Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1898-0198
Pierwsze wydanie
06 May 2008
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 14 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1898-0198
Pierwsze wydanie
06 May 2008
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo