Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1898-0198
ISSN
1730-4237
Pierwsze wydanie
06 May 2008
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1898-0198
ISSN
1730-4237
Pierwsze wydanie
06 May 2008
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo