Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1788-800X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 27 (2018): Zeszyt 1 (July 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1788-800X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo