Slovenian Journal of Public Health's Cover Image

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health
Otwarty dostęp

Informacje o czasopiśmie
Pobierz okładkę
1.6
Impact Factor
1.4
Five Year Impact Factor
3
CiteScore
0.538
SJR
0.773
SNIP
0.43
JCI
eISSN:
1854-2476
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine