1. bookVolume 23 (2017): Issue 2 (June 2017)
Conference Details
License
Format
Conference
eISSN
2451-3113
ISSN
1843-6722
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Instruments and Fianancial Performance Indicators or The Capitalization of Accounting Information from The Profit and Loss Account – Meanings Useful to Management

Published Online: 25 Jul 2017
Volume & Issue: Volume 23 (2017) - Issue 2 (June 2017)
Page range: 36 - 40
Conference Details
License
Format
Conference
eISSN
2451-3113
ISSN
1843-6722
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

[1] Mironiuc Marilena, Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii. Soldurile intermediare de gestiune, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 5/2002, pp. 32-40Search in Google Scholar

[2] Mica Ivona Gabriela, Importanţa raportărilor financiare în managementul firmei, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 10/2009, p. 40Search in Google Scholar

[3] Boby Costi, Analiza pe baza tabloului soldurilor intermediare de gestiune, Studia Universitatis ”Vasile Goldiş” Arad, Seria Ştiinţe economice, 21/2011, p. 520Search in Google Scholar

[4] Balteş Nicolae (coord.), Analiza economico-financiară a întreprinderii, ediţia a II-a, Ed.”Lucian Blaga” University Publishing House, Sibiu, 2013, p. 71Search in Google Scholar

[5] http://www.accountingtools.com/economic-value-added, accesed may 2015Search in Google Scholar

[6] http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1178, acceses may 2015Search in Google Scholar

[7] Hubert de La Bruslerie, Analyse financière. Information financière et diagnostic, Dunod, Paris, 2002, p. 145-146Search in Google Scholar

[8] Dragotă Victor, Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragotă Mihaela, Management financiar. Vol I: Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională, Economică Publishing House, Bucureşti, 2003, p. 184Search in Google Scholar

[9] Petrescu Silvia, Performanţă şi risc în analiza financiară, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, nr. 50-51/2005Search in Google Scholar

[10] Petrescu Silvia, Analiză si diagnostic financiar-contabil: ghid teoretico-aplicativ, CECCAR Publishing House, Bucureşti, 2008, pp. 144-146Search in Google Scholar

[11] Vasiu Diana, Analiza performanţelor financiare la societăţile listate şi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, teză de doctorat, 2015, p. 35Search in Google Scholar

[12] Vasilache Vasile, Rata rentabilităţii economice - indicator de eficienţă a capitalului economic, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 6/2009, p. 34Search in Google Scholar

[13] Stancu Ion, Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea financiară. Economică Publishing House, Bucureşti, 1997, pp. 494-497,Search in Google Scholar

[14] Balteş Nicolae, Analiză şi diagnostic financiar, “Lucian Blaga” University Publishing House, Sibiu, 2010, p. 44Search in Google Scholar

[15] *** Ratele de rentabilitate - expresie relativă a rentabilităţii, www.ase.ro/upcpr/.../analiza_performantelor2.doc, accesat iulie 2015, pp. 4-5Search in Google Scholar

[16] Ciuhureanu Alina Teodora, Management financiar, Lucian Blaga” University Publishing House, Sibiu, 2009, pp. 149-151Search in Google Scholar

[17] IAS 33 “Rezultatul pe acţiune - Earnings per Share”, available online at http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ias33.pdf, accesat noiembrie 2012Search in Google Scholar

[18] Hurduzeu Gheorghe, Pieţe şi burse internaţionale de valori, Pro Universitaria Publishing House, Bucureşti, 2006, p. 56Search in Google Scholar

[19] Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 881/25.06.2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, M.Of. nr. 424/26.062012, cu modificările ulterioareSearch in Google Scholar

[20] Burja Camelia, Eficienţa investiţiilor financiare, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, nr. 8/2006, vol. 3, p. 110.29302/oeconomica.2006.8.3.12Search in Google Scholar

[21] *** Ghidul investitorului. Investiţiile pe piaţa de capital, Romcapital, p. 5Search in Google Scholar

[22] Cîrciumaru Daniel, Siminică Marian, Valoarea adăugată economică rafinată - indicator de măsurare a performanţelor firmelor, Theoretical and Applied Economics, supplement, 2009, pp. 206-208Search in Google Scholar

[23] Berheci Maria, Rezultatul contabil, rezultatul economic şi valoarea creată - indicatori de apreciere a performanţelor întreprinderii, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 8/2010, p. 19Search in Google Scholar

[24] Vasiu Diana, Analiza performanţelor financiare la societăţile listate şi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, teză de doctorat, 2015, pp. 170-171Search in Google Scholar

[25] Dumitru Mihaela, Ţaicu Marian, Săvoiu Gheorghe, The Use of Intermediate Management Balances as a Performance Management Tool in Electricity Companies, Revista Română de Statistică, Supliment nr. 1/2014, p. 25Search in Google Scholar

[26] Bogdan Ioan, Tratat de management financiar-bancar, Economică Publishing House, Bucureşti, 2002, p. 370Search in Google Scholar

[27] Bogdan Ioan, Management financiar, Universitară Publishing House, Bucureşti, 2004, p. 306Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo