Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2668-3989
Pierwsze wydanie
30 Sep 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 14 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2668-3989
Pierwsze wydanie
30 Sep 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo