Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1663
ISSN
1213-2446
Pierwsze wydanie
19 Feb 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 11 (2011): Zeszyt 2 (June 2011)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1663
ISSN
1213-2446
Pierwsze wydanie
19 Feb 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo