Google Scholar

[11] D. Łuszczyński, W. Zeńczak. “Selection of the Mathematical Model for the Description of Solid Fuel Pneumatic Transport to Ship Boiler”. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 48(120), pp. 22-28, 2016.Search in Google Scholar

[12] M. Matczak. ”Wykorzystanie LNG jako paliwa żeglugowego na Morzu Bałtyckim – przesłanki stosowania, kierunki rozwoju oraz formy wsparcia”. Problemy Transportu i Logistyki, 30, pp. 73-85, 2015.10.18276/ptl.2015.30-06Search in Google Scholar

[13] J.P. Minier. “Statistical Description of polydisperse turbulent two-phase flows”. Physics Reports, Volume 665, pp. 1-122, Dec. 2016.10.1016/j.physrep.2016.10.007Search in Google Scholar

[14] M. Rozmarynowska. ”LNG jako alternatywne paliwo dla statków-aspekty techniczne, ekologiczne, ekonomiczne, i regulacyjne”. Logistyka, No. 5, pp. 741-748, 2012.Search in Google Scholar

[15] A. S. Foroushani, M.N. Esfahany. “CFD Simulation of Gas-Solid Two-Phase Flow in Pneumatic Conveying of Wheat”. Iran. J. Chem. Chem. Eng. Vol. 34, No. 4, pp. 123-140, 2015.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD