Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2353-8627
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 22 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2353-8627
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo