1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (May 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-193X
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Psychological and organisational aspects of age management in organisations

Published Online: 09 Jun 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 1 (May 2017)
Page range: 81 - 94
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-193X
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Baltes P. B., Reese H. W., Lipsitt L. P. (1980), Life-Span Developmental Psychology, [in:] “Annual Reviev of Psychology”, No. 31, pp. 65-110.Search in Google Scholar

2. Brzezińska A. I., Appelt K., Ziółkowska B. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, [in:] Strelau J., Doliński D. (Ed.). Psychologia. Podręcznik akademicki Tom II. Gdańsk: GWP.Search in Google Scholar

3. Bugajska B., Makowiec-Dąbrowska T., Wągrowska-Koski E. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników, Medycyna Pracy, No. 61, pp. 55-63.Search in Google Scholar

4. Czarnecka A. (2012), Psychologiczna analiza porównawcza pracowników 50+ w Polsce i Wielkiej Brytanii, unpublished master thesis written under the direction of prof. Stanisław A. Witkowski, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.Search in Google Scholar

5. Czarnota-Bojarska J. (2016), Organizacyjne zachowania obywatelskie i kontr produktywne w Polsce: oszacowanie skali zjawiska, paper presented by dr hab. J. Czarnoty-Bojarska during the 2nd Congress of the Polish Association, Sopot, 19-20 maja 2016 r.Search in Google Scholar

6. European Commission (2009), Employment in Europe 2009, European Commission Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg.Search in Google Scholar

7. Finogenow M. (2013), Rozwój w okresie późnej dorosłości- szanse i zagrożenia, „Acta Universitatis Lodziensis”, No. 297, pp. 93-104.Search in Google Scholar

8. Employment in Europe 2009, European Commission Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxemburg, http://Downloads/Employment%20in%20Europe%20report_KEAH09001ENC.pdf (05.02.2017 - access date).Search in Google Scholar

9. Freeman E., Moutchnik A. (2013), Stakeholder management and CSR: questions and answers. [In:] UmweltWirtschaftsForum, Springer Verlag, http://link.springer.com/article/10.1007/s00550-013-0266.10.1007/s00550-013-0266-3Search in Google Scholar

10. http://www.mpips.gov.pl/praca/programy-i-projekty/programyspecjalne-finansowane-z-rezerwy-fp-bedacej-w-dyspozycji-ministrawlasciwego-ds-pracy/program-aktywizacji-zawodowej-osob-powyzej-50-roku-zycia (03.02.2017- access date).Search in Google Scholar

11. http://www.best-agers-project.eu/ http:/ (03.02.2017- access date).Search in Google Scholar

12. http://www.humansolutions.pl/page/pl/zarzadzanie-wiekiem/ (17.01.2017- access date)Search in Google Scholar

13. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Intermentoring-doswiadczenieroznych-pokolen-w-pracy-2116465.html (11.01.2017- access date)Search in Google Scholar

14. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf (09.01.2017- access date).Search in Google Scholar

15. http://www.mpips.gov.pl/praca/programy-i-projekty/programyspecjalne-finansowane-z-rezerwy-fp-bedacej-w-dyspozycji-ministrawlasciwego-ds-pracy/program-aktywizacji-zawodowej-osob-powyzej-50-roku-zycia.Search in Google Scholar

16. Listwan T., Stor M. (2012), Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Problemy zarządczo-ekonomiczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, No 248, Wrocław.Search in Google Scholar

17. Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Z wiekiem na +. http://www.parp.gov.pl/files/74/517/18997.pdf (02.02.2017 - access date).Search in Google Scholar

18. Marcinek P. (2007), Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości, „Gerontologia Polska”, No. 3, pp. 69-75.Search in Google Scholar

19. Mesjasz J., Witkowski S. (2003), Bilansowanie psychologicznych kosztów pracy jako wyznacznik efektywności zawodowej menedżerów [in.] Stankiewicz J.(ed.) „Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”, Zielona Góra, pp. 167 -174.Search in Google Scholar

20. Olejnik M. (2006), Średnia dorosłość. Wiek średni, [in:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (ed.) „Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka”. Part 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa, pp. 234-258.Search in Google Scholar

21. Straś - Romanowska M. (2000), Poźna dorosłość. Wiek starzenia się, [in:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (ed.), „Psychologia rozwoju człowieka” PWN, Part. 2, Warszawa, pp. 263-292.Search in Google Scholar

22. Witkowski S.A., Stor M. (ed.) (2012), Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Part. 2, Problemy zarządczopsychologiczne - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego.Search in Google Scholar

23. Witkowski S.A., Ślazyk-Sobol M. (2012), Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi [in] Witkowski S.A., Stor M., (ed.) „Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim” Part 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 63-73.Search in Google Scholar

24. Witkowski S.A., Ślazyk-Sobol M. (2013), Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego, „Czasopismo Psychologiczne”, No. 2, pp. 317-322.Search in Google Scholar

25. Witkowski S.A, Ślazyk-Sobol M. (2013), Dynamics of professional burnout - a comparative analysis considering the selected sectors in Poland, Part II, Management Vol. 17, No. 2, pp. 88-103.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo