Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 20 (2020): Zeszyt 2 (April 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo