Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-7429
ISSN
1233-2585
Pierwsze wydanie
20 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 16 (2009): Zeszyt 1 (January 2009)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-7429
ISSN
1233-2585
Pierwsze wydanie
20 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo