1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (May 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Role of technology entrepreneurship in the development of innovativeness of small and medium-sized enterprises

Published Online: 10 Jun 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 1 (May 2016)
Page range: 167 - 183
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Bailetti T. (2012), Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects, “Technology Innovation Management Review”, No. 2.10.22215/timreview/520Search in Google Scholar

2. Baruk J. (2010), Wiedza w procesach innowacyjnych, [in:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.Search in Google Scholar

3. Baruk J. (2013), Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 4, No. 1.Search in Google Scholar

4. Block J.H., Fisch C.O., Hahn A., Sandner P.G. (2015), Why do SMEs File Trademarks? Insights from Firms in Innovative Industries, “Research Policy”, Vol. 44, No. 10.Search in Google Scholar

5. Brown R., Mason C. (2014), Inside the High-Tech Black Box: A Critique of Technology Entrepreneurship Policy, “Technovation”, Vol. 34, No. 12.10.1016/j.technovation.2014.07.013Search in Google Scholar

6. Cassiman B., Golovko E., Martínez-Ros E. (2010), Innovation, Exports and Productivity, “International Journal of Industrial Organization”, Vol. 28, No. 4.10.1016/j.ijindorg.2010.03.005Search in Google Scholar

7. Chesbrough H.W. (2003), The Era of Open Innovation, “MIT Sloan Management Review”, Vol. 44, No. 3.10.1177/000812560304500301Search in Google Scholar

8. Chyba Z. (2015), Rola potencjału technologicznego w kreowaniu przedsiębiorczości technologicznej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, No. 4.Search in Google Scholar

9. Cohen J. (1992), A Power Primer, “Psychological Bulletin”, Vol. 112, No. 1.10.1037/0033-2909.112.1.155Search in Google Scholar

10. Commission Regulation (2004). 364/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No. 70/2001 as regards the extension of its scope to include aid for research and development, “Official Journal of the European Union”, L 63/22, 28.2.2004.Search in Google Scholar

11. Damanpour F., Aravind D (2012). Organizational Structure and Innovation Revisited: From Organic to Ambidextrous Structure, [in:] M. Mumford (ed.), Handbook of Organizational Creativity, Elsevier - Academic Press, London.Search in Google Scholar

12. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (eds.) (2015), The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development, Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, Geneva.Search in Google Scholar

13. Flaszewska S., Lachiewicz S. (2013), Przedsiębiorczość technologiczna we współczesnej gospodarce, in: S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (eds.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.10.15611/pn.2014.366.13Search in Google Scholar

14. Garud R., Karnøe P. (2003), Bricolage Versus Breakthrough: Distributed and Embedded Agency in Technology Entrepreneurship, “Research Policy”, Vol. 32, No. 2.10.1016/S0048-7333(02)00100-2Search in Google Scholar

15. Gianiodis P. (2015), A Framework for Investigating University-Based Technology Transfer and Commercialization, [in:] T. Baker, F. Welter (eds.), The Routledge Companion to Entrepreneurship, Routledge, Abingdon.Search in Google Scholar

16. Gorzelany-Dziadkowiec M. (2014), Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, No. 12.Search in Google Scholar

17. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E., Tatham R.L. (2006), Multivariate Data Analysis, 6th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.Search in Google Scholar

18. Kaczmarska-Krawczak J. (2014), Analiza częstości stosowania innowacji oraz czynników warunkujących ich zastosowanie w MSP w regionie łódzkim, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, No. 12.Search in Google Scholar

19. Kordel P. (2014), Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 356.Search in Google Scholar

20. Kurowska M., Matejun M., Szymańska K. (2013), Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, in: S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (eds.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.Search in Google Scholar

21. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

22. Lachiewicz S., Matejun M. (2012), Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [in:] M. Matejun (ed.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa.Search in Google Scholar

23. Lin C.T.S. (2015), Competitive Advantage for Fast Growth SMEs: A Study of the Effects of Business Orientation and Marketing Capabilities on Firm Performance, [in:] H.E. Spotts (ed.), Marketing, Technology and Customer Commitment in the New Economy, Springer International Publishing, Cham.10.1007/978-3-319-11779-9_107Search in Google Scholar

24. Matejun M. (2013), Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych, [in:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (eds.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.Search in Google Scholar

25. Motyka A. (2015), Zakres i korzyści rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, No. 16.Search in Google Scholar

26. Nicolescu O. (2009), Main Features of SMEs Organisation System, “Review of International Comparative Management”, Vol. 10, No. 3.Search in Google Scholar

27. Niemczyk J. (2015), Metodologia nauk o zarządzaniu, in: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.Search in Google Scholar

28. Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd ed., Organisation For Economic Co-Operation And Development, Eurostat.Search in Google Scholar

29. Pell A., Fogelman K. (2007), Analysing Quantitative Data, in: A.R.J. Briggs, M. Coleman (eds.), Research Methods in Educational Leadership and Management, Sage Publications, London.Search in Google Scholar

30. Poznańska K. (2014), Przedsiębiorczość akademicka - cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, „Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 183, Part II, Innowacyjność współczesnych organizacji - kierunki i wyniki badań.Search in Google Scholar

31. Qian G., Marcus A., Li L. (2014), Should Small Exporting Technology Enterprises Use Niche, Strategic Alliances, or Both?, “International Journal of Management and Enterprise Development”, Vol. 13, No. 1. 10.1504/IJMED.2014.059851Search in Google Scholar

32. Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A. (2011), Is Innovation Always Beneficial? A Meta-analysis of the Relationship between Innovation and Performance in SMEs, “Journal of Business Venturing”, Vol. 26, No 4.10.1016/j.jbusvent.2009.12.002Search in Google Scholar

33. Safin K. (2008), Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma - zagadnienia podstawowe, [in:] K. Safin (ed.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.Search in Google Scholar

34. Sagar A.D., van der Zwaan B. (2006), Technological Innovation in the Energy Sector: R&D, Deployment, and Learning-by-Doing, “Energy Policy”, Vol. 34, No. 17.Search in Google Scholar

35. Sarstedt M., Mooi E. (2014), A Concise Guide to Market Research, Springer- Verlag, Berlin-Heidelberg.10.1007/978-3-642-53965-7Search in Google Scholar

36. Storey D.J., Greene F.J. (2010), Small Business and Entrepreneurship, Pearson Education Limited, Essex.Search in Google Scholar

37. Trott P. (2008), Innovation Management and New Product Development, Pearson Education Limited, Harlow.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD