1. bookVolume 6 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-9767
First Published
08 Oct 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Strategy of Czech Medium-Sized Royal Towns with Regard to Tourism Development

Published Online: 29 Aug 2018
Volume & Issue: Volume 6 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 187 - 220
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-9767
First Published
08 Oct 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Albrechts, L., & Balducci, A. (2013). Practicing strategic planning: in search of critical features to explain the strategic character of plans. The Planning Review, 49(3), 16–27. DOI: 10.1080/02513625.2013.859001.10.1080/02513625.2013.859001Open DOISearch in Google Scholar

Albrechts, L., Haley, P., & Kunzmann, K. R. (2003). Strategic spatial planning and regional governance in Europe. Journal of the American Planning Association, 69(2), 113–129.10.1080/01944360308976301Search in Google Scholar

Bohemian Royal Towns. (2013). ABCD - VIDEO, spol. s r.o., (documentary film), [cit. 23. 1. 2016].Search in Google Scholar

CZSO. (2016a). Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016 (Population in the municipalities of the Czech Republic). [online]. Prague: Czech Statistical Office. Retrieved from March 3, 2016 https://www.czso.cz/documents/10180/32853387/1300721603.xlsx/808f4866–35e6–4d-4f-95ec-962c5e5f1588?version=1.0.Search in Google Scholar

CZSO. (2016b). Obce České republiky 2016 (Municipalities of the Czech Republic). [online]. Prague: Czech Statistical Office. Retrieved April 6, 2017 from https://www.czso.cz/documents/10180/50418271/32019916102.pdf/ae43eec8–0fd6–46ba-acad-6d6cebf40320?version=1.1Search in Google Scholar

Dumbrovská, V., & Fialová, D. (2014). Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Czech Journal of Tourism, 3(1), 5–26.10.2478/cjot-2014-0001Search in Google Scholar

Dumbrovská, T., & Fialová, D. (2016). Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty (Tourist precincts and touristification in Prague: The Royal Route case study). Studia Turistica, 7(1), 6–17.Search in Google Scholar

Fialová, D., & Nekolný, L. (2015). Rub a líc turistické přitažlivosti (Two Sides of Tourist Attractiveness.). Geografické rozhledy, 24(4), 8–9.Search in Google Scholar

Fialová, D., & Nekolný, L. (2017). Řečí čísel cestovního ruchu (Tourism by the Numbers). Geografické rozhledy, 26(3), 22–23.Search in Google Scholar

Healey, P. (2000). The treatment of space and place in the new strategic spatial planning in Europe. In G. Bridge & H. Watson (Eds.), A Companion to the City (pp 517–530). Oxford: Blackwell. In L. Albrechts & A. Balducci (2013), Practicing strategic planning: in search of critical features to explain the strategic character of plans (p. 18). The Planning Review, 49(3), 16–27. DOI: 10.1080/02513625.2013.859001.10.1080/02513625.2013.859001Open DOISearch in Google Scholar

Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, USA/London, UK: Harvard University Press.Search in Google Scholar

Ježek, J. (2013). Strategické plánování obcí a měst: Nové přístupy a cesty k jeho zefektivnění (Strategic urban planning: New approaches and the ways how to streamline it). In V. Žítek & V. Klímová (Eds.), XVI. International Colloquium on Regional Sciences (pp. 372376). Brno: Masaryk University.Search in Google Scholar

Jiroutová, N. (2017). Hodnocení strategických dokumentů českých královských měst střední velikosti z hlediska cestovního ruchu (Evaluation of Strategic Planning in Terms of Tourism in Czech Royal Middle-Sized Cities). Diploma thesis. Prague: Charles University.Search in Google Scholar

Kašková, M., & Chromý, P. (2015). Přitažlivost “značkových” míst (The Attractiveness of “Branded” Places). Geografické rozhledy, 24(4), 10–11.Search in Google Scholar

Legner, O. (2017). Výstup z veřejné databáze ČSÚ (Output from the public database CZSO). Retrieved March 16, 2017 from https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=UD-1489574919264&z=T&f=TABULKA&udIdent=-102044&str=v10002&.Search in Google Scholar

Machová, P. (2016). Vliv turismu na památky UNESCO Český Krumlov a Telč (The influence of tourism on the UNESCO sights Cesky Krumlov and Telc). Diploma thesis. Prague: Charles University.Search in Google Scholar

Matlovičová, K. (2015). Značka územia (Place brand). Prešov, SK: Prešov University.Search in Google Scholar

McCourt, W. (2013). Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach. The World Bank, No. 6428.10.1596/1813-9450-6428Search in Google Scholar

McCourt, W., & Minogue, M. (2001). The Internationalization of Public Management: Reinventing the Third World State. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.10.4337/9781781952757Search in Google Scholar

Ministry of Culture. (2016). Dotační programy Ministerstva kultury a jejich vyhodnocení (Subsidy Programmes of the Ministry of Culture and Their Evaluation). [online]. Retrieved May 16, 2016 from http://www.mkcr.cz/dotacni-programy-ministerstva-kultury-a-jejich-vyhodnoceni-267.html.Search in Google Scholar

Ministry of Culture. (2012). Opatření MK ČR (Measures of the Ministry of Culture of the Czech Republic) č. j. 63.382/2012 OPP.Search in Google Scholar

National Heritage Institute. (2016). Central List of Cultural Monuments of the Czech Republic. [online]. Retrieved September 21, 2016 from http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php.Search in Google Scholar

Pásková, M., & Zelenka, J. (2002). Výkladový slovník cestovního ruchu (Tourism – explanatory dictionary). Prague: Ministry for Regional Development.Search in Google Scholar

Perlín, R. (2001). Strategický plán mikroregionu: Metodická příručka pro zájemce o strategické plánování ve venkovských mikroregionech a obcích (Microregional strategic plan: A methodic guide for strategic prospects planning in rural micro-regions and municipalities). Prague: Charles University.Search in Google Scholar

Řehoř, P. (2010). Strategický plán rozvoje obcí (Strategic development plan for municipalities). Auspicia, 7(1), 34–37.Search in Google Scholar

Tittelbachová, Š. (2008). Politika cestovního ruchu (Tourism Policy). In R. Wokoun, J. Malinovský, M. Damborský, & J. Blažek (Eds.), Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování (Regional development: (bases regional development, regional policy, theory, strategy and programming) (pp. 205–215). Prague: Linde.Search in Google Scholar

UNESCO. (2016). The Czech heritage UNESCO. [online]. Retrieved November 1, 2016 from http://www.unesco-czech.cz/.Search in Google Scholar

Vystoupil, J., Holešinská, A., Kunc, J., Maryáš, J., Seidenglanz, D., Šauer, M., & Viturka, M. (2006). Atlas cestovního ruchu České republiky (Atlas of Tourism of the Czech Republic). Prague: Ministry for Regional Development.Search in Google Scholar

Vystoupil, J., Šauer, M., Holešinská, A., Kunc, J., Tonev, P., & Seidenglanz, D. (2011). Geografie cestovního ruchu České republiky (Geography of Tourism in the Czech Republic). Plzeň: Aleš Čeněk.Search in Google Scholar

Word cloud [online]. Better Evaluation. Retrieved September 15, 2016 from http://betterevaluation.org/evaluation-options/wordcloud.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo