Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0394
ISSN
1407-7337
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 33 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0394
ISSN
1407-7337
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo