1. bookVolume 27 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Computer Systems Supporting the Management of Machines/Equipment in Hard Coal Mines. Case Study

Published Online: 28 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 27 (2019) - Issue 3 (September 2019)
Page range: 138 - 143
Received: 01 Nov 2018
Accepted: 01 Mar 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Antosz K, Stadnicka D. Evaluation measures of machine operation effectiveness in large enterprises: study results. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2015; 17 (1): 107-117, https://doi.org/10.17531/ein.2015.1.15.10.17531/ein.2015.1.15Search in Google Scholar

[2] Biały W., Rozmus M.: Możliwości zastosowania narzędzi komputerowych w serwisowaniu maszyn górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 11/2005, Katowice 2005. ISSN 0208-7448.Search in Google Scholar

[3] Biały W., Bobkowski G., Konderla J.: Wspomaganie eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych z wykorzystaniem komputerowych systemów CMMs. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 6(425)/2006. ISSN 0208-7448.Search in Google Scholar

[4] Biały W., Bobkowski G.: Application of computer systems in supporting maintenance policy in mining industry. Kwartalnik naukowy: Organizacja i Zarządzanie nr 4(8)/2009. Gliwice 2009. ISSN 1899-6116.Search in Google Scholar

[5] Biały W., Bobkowski G.: Computer instruments in mining machinery maintenance. Technická Diagnostika. z.1 ročnik XVI 2007. ISSN 1210-311X.Search in Google Scholar

[6] Biały W.: The selection of optimal method determining mechanical properties of coal layers. Management Systems in Production Engineering 4/2011. ISSN 2083-5280. pp. 26-30.Search in Google Scholar

[7] Bobkowski G., Konderla J., Biały W.: Wykorzystanie systemów komputerowych w zarządzaniu gospodarką remontową zakładów górniczych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2006. ISSN 0860-6846Search in Google Scholar

[8] Brodny J, Stecuła K, Tutak M. Application of the TPM strategy to analyze the effectiveness of using a set of mining machines. Albena: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM2016; Book 1: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining: pp. 65-72.10.5593/SGEM2016/B12/S03.009Search in Google Scholar

[9] Jasiulewicz-Kaczmarek M. Practical Aspects of OEE in Automotive Company - Case Study. Guilin: Proceedings of the 2016 International Conference on Management Science and Management Innovation; 2016; Book Series: AEBMR-Advances in Economics Business and Management Research: 213-218, https://doi.org/10.2991/msmi-16.2016.51.10.2991/msmi-16.2016.51Open DOISearch in Google Scholar

[10] Loska A.: Selected organizational aspects of maintenance organization modeling. Management Systems in Production Engineering 4/2011, Gliwice 2011. ISSN 2083-5280.Search in Google Scholar

[11] Loska A. Scenario modeling exploitation decision-making process in technical network systems. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19 (2): 268-278, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.2.15.10.17531/ein.2017.2.15Search in Google Scholar

[12] Loska A. Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2012; 14 (2): pp. 92-98.Search in Google Scholar

[13] Loska A. Methodology of variant assessment of exploitation policy using numerical taxonomy tools. Management Systems in Production Engineering 2/2015. ISSN 2299-0461. DOI 10.12914/MSPE-09-02-2015. pp. 98-104.Search in Google Scholar

[14] Legutko S. Development trends in machines operation maintenance. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2009; 2(49): 8-16.Search in Google Scholar

[15] Levitt J. The Handbook of Maintenance Management. New York: Industrial Press Inc., 1997.Search in Google Scholar

[16] Moubray J. RCM II – Reliability Centered Maintenance. Oxford: Elsevier Ltd., 2007.Search in Google Scholar

[17] Puchała W., Biały W., Bobkowski G.: Możliwości zastosowania komputerowych systemów wspomagających zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie z. nr 5(77) 2005. ISSN 1733-8670.Search in Google Scholar

[18] Puchała W., Bobkowski G., Biały W.: Systemy wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu w przemyśle polskim. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2006. ISSN 0860-6846Search in Google Scholar

[19] Puchała W., Biały W., Bobkowski G.: Kierunki rozwoju komputerowych systemów wspomagających zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń. Wydawnictwo „ORGMASZ”. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 7/2005, Warszawa 2005. ISSN 0860-6846Search in Google Scholar

[20] http://www.e2000.com.pl/MP2_cechy_systemu.aspxSearch in Google Scholar

[21] http://www.computerworld.pl/artykuly/282897/Dmuchac.na.zimne.htmlSearch in Google Scholar

[22] Rich MacInnes, Stephen Pearce, Strategic MRO, powered by DSC, Net Results, Inc. 2002.Search in Google Scholar

[23] „Strategic MRO, powered by DSC” - Rich MacInnes, Stephen Pearce - Net Results, Inc. 2002.Search in Google Scholar

[24] AHR Research Raport, „Strategic Socercing Gets and E”, 2001.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD