Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2065-9644
Pierwsze wydanie
06 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 63 (2018): Zeszyt 2 (August 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2065-9644
Pierwsze wydanie
06 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo