Zeszyty czasopisma

Tom 40 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)

Tom 39 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)

Tom 38 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Tom 37 (2020): Zeszyt 1 (December 2020)

Tom 36 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)

Tom 35 (2019): Zeszyt 1 (December 2019)

Tom 34 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)

Tom 33 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)

Tom 32 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2451-2273
Pierwsze wydanie
20 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 33 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2451-2273
Pierwsze wydanie
20 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

15 Artykułów
Otwarty dostęp

The Beginning of the Marian Devotion on Polish Soil

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 7 - 22

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Marian devotion
 • Blessed Virgin Mary
 • Poland
 • Liturgy
 • Poznań
 • Church
Otwarty dostęp

The Universal Church and Local Churches in the Teaching of Pope Francis

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 23 - 39

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Universal Church
 • local Church
 • Francis
 • community
 • Pope
 • relationship
Otwarty dostęp

Pneumatology in the Ecclesiology of the Second Vatican Council’s Constitution Lumen Gentium from the Perspective of Yves Congar’s Theology

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 41 - 65

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Vatican Council II
 • Yves Congar
 • pneumatological ecclesiology
 • People of God
 • Christomonism
Otwarty dostęp

The Credibility of the Church in Contemporary Poland

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 67 - 82

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Church
 • Church in Poland
 • credibility of the Church
 • fundamental ecclesiology
 • fundamental theology
 • Marian Rusecki
 • signs of the Church’s credibility
Otwarty dostęp

Openness to the Voice of Creation

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 83 - 95

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • openness
 • man
 • creation
 • integrity
 • unity
 • vocation
Otwarty dostęp

The problem of conscience in the light of Pauline teachings

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 97 - 113

Abstrakt

Abstract

W artykule przedstawiono pogląd, że sumienie jest zasadniczym czynnikiem konstytuującym naturę ludzką. Sumienie podzielone jest na wspólne wszystkim ludziom i niezmienne sumienie uniwersalne oraz sumienie indywidualne, które jest kształtowane w każdym człowieku przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Pogląd ten porównany jest z nowotestamentowym poglądem na sumienie zaprezentowanym przede wszystkim przez apostoła Pawła.

Słowa kluczowe

 • conscience
 • Bible
 • apostle Paul
Otwarty dostęp

Is Theology of the Body Fundamental Theology? On the Nature of Theology of the Body as a Discipline of Knowledge

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 115 - 127

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • theology
 • theology of the body
 • sexual revolution
 • science
 • body
 • John Paul II
Otwarty dostęp

Reflections on the Name of Jesus in Ancient Christianity

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 129 - 161

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Jesus (name of)
 • Patristic spirituality
 • Christian piety
 • hagiography
 • Gospels
 • symbolism of letters
 • numerology
Otwarty dostęp

The Poznań Diocese at the Decline of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 163 - 175

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Poznań diocese
 • Poznań bishop
 • Andrew Stanislaus Kostka Młodziejowski
 • Anthony Onuphrius Okęcki
 • Poznań catedral
 • Poznań chapter
 • collegiate churches
 • archdeaconships
 • deaconships
 • parishes
 • religious orders
Otwarty dostęp

The Tradition of Catechisms and Textbooks for Catechesis in Great Poland

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 177 - 213

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • catechesis
 • religious education
 • catechism
 • textbook for religious education
Otwarty dostęp

The Issue of ‘Homeland in Heaven’ in Paul’s Letter to the Philippians and the Writings of Saint Elisabeth of the Holy Trinity

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 215 - 231

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Letter to the Philippians 3:20
 • Elisabeth of the Holy Trinity
 • heaven
 • homeland
 • eternal life
Otwarty dostęp

The Pursuit of the Fullness of Life in God by the Saint Patrons of the Archdiocese of Poznan

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 233 - 247

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Archdiocese of Poznan
 • patron saint
 • saint Stanisław of Szczepanow
 • blessed Bogumił
 • saint Urszula Ledochowska
 • spirituality
 • sanctity
Otwarty dostęp

In the Service of Christ. The Blessed Presbyters and Monastic Persons of the Archdiocese of Poznań

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 249 - 266

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • God
 • martyrdom
 • Church
 • blessed
 • testimony
 • moral autonomy
 • priest
 • prophet
 • witness
 • saint
Otwarty dostęp

Sanctity for the Lay People. The Blessed of the Archdiocese of Poznań

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 267 - 286

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Edmund Bojanowski
 • Czesław Jóźwiak
 • Franciszek Kęsy
 • Edward Kaźmierski
 • Jarogniew Wojciechowski
 • Edward Klinik
 • Natalia Tułasiewiczówna
 • sanctity
 • secular
 • education
 • teaching
 • patriotism
Otwarty dostęp

“Closed Door” or “Open Gate”: the Translator between the Sacred and the Profane

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 287 - 300

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • translation
 • interpretation
 • religious texts
 • religion
 • tradition
 • inculturation
 • religious culture
 • values
15 Artykułów
Otwarty dostęp

The Beginning of the Marian Devotion on Polish Soil

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 7 - 22

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Marian devotion
 • Blessed Virgin Mary
 • Poland
 • Liturgy
 • Poznań
 • Church
Otwarty dostęp

The Universal Church and Local Churches in the Teaching of Pope Francis

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 23 - 39

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Universal Church
 • local Church
 • Francis
 • community
 • Pope
 • relationship
Otwarty dostęp

Pneumatology in the Ecclesiology of the Second Vatican Council’s Constitution Lumen Gentium from the Perspective of Yves Congar’s Theology

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 41 - 65

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Vatican Council II
 • Yves Congar
 • pneumatological ecclesiology
 • People of God
 • Christomonism
Otwarty dostęp

The Credibility of the Church in Contemporary Poland

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 67 - 82

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Church
 • Church in Poland
 • credibility of the Church
 • fundamental ecclesiology
 • fundamental theology
 • Marian Rusecki
 • signs of the Church’s credibility
Otwarty dostęp

Openness to the Voice of Creation

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 83 - 95

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • openness
 • man
 • creation
 • integrity
 • unity
 • vocation
Otwarty dostęp

The problem of conscience in the light of Pauline teachings

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 97 - 113

Abstrakt

Abstract

W artykule przedstawiono pogląd, że sumienie jest zasadniczym czynnikiem konstytuującym naturę ludzką. Sumienie podzielone jest na wspólne wszystkim ludziom i niezmienne sumienie uniwersalne oraz sumienie indywidualne, które jest kształtowane w każdym człowieku przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Pogląd ten porównany jest z nowotestamentowym poglądem na sumienie zaprezentowanym przede wszystkim przez apostoła Pawła.

Słowa kluczowe

 • conscience
 • Bible
 • apostle Paul
Otwarty dostęp

Is Theology of the Body Fundamental Theology? On the Nature of Theology of the Body as a Discipline of Knowledge

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 115 - 127

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • theology
 • theology of the body
 • sexual revolution
 • science
 • body
 • John Paul II
Otwarty dostęp

Reflections on the Name of Jesus in Ancient Christianity

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 129 - 161

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Jesus (name of)
 • Patristic spirituality
 • Christian piety
 • hagiography
 • Gospels
 • symbolism of letters
 • numerology
Otwarty dostęp

The Poznań Diocese at the Decline of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 163 - 175

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Poznań diocese
 • Poznań bishop
 • Andrew Stanislaus Kostka Młodziejowski
 • Anthony Onuphrius Okęcki
 • Poznań catedral
 • Poznań chapter
 • collegiate churches
 • archdeaconships
 • deaconships
 • parishes
 • religious orders
Otwarty dostęp

The Tradition of Catechisms and Textbooks for Catechesis in Great Poland

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 177 - 213

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • catechesis
 • religious education
 • catechism
 • textbook for religious education
Otwarty dostęp

The Issue of ‘Homeland in Heaven’ in Paul’s Letter to the Philippians and the Writings of Saint Elisabeth of the Holy Trinity

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 215 - 231

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Letter to the Philippians 3:20
 • Elisabeth of the Holy Trinity
 • heaven
 • homeland
 • eternal life
Otwarty dostęp

The Pursuit of the Fullness of Life in God by the Saint Patrons of the Archdiocese of Poznan

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 233 - 247

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Archdiocese of Poznan
 • patron saint
 • saint Stanisław of Szczepanow
 • blessed Bogumił
 • saint Urszula Ledochowska
 • spirituality
 • sanctity
Otwarty dostęp

In the Service of Christ. The Blessed Presbyters and Monastic Persons of the Archdiocese of Poznań

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 249 - 266

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • God
 • martyrdom
 • Church
 • blessed
 • testimony
 • moral autonomy
 • priest
 • prophet
 • witness
 • saint
Otwarty dostęp

Sanctity for the Lay People. The Blessed of the Archdiocese of Poznań

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 267 - 286

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Edmund Bojanowski
 • Czesław Jóźwiak
 • Franciszek Kęsy
 • Edward Kaźmierski
 • Jarogniew Wojciechowski
 • Edward Klinik
 • Natalia Tułasiewiczówna
 • sanctity
 • secular
 • education
 • teaching
 • patriotism
Otwarty dostęp

“Closed Door” or “Open Gate”: the Translator between the Sacred and the Profane

Data publikacji: 27 Feb 2020
Zakres stron: 287 - 300

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • translation
 • interpretation
 • religious texts
 • religion
 • tradition
 • inculturation
 • religious culture
 • values

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo