1. bookVolume 21 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Research Institutes In Poland — Evaluation of Their Place and Role in Innovative Politics in Poland

Published Online: 30 May 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 141 - 154
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Daszkiewicz, M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warsaw.Search in Google Scholar

2. Łobejko, S. (2008). Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo - rozwojowych w Polsce. Warsaw.Search in Google Scholar

3. Mamica, Ł. (2007). Jednostki badawczo - rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej. Krakow.Search in Google Scholar

4. Barcikowska, R. Instytuty badawcze w polskiej polityce innowacyjnej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Unpublished doctoral dissertation. Warsaw: Institute of Political Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD