Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2457-6972
Pierwsze wydanie
30 Aug 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 13 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2457-6972
Pierwsze wydanie
30 Aug 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo