Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-0929
ISSN
1470-9589
Pierwsze wydanie
19 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2012): Zeszyt 2 (June 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-0929
ISSN
1470-9589
Pierwsze wydanie
19 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo