1. bookVolume 10 (2017): Issue 3 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Waste Management and Attitudes Towards Cleanliness in Medieval Central Europe

Published Online: 06 Feb 2018
Volume & Issue: Volume 10 (2017) - Issue 3 (December 2017)
Page range: 266 - 287
Received: 10 Mar 2017
Accepted: 09 Jun 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Adamus, A. (1929). Sbírka listin k dějinám města Mor. Ostravy. Nákldadem Města Moravská Ostrava.Search in Google Scholar

Bailiff, I. K., Blain, S., Graves, C. P., Gurling, T., & Semple, S. (2010). Uses and recycling of brick in medieval and Tudor English buildings: insights from the application of luminescence dating and new avenues for further research. Archaeological Journal, 167(1), 165-196.10.1080/00665983.2010.11020796Search in Google Scholar

Bartosiewicz, L. S. (2003). There's something rotten in the state...': bad smells in Antiquity. European Journal of archaeology, 6(2), 175-195.Search in Google Scholar

Beneš, J., Čulíková, V., Kosňovská, J., Frolík, J., & Matiášek, J. (2012). New plants at Prague Castle and Hradčany in the early modern period: a history of selected species. Interdiscip. Archaeol, 3(1), 103-114.10.24916/iansa.2012.1.7Search in Google Scholar

Březinová, H., & Selmi Wallisová, M. (2016). Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti–výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského. Archaeologia historica 41, 1, 2016, 179–191.10.5817/AH2016-1-10Open DOISearch in Google Scholar

Beneš, J., Kaštovský, J., Kočárová, R., Kočár, P., Kubečková, K., Pokorný, P. & Starec, P. (2002). Archaeobotany of the Old Prague Town defence system: archaeology, macro-remains, pollen and diatom analysis. Vegetation History and Archaeobotany, 11, pp 107–119.10.1007/s003340200012Open DOISearch in Google Scholar

Cipolla, C. M. (1981). Fighting the plague in seventeenth-century Italy. Univ of Wisconsin Press.Search in Google Scholar

Clark, W. W. (2006). Medieval cathedrals. Greenwood Publishing Group.Search in Google Scholar

Corbin, A. (1986). The foul and the fragrant: odor and the French social imagination. Harvard University Press.Search in Google Scholar

Čulíková, V. (1994). Nález zbytku plodu muškátovníku vonného (Myristica fragrans Houtt.) v Berouně – The finding of the rest of a nutmeg (Myristica fragrans Houtt.) in the town of Beroun. Archeologické rozhledy, 46, pp 252–254.Search in Google Scholar

Čulíková, V. (1995). Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě. Archeol. Hist., 20, pp 615–619.Search in Google Scholar

Čulíková, V. (2007). Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu líčidla amerického (Phytolacca americana L.) ve střední Evropě a o dalších druzích užitkových rostlin z Prahy-Hradčan. Archeologické rozhledy, 59, pp 353–370.Search in Google Scholar

Davis, J. (2010). Marketing secondhand goods in late medieval England. Journal of Historical Research in Marketing, 2(3), 270-286.10.1108/17557501011067815Search in Google Scholar

Darley, J. M., & Latane, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: diffusion of responsibility. Journal of personality and social psychology, 8(4p1), 377.10.1037/h0025589Search in Google Scholar

Douglas, M. (2003). Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo. Routledge.Search in Google Scholar

Dudák, V. (2002). Pražský poutník, aneb, Prahou ze všech stran. Baset.Search in Google Scholar

Durdík, T. (2000). Ilustrovaná encyklopedie českých hradů.Search in Google Scholar

Elias, N. (1969). The civilizing process, vol. I. The history of manners.Search in Google Scholar

Eriksen, T. H. (2011). Søppel: avfall i en verden av bivirkninger. Aschehoug.Search in Google Scholar

Gandy, M. (1999). The Paris sewers and the rationalization of urban space. Transactions of the Institute of British Geographers, 24(1), 23-44.10.1111/j.0020-2754.1999.00023.xOpen DOISearch in Google Scholar

Greig, J. (1981). The investigation of a medieval barrel-latrine from Worcester. Journal of Archaeological Science, 8(3), 265-282.10.1016/0305-4403(81)90003-0Open DOISearch in Google Scholar

Guillerme, A. (1988). The age of water: the urban environment in the North of France.Search in Google Scholar

Hochmannová-Vávrová, V. (1957). Nálezy římských cihel ze Starého Města u Uherského Hradiště. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. roč. 6, č. E2, s. 23-36Search in Google Scholar

Hoffmann, F. (2009). Středověké město v Čechách a na Moravě. Nakl. Lidové Noviny.Search in Google Scholar

Hughes, J. D. (2001). An Environmental History of the World. Routledge. London.Search in Google Scholar

Jenner, M. S. R. (1991). Early Modern English conceptions of ‘cleanliness’ and ‘dirt’ as reflected in the environmental regulation of London c. 1530-c. 1700 (Doctoral dissertation, University of Oxford).Search in Google Scholar

Kosňovská, J. (2011). Archaeobotanical analysis of the waste-vault infill from Vladislav Hall, Prague castle. MS. Master diploma thesis. Deposited: Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.Search in Google Scholar

Jørgensen, D. (2008). Cooperative sanitation: managing streets and gutters in late medieval England and Scandinavia. Technology and culture, 49(3), 547-567.10.1353/tech.0.004718831288Search in Google Scholar

Le Goff, J. (Ed.). (1997). The medieval world. Collins & Brown.Search in Google Scholar

Lyons, M. (2011). Books: a living history (p. 224). J. Paul Getty Museum.Search in Google Scholar

Magnusson, R. J. (2013). Medieval urban environmental history. History Compass, 11(3), 189-200.10.1111/hic3.12038Search in Google Scholar

Moravec, Z. (2014). Odpad ve středověké Moravské Ostravě. Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 28, p. 229-252.Search in Google Scholar

Morton, E., Winters, J., & Smith, L. (2010). An Analysis of Antiseptic and Antibiotic Properties of Variously Treated Mosses and Lichen.Search in Google Scholar

Mumford, L. (1938). The culture of cities.Search in Google Scholar

Neustupný, E. (2007). Metoda archeologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.Search in Google Scholar

Novotný, B. et al. (1986) Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1986.Search in Google Scholar

O'Brien, M. (2008). A crisis of waste?: understanding the rubbish society. Routledge.Search in Google Scholar

Opravil, E. (1994). Synantropní vegetace ze středověku a z počátku novověku města Olomouce. Zprávy České botanické společnosti. Roč. 11, Materiály (1994), s. 15-36Search in Google Scholar

Pichtel, J. (2005). Waste management practices: municipal, hazardous, and industrial. CRC Press.10.1201/9781420037517Search in Google Scholar

Pounds, N. J. G. (2014). An economic history of medieval Europe. Routledge.10.4324/9781315844008Search in Google Scholar

Pokorná, A. (v tisku). Před hradbami Starého Města. Archeobotanická analýza a rekonstrukce středověké synantropní vegetace v Praze.Search in Google Scholar

Pokorná, A., Pokorný, P. Meduna, P. (v tisku). Město naruby aneb Praha pod Prahou. Botanické pátrání po vágním terénu ve středověkém městě.Search in Google Scholar

Pokorný P. (1999). Svědectví smetišť, stok a jímek, Středověké město očima přírodovědce. In: Vesmír 78, 136.Search in Google Scholar

Rammo, R. 2012. Fragments of Clothing from Medieval Tartu (Estonia). In Haak, A. and Rammo, R. (eds.) Medieval Urban Textiles in Northern Europe, (125–146).Search in Google Scholar

Rawcliffe, C. (2012). Sources for the Study of Public Health in the Medieval City. Understanding Medieval Primary Sources: Using Historical Sources to Discover Medieval Europe, 177-95.Search in Google Scholar

Rose, C., Parker, A., Jefferson, B., & Cartmell, E. (2015). The characterisation of faeces and urine; a review of the literature to inform advanced treatment technology. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, (just-accepted), 00-00.Search in Google Scholar

Sádlo, J., Pokorný, P., Hájek, P., Dreslerová, D., & Cílek, V. (2005). Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Malá Skála, Praha.Search in Google Scholar

Schütte, S. (1986). Brunnen und Kloaken auf innerstädtischen Grundstücken im ausgehenden Hoch-und Spätmittelalter. Zur Lebensweise in der Stadt um, 1200, 237-255.Search in Google Scholar

Schofield, J., & Vince, A. G. (2003). Medieval towns: the archaeology of British towns in their European setting. A&C Black.Search in Google Scholar

Smith, V. (2007). Clean: a History of Personal Hygiene and Purity. Oxford University Press.Search in Google Scholar

Uchytil, B. (2012). Bojové chemické látky – historie ve starověku, odzbrojovací aktivity, zapojení ioo lb do úmluvy o zákazu chemických zbraní. (Chemical warfare agents – history from ancient era, disarmament activities. The science for population protection. Zvláštní vydání/2012.Search in Google Scholar

Vlček, P., Sommer, P., & Foltýn, D. (1997). Encyklopedie českých klášterů. Libri.Search in Google Scholar

Woitsch, J. (2003). Zapomenutá potaš: drasláři a draslářství v 18. a 19. století. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 305 s. ISBN 8085010534.Search in Google Scholar

Woitsch, J. (2009). K hospodářskému využití lesa v raném novověku. “Lesní řemeslal” v 17.-18. století. Disetační práce.Search in Google Scholar

Sterner, Carl S. (2008). Waste and City Form: Reconsidering the Medieval Strategy. Journal of Green Building: Summer 2008, Vol. 3, No. 3, pp. 67-78.10.3992/jgb.3.3.67Open DOISearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo