Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2451-2834
ISSN
1649-248X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 40 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2451-2834
ISSN
1649-248X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Research Article

0 Artykułów

Research Article

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo