1. bookVolume 23 (2015): Issue 4 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6202
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The changing role of migration and natural increase in suburban population growth: The case of a non-capital post-socialist city (The Krakow Metropolitan Area, Poland)

Published Online: 22 Jan 2016
Volume & Issue: Volume 23 (2015) - Issue 4 (December 2015)
Page range: 59 - 70
Received: 30 Jan 2015
Accepted: 30 Nov 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6202
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BEIM, M. (2010): Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Poznań, Wyd. Bogucki.Search in Google Scholar

VAN DER BERG, L., DREWETT, R., KLAASEN, L. H., ROSSI, A., VIJVERBERG, C. H. T. [eds.] (1982): Urban Europe: A Study of Growth and Decline. Oxford, Pergamon Press.Search in Google Scholar

BONGAARTS, J. (2002): The end of the fertility transition in the developed world. Population and Development Review, 28(3): 419–443. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1728-4457.2002.00419.x.Search in Google Scholar

BOYLE, P. (2003): Population geography: does geography matter in fertility research? Progress in Human Geography, 27(5): 615–626. doi: http://dx.doi.org/10.1191/0309132503ph452pr.Search in Google Scholar

BOYLE, P. J., GRAHAM, E., FENG, Z. (2008): Contextualising demography: The significance of local clusters of fertility in Scotland. Rostock, Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR working paper, WP-2008-036). Available at: http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2007-036.pdf10.4054/MPIDR-WP-2007-036Search in Google Scholar

DŁUGOSZ, Z. (2001): Próba dynamicznej typologii ruchu ludności w świetle klasyfikacji Webba na przykładzie województwa małopolskiego. In: Kortus, B., [ed.]: Człowiek i Przestrzeń (pp. 61–70). Kraków, IGiGP UJ.Search in Google Scholar

ENYEDI, G. (1992): Urbanisation in East Central Europe. Social Processes and Societal Responses in the State Socialist Systems. Urban Studies, 29(6): 869–880. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00420989220080851.Search in Google Scholar

ENYEDI, G. (1996): Urbanization under socialism. In: Andrusz, G., Harloe M., Szelenyi I., [eds.]: Cities after socialism. Urban and regional change and conflict in post-socialist societies (pp. 100–118). Oxford, Blackwell Publishers.10.1002/9780470712733.ch4Search in Google Scholar

ENYEDI, G. (1998): Transformation in Central European Postsocialist Cities. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Discussion Papers, 21: 5–47.Search in Google Scholar

GAŁKA, J., WARYCH-JURAS, A. (2011): Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce. In: Słodczyk, J. [ed.]: Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski (pp. 147–158). Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.Search in Google Scholar

GENTILE, M., TAMMARU, T., VAN KEMPEN, R. (2012): Heteropolitanization: social and Spatial change in Central and Eastern European cities. Cities, 29(5): 291–299. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2012.05.005.Search in Google Scholar

GRZESZCZAK, J. (1996): Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 167. Wrocław, Wyd. Continuo.Search in Google Scholar

HAASE, A., KABISCH, S., STEINFÜHRER, A., BOUZAROVSKI, S., HALL, R., OGDEN, P. (2010): Emergent spaces of reurbanisation: exploring the demographic dimension of inner-city residential change in a European setting. Population, Space and Place, 16(5): 443–463. doi: http://dx.doi.org/10.1002/psp.603.Search in Google Scholar

HIRT, S. (2007): Suburbanising Sofia: Characteristics of post-socialist peri-urban change. Urban Geography, 28(8): 755–780. doi: http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.28.8.755.Search in Google Scholar

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ, J. (1998): Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ, J. (2011): Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

KABISCH, N., HAASE, D., HAASE, A. (2012): Urban population development in Europe 1991–2008: The examples of Poland and UK. International Journal of Urban and Regional Research, 36(6): 1326–1348. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01114.x.Search in Google Scholar

KAJDANEK, K. (2011): Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia. Kraków, Nomos.Search in Google Scholar

KAJDANEK, K. (2012): Suburbanizacja po polsku. Kraków, Nomos.Search in Google Scholar

KLASSEEN, L. H., MOLLE, W. T., PAELINCK J. H. P. (1981): The dynamics of urban development: proceedings of an international conference held on the occasion of the 50th anniversary of the Netherlands Economic Institute, in Rotterdam, September 4, 1979. New York, St. Martin's Press.Search in Google Scholar

KULU, H. (2005): Migration and Fertility: Competing Hypotheses Re-examined, European Journal of Population, 21(1): 51–87. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10680-005-3581-8.Search in Google Scholar

KULU, H., VIKAT, A. (2007): Fertility differences by housing type: The effect of housing conditions or of selective moves? Demographic Research, 17(26): 775–802. doi: http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2007.17.26.Search in Google Scholar

KULU, H., BOYLE, P. J. (2009): High Fertility in City Suburbs: Compositional or Contextual Effects? European Journal of Population, 25(2): 157–174. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10680-008-9163-9.Search in Google Scholar

KULU, H., BOYLE, P. J., ANDERSSON, G. (2009): High suburban fertility: Evidence from four Northern European countries. Demographic Research, 21(31): 915–944. doi: http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2009.21.31.Search in Google Scholar

KULU, H., WASHBROOK E. (2014): Residential Context, Migration and Fertility in a Modern Urban Society. Advances in Life Course Research, 21: 168–182. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.alcr.2014.01.001.26047550Search in Google Scholar

KUREK, S., GAŁKA, J., WÓJTOWICZ, M. (2014): Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Search in Google Scholar

LADANYI J., SZELENYI, I. (1998): Class, ethnicity and urban restructuring in postcommunist Hungary. In: Enyedi, G. [ed.]: Social change and urban restructuring in Central Europe (pp. 67–86). Budapest, Akademiai Kiado.Search in Google Scholar

LEETMAA, K., TAMMARU, T. (2007): Suburbanization in countries in transition: Destinations of suburbanizes in the Tallinn Metropolitan Area. Geografiska Annaler B, 98(2): 127–146. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00244.x.Search in Google Scholar

LEETMAA, K., TAMMARU, T., ANNISTE, K. (2009): From priority-led to market-led suburbanization in a post-communist metropolis. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 100(4): 436–453. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00551.x.Search in Google Scholar

LESTHAEGHE, R. (2010): The Unfolding Story of the Second Demographic Transition. Population and Development Review, 36(2): 211–251. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x.20734551Search in Google Scholar

LESTHAEGHE, R., MEEKERS, D. (1986): Value Changes and the Dimensions of Familism in the European Community. European Journal of Population, 2(3): 225–268. doi: http://dx.doi.org/10.1007/BF01796593.Search in Google Scholar

LISOWSKI, A. (2010): Suburbanizacja w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. In: Ciok, S., Migoń, P., [eds.]: Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze (pp. 93–108). Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski.Search in Google Scholar

LISOWSKI A., MANTEY D., WILK W. (2014): Lessons from Warsaw. The Lack of Coordinated Planning and Its Impacts on Urban Sprawl. In: Stanilov, K., Sýkora, L. [eds.]: Confronting Suburbanization. Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe (pp. 225–255). Chichester–Oxford, Wiley Blackwell.10.1002/9781118295861.ch8Search in Google Scholar

MARCIŃCZAK, S. (2012): The evolution of spatial patterns of residential segregation in Central European Cities: The Łódź Functional Urban Region from mature socialism to mature post-socialism. Cities, 29(5): 300–309. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2011.08.008.Search in Google Scholar

MULDER, C. H. (2006): Population and housing: a two-sided relationship. Demographic Research, 15(13): 401–412. doi: http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2006.15.13.Search in Google Scholar

MURRAY, P., SZELENYI, I. (1984): The city in the transition to socialism. International Journal of Urban and Regional Research, 8(1): 90–107. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.1984.tb00415.x.Search in Google Scholar

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential suburban development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler B, 89(2): 111–126. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x.Search in Google Scholar

PARYSEK, J., WDOWICKA, M. (2002): Polish socio-economic transformation: winners and losers at the local level. European Urban and Regional Studies, 9(1): 73–80. doi: http://dx.doi.org/10.1177/096977640200900108.Search in Google Scholar

RAE, A. (2013): English urban policy and the return to the city: A decade of growth, 2001–2011. Cities, 32: 94–101. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2013.03.012Search in Google Scholar

RAŹNIAK, P., WINIARCZYK-RAŹNIAK, A. (2013): Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19(19): 73–86. doi: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0005.Search in Google Scholar

REBERNIK, D. (2005): Urbanization trends and processes of population change in the Lubljana Urban Region in 1990s. Geographia Polonica, 78(1): 67–78.Search in Google Scholar

RÉRAT, P. (2012): The new demographic growth of cities: The case of reurbanisation in Switzerland. Urban Studies, 49(5): 1107–1125. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0042098011408935.Search in Google Scholar

SŁODCZYK, J. (2001): Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Studia i Monografie, Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.Search in Google Scholar

ŠPACKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Spinning the web: new social contacts of Prague’s suburbanites. Cities, 29(5): 341–349. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2011.09.002Search in Google Scholar

STANILOV, K. (2007): Housing trends in central and eastern European cities during and after the period of transition. In: Stanilov, K. [ed.]: The Post-socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism (pp. 173–190). Dordrecht, Springer.10.1007/978-1-4020-6053-3_9Search in Google Scholar

STANILOV K., SÝKORA L. [eds.] (2014): Confronting suburbanization. Urban decentralization in postsocialist Central and Eastern Europe. Chichester–Oxford, Wiley Blackwell.10.1002/9781118295861Search in Google Scholar

STEINFÜHRER, A., HAASE, A. (2007): Demographic Change as a Future Challenge for Cities in East Central Europe. Geografiska Annaler B, 89(2): 183–195. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00247.x.Search in Google Scholar

STEINFÜHRER, A., BIERZYŃSKI, A., GROßMANN, K., HAASE, A., KABISCH S., KLUSÁCEK P. (2010): Population Decline in Polish and Czech Cities during Post-socialism? Looking Behind the Official Statistics. Urban Studies, 47(11): 2325–2346. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0042098009360224.20976877Search in Google Scholar

SÝKORA, L. (1999): Changes in the internal spatial structure of post-communist Prague. GeoJournal, 49(1): 79–89. doi: http://dx.doi.org/10.1023/A:1007076000411.Search in Google Scholar

SZELENYI I. (1996): Cities under socialism – and after. In: Andrusz G., Harloe M., Szelenyi I. [eds.]: Cities after socialism. Urban and regional change and conflict in post-socialist societies (pp. 286–317). Oxford, Blackwell Publishers.Search in Google Scholar

SZYMAŃSKA, D., MATCZAK, A. (2002): Urbanization in Poland: tendencies and transformation. European Urban and Regional Studies, 9(1): 39–46. doi: http://dx.doi.org/10.1177/096977640200900104.Search in Google Scholar

ŚLESZYŃSKI, P. (2006): Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. In: Kozłowski, S. [ed.]: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, (pp. 105–123). Białystok-Lublin-Warszawa, Katedra Ochrony Środowiska KUL, Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN.Search in Google Scholar

ŚLESZYŃSKI, P. (2011): Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2(160): 35–58.Search in Google Scholar

TAMMARU, T. (2001): Suburban Growth and Suburbanization under Central Planning: The Case of Soviet Estonia. Urban Studies, 38(8): 1341–1357. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00420980120061061.Search in Google Scholar

TAMMARU, T. (2005): Suburbanization, employment change, and commuting in the Tallinn metropolitan area. Environment and Planning A, 37(9): 1669–1687. http://dx.doi.org/10.1068/a37118.Search in Google Scholar

VAN DE KAA, D. (1987): Europe’s second demographic transition. Population Bulletin, 42: 1–57.Search in Google Scholar

VOBECKÁ, J., PIGUET, V. (2012): Fertility, Natural Growth, and Migration in the Czech Republic: an Urban–Suburban–Rural Gradient Analysis of Long-Term Trends and Recent Reversals. Population, Space and Place, 18(3): 225–240. doi: http://dx.doi.org/10.1002/psp.698.Search in Google Scholar

WARYCH-JURAS, A., GAŁKA J. (2011): Starzenie się ludności w polskich obszarach metropolitalnych. In: Soja, M., Zborowski A. [eds.]: Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej (pp. 99–110). Kraków, IGiGP UJ.Search in Google Scholar

WEBB, J. W. (1963): The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales, 1921–1931, Economic Geography, 39(2): 130–148.10.2307/142506Search in Google Scholar

WĘCŁAWOWICZ, G., BAŃSKI, J., DEGÓRSKI, M., KOMORNICKI, T., KORCELLI, P., ŚLESZYŃSKI, P. (2006): Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Monografie IGiPZ PAN, 6. Warszawa, PAN IGiPZ.Search in Google Scholar

WIĘCŁAW-MICHNIEWSKA, J. (2011): Suburbanizacja w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. In: Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. [ed.]: Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji (pp. 73–88). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.10.18778/7525-605-5.05Search in Google Scholar

WIŚNIEWSKI, R. (2014): The spatial and nationality aspects of depopulation in the European part of the Russian Federation. Geographia Polonica, 87(1): 47–59, doi: http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.3.Search in Google Scholar

ZBOROWSKI, A. (2005): Przemiany struktury społecznoprzestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków, IGIGP UJ.Search in Google Scholar

ZBOROWSKI A., CHABERKO T., GRAD N., KRETOWICZ P. (2010): Delimitacja Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. In: Domański, B. [ed.]: Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe (pp. 517–543). Kraków, Małopolskie Studia Regionalne, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.Search in Google Scholar

ZBOROWSKI A., CHABERKO T., KRETOWICZ P. (2011): Procesy suburbanizacji rezydencjonalnej w regionie miejskim Krakowa: przemiany społeczno-przestrzenne. In: Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. [ed.]: Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji (pp. 49–72). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.10.18778/7525-605-5.04Search in Google Scholar

ZBOROWSKI, A., RAŹNIAK, P. (2013): Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ujęcia badawcze i ocena procesu. Studia Miejskie, 9: 37–50.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo