Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2451-2273
Pierwsze wydanie
20 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 34 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2451-2273
Pierwsze wydanie
20 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo